Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Tuyết Rơi Mùa Hè - Hà Anh Tuấn, St: Trần Lê Quỳnh

Harmonica Tabs - Tuyết Rơi Mùa Hè - Hà Anh Tuấn, St: Trần Lê Quỳnh


Tremolo Tabs
Nếu anh gặp em từ đầu
15 15 16 15 11 11
Có lẽ đã không ai qua bể dâu
13 14 13 12 12 12 11 12
Nếu anh được sống từ đầu
16 16 14 16 10 10
Vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
12 13 12 11 10 9 10 11
Nếu mai rời xa nhìn lại
15 15 16 15 11 11
Trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra
13 14 13 12 12 12 11 12
Như tuyết mùa hè
11 12 8 8
Rạng ngời trong màu áo trắng phau
8 8 10 8 10 12 11
Nếu em rồi sẽ ở lại
15 15 16 15 11 11
Anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
13 14 13 12 12 12 11 12
Nếu những màu sắc nhạt dần
16 16 14 16 10 10
Anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
12 13 12 11 10 9 10 11
Và nếu thời gian ngừng lại
11 15 16 15 14 14
Thì những nhánh sông hay bao con đường
14 15 17 18 18 18 15 16
Cũng sẽ dẫn về một ngày
18 18 16 16 14 14b
Anh chờ em
16 14b 14

Vì ngày em đến là ngày
15 15 18 17 15 15
Tuyết rơi mùa hè
22 19 18 18
Bầu trời lấp lánh những cánh hoa
18 18 17 20 19 22 19
Như sao tỏa bay
20 17 18 17
Và dù anh có trẻ lại
15 15 18 17 15 15
Vẫn nguyên lời thề
22 19 18 18
Vì màu nơ trắng em cài
16 16 15 18 15 16
Là hoa tuyết không tàn

16 15 18 15_16 14
Diatonic Tabs
Nếu anh gặp em từ đầu
7 7 -7 7 5 5
Có lẽ đã không ai qua bể dâu
6 -6 6 -5 -5 -5 5 -5
Nếu anh được sống từ đầu
-7 -7 -6 -7 -4 -4
Vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
-5 6 -5 5 -4 4 -4 5
Nếu mai rời xa nhìn lại
7 7 -7 7 5 5
Trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra
6 -6 6 -5 -5 -5 5 -5
Như tuyết mùa hè
5 -5 -3 -3
Rạng ngời trong màu áo trắng phau
-3 -3 -4 -3 -4 -5 5
Nếu em rồi sẽ ở lại
7 7 -7 7 5 5
Anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
6 -6 6 -5 -5 -5 5 -5
Nếu những màu sắc nhạt dần
-7 -7 -6 -7 -4 -4
Anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
-5 6 -5 5 -4 4 -4 5
Và nếu thời gian ngừng lại
5 7 -7 7 -6 -6
Thì những nhánh sông hay bao con đường
-6 7 8 -8 -8 -8 7 -7
Cũng sẽ dẫn về một ngày
-8 -8 -7 -7 -6 -6b
Anh chờ em
-7 -6b -6

Vì ngày em đến là ngày
7 7 -8 8 7 7
Tuyết rơi mùa hè
-10 9 -8 -8
Bầu trời lấp lánh những cánh hoa
-8 -8 8 -9 9 -10 9
Như sao tỏa bay
-9 8 -8 8
Và dù anh có trẻ lại
7 7 -8 8 7 7
Vẫn nguyên lời thề
-10 9 -8 -8
Vì màu nơ trắng em cài
-7 -7 7 -8 7 -7
Là hoa tuyết không tàn

-7 7 -8 7_-7 -6
Chromatic Tabs
Nếu anh gặp em từ đầu
8 8 -8 8 6 6
Có lẽ đã không ai qua bể dâu
7 -7 7 -6 -6 -6 6 -6
Nếu anh được sống từ đầu
-8 -8 -7 -8 -5 -5
Vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
-6 7 -6 6 -5 5 -5 6
Nếu mai rời xa nhìn lại
8 8 -8 8 6 6
Trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra
7 -7 7 -6 -6 -6 6 -6
Như tuyết mùa hè
6 -6 -4 -4
Rạng ngời trong màu áo trắng phau
-4 -4 -5 -4 -5 -6 6
Nếu em rồi sẽ ở lại
8 8 -8 8 6 6
Anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
7 -7 7 -6 -6 -6 6 -6
Nếu những màu sắc nhạt dần
-8 -8 -7 -8 -5 -5
Anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
-6 7 -6 6 -5 5 -5 6
Và nếu thời gian ngừng lại
6 8 -8 8 -7 -7
Thì những nhánh sông hay bao con đường
-7 9 10 -9 -9 -9 8 -8
Cũng sẽ dẫn về một ngày
-9 -9 -8 -8 -7 7
Anh chờ em
-8 7  -7

Vì ngày em đến là ngày
9 9 -9 10 9 9
Tuyết rơi mùa hè
-11 11 -9 -9
Bầu trời lấp lánh những cánh hoa
-9 -9 10 -10 11 -11 11
Như sao tỏa bay
-10 10 -9 10
Và dù anh có trẻ lại
9 9 -9 10 9 9
Vẫn nguyên lời thề
-11 11 -9 -9
Vì màu nơ trắng em cài
-8 -8 9 -9 8 -8
Là hoa tuyết không tàn

-8 9 -9 8_-8 -7

Harmonica Cover: Update (Nếu mem nào có bản cover Harmonica bài này, thì gửi về page: TheHarmonica cho Ad, cho vào đây cho nhá)

BeatVideo MusicSheet MusicNote:

Nếu anh gặp em từ đầu 
C6 C6 B5 C6 E5 E5 
Có lẽ đã không ai qua bể dâu 
G5 A5 G5 F5 F5 F5 E5 F5 
Nếu anh được sống từ đầu 
B5 B5 A5 B5 D5 D5 
Vẫn muốn bên em như thời thơ ấu 
F5 G5 F5 E5 D5 C5 D5 E5 
Nếu mai rời xa nhìn lại 
C6 C6 B5 C6 E5 E5 
Trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra 
G5 A5 G5 F5 F5 F5 E5 F5 
Như tuyết mùa hè 
E5 F5 B4 B4 
Rạng ngời trong màu áo trắng phau 
B4 B4 D5 B4 D5 F5 E5 
Nếu em rồi sẽ ở lại 
C6 C6 B5 C6 E5 E5 
Anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa 
G5 A5 G5 F5 F5 F5 E5 F5 
Nếu những màu sắc nhạt dần 
B5 B5 A5 B5 D5 D5 
Anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ 
F5 G5 F5 E5 D5 C5 D5 E5 
Và nếu thời gian ngừng lại 
E5 C6 B5 C6 A5 A5 
Thì những nhánh sông hay bao con đường 
A5 C6 E6 D6 D6 D6 C6 B5 
Cũng sẽ dẫn về một ngày 
D6 D6 B5 B5 A5 A5 
Anh chờ em 
B5 A5 A5 
 
Vì ngày em đến là ngày 
C6 C6 D6 E6 C6 C6 
Tuyết rơi mùa hè 
A6 G6 D6 D6 
Bầu trời lấp lánh những cánh hoa 
D6 D6 E6 F6 G6 A6 G6 
Như sao tỏa bay 
F6 E6 D6 E6 
Và dù anh có trẻ lại 
C6 C6 D6 E6 C6 C6 
Vẫn nguyên lời thề 
A6 G6 D6 D6 
Vì màu nơ trắng em cài 
B5 B5 C6 D6 C6 B5 
Là hoa tuyết không tàn 
B5 C6 D6 15_B5 A5 
Midi Down

 ♬ ♬♬ ♬ Chúc các bạn vui vẻ! ♬ ♬ ♬ ♬

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)