Tabs Mới Nhất

Hãy Trao Cho Anh - Sơn Tùng M-TP, Snoop Dogg

Hãy Trao Cho Anh - Sơn Tùng M-TP, Snoop Dogg
Hãy Trao Cho Anh - Sơn Tùng M-TP, Snoop Dogg

Tremolo Tabs
Intro:
6 11 9 9 8 9 6 , 11 9 9 8 9 6 , 11 9 9 8 9 8 8 9 10 , 5 9 8 6

Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây
11 10 11 6 6 6 8 9 9
Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say
11 11 10 11 6 6 6 8 9 9
Cuốn lấy áng mây theo cơn sóng xô dập dìu
13 13 13 12 12 11 12 11 9 9
Nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút giây miên man quên hết con đường về eh
9 9 9 9 10 10 10 9 10 9 8 8 9 10 9 6 6
Chẳng thể tìm thấy lối về ehhhhh
6 6 6 8 9 8 6
Điệu nhạc hòa quyện trong ánh mắt đôi môi
11 11 11 11 13 14 14 12 12
Dẫn lối những bối rối rung động khẽ lên ngôi
12 12 12 12 12 11 10 12 11 10

ĐK:
Chạm nhau mang vô vàn
6 8 9 8 6
Đắm đuối vấn vương dâng tràn
11 11 11 9 8 6
Lấp kín chốn nhân gian
11 11 11 9 8 6
Làn gió hóa sắc hương mơ màng
6 11 11 11 9 8 6
Một giây ngang qua đời
6 8 9 8 6
Cất tiếng nói không nên lời
11 11 11 9 8 6
Ấm áp đến trao tay ngàn sao trời lòng càng thêm chơi vơi
11 11 11 9 8 6 10 8 8 8 9 10 10
Dịu êm không gian bừng sáng đánh thức muôn hoa mừng
6 8 9 8 6 , 11 11 11 9 8 6
Quấn quít hát ngân nga từng chút níu bước chân em dừng
11 11 11 9 8 6 , 11 11 11 9 8 6
Bao ý thơ tương tư ngẩn ngơ
11 12 11 10 10 9 10
Lưu dấu nơi mê cung đẹp thẫn thờ
11 12 11 10 10 9 10 8

Hãy trao cho anh
15 16 14 14
Hãy trao cho anh
15 16 14 14
Hãy trao cho anh thứ anh đang mong chờ
15 16 14 14 14 14 14 14 11
Hãy trao cho anh
15 16 14 14
Hãy trao cho anh
15 16 14 14
Hãy mau làm điều ta muốn vào khoảnh khắc này đê
15 16 14 14 16 15 14 16 15 13 14
Hãy trao cho anh
15 16 14 14
Hãy trao cho anh
15 16 14 14
Hãy trao anh trao cho anh đi những yêu thương nồng cháy
11 11 11 11 11 11 11 12 11 10 9 11
Trao anh ái ân nguyên vẹn đong đầy

11 11 12 11 10 9 10 8

Diatonic Tabs
Intro:
-3bb 5 4 4 -3 4 -3bb  5 4 4 -3 4 -3bb  5 4 4 -3 4 -3 -3 4 -4  2 4 -3 -3bb

Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây
5 -4 5 -3bb -3bb -3bb -3 4 4
Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say
5 5 -4 5 -3bb -3bb -3bb -3 4 4
Cuốn lấy áng mây theo cơn sóng xô dập dìu
6 6 6 -5 -5 5 -5 5 4 4
Nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút giây miên man quên hết con đường về eh
4 4 4 4 -4 -4 -4 4 -4 4 -3 -3 4 -4 4 -3bb -3bb
Chẳng thể tìm thấy lối về ehhhhh
-3bb -3bb -3bb -3 4 -3 -3bb
Điệu nhạc hòa quyện trong ánh mắt đôi môi
5 5 5 5 6 -6 -6 -5 -5
Dẫn lối những bối rối rung động khẽ lên ngôi
-5 -5 -5 -5 -5 5 -4 -5 5 -4

ĐK:
Chạm nhau mang vô vàn
-3bb -3 4 -3 -3bb
Đắm đuối vấn vương dâng tràn
5 5 5 4 -3 -3bb
Lấp kín chốn nhân gian
5 5 5 4 -3 -3bb
Làn gió hóa sắc hương mơ màng
-3bb 5 5 5 4 -3 -3bb
Một giây ngang qua đời
-3bb -3 4 -3 -3bb
Cất tiếng nói không nên lời
5 5 5 4 -3 -3bb
Ấm áp đến trao tay ngàn sao trời lòng càng thêm chơi vơi
5 5 5 4 -3 -3bb -4 -3 -3 -3 4 -4 -4
Dịu êm không gian bừng sáng đánh thức muôn hoa mừng
-3bb -3 4 -3 -3bb  5 5 5 4 -3 -3bb
Quấn quít hát ngân nga từng chút níu bước chân em dừng
5 5 5 4 -3 -3bb  5 5 5 4 -3 -3bb
Bao ý thơ tương tư ngẩn ngơ
5 -5 5 -4 -4 4 -4
Lưu dấu nơi mê cung đẹp thẫn thờ
5 -5 5 -4 -4 4 -4 -3

Hãy trao cho anh
7 -7 -6 -6
Hãy trao cho anh
7 -7 -6 -6
Hãy trao cho anh thứ anh đang mong chờ
7 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -6 5
Hãy trao cho anh
7 -7 -6 -6
Hãy trao cho anh
7 -7 -6 -6
Hãy mau làm điều ta muốn vào khoảnh khắc này đê
7 -7 -6 -6 -7 7 -6 -7 7 6 -6
Hãy trao cho anh
7 -7 -6 -6
Hãy trao cho anh
7 -7 -6 -6
Hãy trao anh trao cho anh đi những yêu thương nồng cháy
5 5 5 5 5 5 5 -5 5 -4 4 5
Trao anh ái ân nguyên vẹn đong đầy

5 5 -5 5 -4 4 -4 -3

Chromatic Tabs
Intro:
-3 6 (4)(5) (4)(5) -4 (4)(5) -3  6 (4)(5) (4)(5) -4 (4)(5) -3  6 (4)(5) (4)(5) -4 (4)(5) -4 -4 (4)(5) -5  2 (4)(5) -4 -3

Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây
6 -5 6 -3 -3 -3 -4 (4)(5) (4)(5)
Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say
6 6 -5 6 -3 -3 -3 -4 (4)(5) (4)(5)
Cuốn lấy áng mây theo cơn sóng xô dập dìu
7 7 7 -6 -6 6 -6 6 (4)(5) (4)(5)
Nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút giây miên man quên hết con đường về eh
(4)(5) (4)(5) (4)(5) (4)(5) -5 -5 -5 (4)(5) -5 (4)(5) -4 -4 (4)(5) -5 (4)(5) -3 -3
Chẳng thể tìm thấy lối về ehhhhh
-3 -3 -3 -4 (4)(5) -4 -3
Điệu nhạc hòa quyện trong ánh mắt đôi môi
6 6 6 6 7 -7 -7 -6 -6
Dẫn lối những bối rối rung động khẽ lên ngôi
-6 -6 -6 -6 -6 6 -5 -6 6 -5

ĐK:
Chạm nhau mang vô vàn
-3 -4 (4)(5) -4 -3
Đắm đuối vấn vương dâng tràn
6 6 6 (4)(5) -4 -3
Lấp kín chốn nhân gian
6 6 6 (4)(5) -4 -3
Làn gió hóa sắc hương mơ màng
-3 6 6 6 (4)(5) -4 -3
Một giây ngang qua đời
-3 -4 (4)(5) -4 -3
Cất tiếng nói không nên lời
6 6 6 (4)(5) -4 -3
Ấm áp đến trao tay ngàn sao trời lòng càng thêm chơi vơi
6 6 6 (4)(5) -4 -3 -5 -4 -4 -4 (4)(5) -5 -5
Dịu êm không gian bừng sáng đánh thức muôn hoa mừng
-3 -4 (4)(5) -4 -3  6 6 6 (4)(5) -4 -3
Quấn quít hát ngân nga từng chút níu bước chân em dừng
6 6 6 (4)(5) -4 -3  6 6 6 (4)(5) -4 -3
Bao ý thơ tương tư ngẩn ngơ
6 -6 6 -5 -5 (4)(5) -5
Lưu dấu nơi mê cung đẹp thẫn thờ
6 -6 6 -5 -5 (4)(5) -5 -4

Hãy trao cho anh
(8)(9) -8 -7 -7
Hãy trao cho anh
(8)(9) -8 -7 -7
Hãy trao cho anh thứ anh đang mong chờ
(8)(9) -8 -7 -7 -7 -7 -7 -7 6
Hãy trao cho anh
(8)(9) -8 -7 -7
Hãy trao cho anh
(8)(9) -8 -7 -7
Hãy mau làm điều ta muốn vào khoảnh khắc này đê
(8)(9) -8 -7 -7 -8 (8)(9) -7 -8 (8)(9) 7 -7
Hãy trao cho anh
(8)(9) -8 -7 -7
Hãy trao cho anh
(8)(9) -8 -7 -7
Hãy trao anh trao cho anh đi những yêu thương nồng cháy
6 6 6 6 6 6 6 -6 6 -5 (4)(5) 6
Trao anh ái ân nguyên vẹn đong đầy

6 6 -6 6 -5 (4)(5) -5 -4
Harmonica Cover: (Nếu bạn có bản cover Harmonica bài này, và muốn up lên đây, thì liên hệ fanpage TheHarmonica nhá)


BeatVideo Music


Sheet MusicNote:

Intro: 
A4 E5 C5 C5 B4 C5 A4  E5 C5 C5 B4 C5 A4  E5 C5 C5 B4 C5 B4 B4 C5 D5  E4 C5 B4 A4 
 
Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây 
E5 D5 E5 A4 A4 A4 B4 C5 C5  
Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say 
E5 E5 D5 E5 A4 A4 A4 B4 C5 C5  
Cuốn lấy áng mây theo cơn sóng xô dập dìu 
G5 G5 G5 F5 F5 E5 F5 E5 C5 C5  
Nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút giây miên man quên hết con đường về eh 
C5 C5 C5 C5 D5 D5 D5 C5 D5 C5 B4 B4 C5 D5 C5 A4 A4  
Chẳng thể tìm thấy lối về ehhhhh 
A4 A4 A4 B4 C5 B4 A4  
Điệu nhạc hòa quyện trong ánh mắt đôi môi 
E5 E5 E5 E5 G5 A5 A5 F5 F5  
Dẫn lối những bối rối rung động khẽ lên ngôi 
F5 F5 F5 F5 F5 E5 D5 F5 E5 D5 
 
ĐK: 
Chạm nhau mang vô vàn 
A4 B4 C5 B4 A4  
Đắm đuối vấn vương dâng tràn 
E5 E5 E5 C5 B4 A4  
Lấp kín chốn nhân gian 
E5 E5 E5 C5 B4 A4  
Làn gió hóa sắc hương mơ màng 
A4 E5 E5 E5 C5 B4 A4  
Một giây ngang qua đời 
A4 B4 C5 B4 A4  
Cất tiếng nói không nên lời 
E5 E5 E5 C5 B4 A4  
Ấm áp đến trao tay ngàn sao trời lòng càng thêm chơi vơi 
E5 E5 E5 C5 B4 A4 D5 B4 B4 B4 C5 D5 D5  
Dịu êm không gian bừng sáng đánh thức muôn hoa mừng 
A4 B4 C5 B4 A4  E5 E5 E5 C5 B4 A4  
Quấn quít hát ngân nga từng chút níu bước chân em dừng 
E5 E5 E5 C5 B4 A4  E5 E5 E5 C5 B4 A4  
Bao ý thơ tương tư ngẩn ngơ 
E5 F5 E5 D5 D5 C5 D5  
Lưu dấu nơi mê cung đẹp thẫn thờ 
E5 F5 E5 D5 D5 C5 D5 B4 
 
Hãy trao cho anh 
C6 B5 A5 A5  
Hãy trao cho anh 
C6 B5 A5 A5  
Hãy trao cho anh thứ anh đang mong chờ 
C6 B5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 E5  
Hãy trao cho anh 
C6 B5 A5 A5  
Hãy trao cho anh 
C6 B5 A5 A5  
Hãy mau làm điều ta muốn vào khoảnh khắc này đê 
C6 B5 A5 A5 B5 C6 A5 B5 C6 G5 A5  
Hãy trao cho anh 
C6 B5 A5 A5  
Hãy trao cho anh 
C6 B5 A5 A5  
Hãy trao anh trao cho anh đi những yêu thương nồng cháy 
E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 F5 E5 D5 C5 E5  
Trao anh ái ân nguyên vẹn đong đầy 
E5 E5 F5 E5 D5 C5 D5 B4 
Midi Down: Update


  1. Để Dịch Tabs sang các kèn khác (Tremolo 16, Tremolo 20, Tremolo 21, Chromatic 16) các bạn dùng Tool này: Harmonica Tabs Convert 
  2. Tabs trên TheHarmonica.net chủ yếu là Tabs dành cho Harmonica Tone C, để chuyển sang các tone còn lại G, A, B, D, E ... Các bạn dùng tool này: Seydel Tab Tool 

 ♬ ♬♬ ♬ Chúc các bạn vui vẻ! ♬ ♬ ♬ ♬

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)