Tabs Mới Nhất

Tab Harmonica - Vô Cùng (Vì Anh Thương Em) - Phan Duy Anh, st Võ Hoài Phúc

Tab Harmonica - Vô Cùng (Vì Anh Thương Em) - Phan Duy Anh, st Võ Hoài Phúc
Vô Cùng (Vì Anh Thương Em) - Phan Duy Anh, st Võ Hoài Phúc
Tremolo Tabs
Em nghe gì không
9 9 8 9
Từng hạt mưa đã gọi tên
5 6 8 9 8 9
Anh bỗng thấy thương cây bàng non
9 9 10 8 8 6 8
Thương chiếc bóng cô phòng
6 6 8 6 7
Đâu là cô đơn
9 8 9 9
Nếu mình nghe như trong hạt mưa
8 6 8 9 9 8 9
Nghe tiếng khóc mưa rơi
9 9 10 9 8
Nghe tiếng mưa cười
6 8 6 7
Và tiếng trái tim từng đêm
5 7 7 4 5 4
Gõ trên lá bàng non
5 2 2 3 5
Em nghe gì không hỡi em
9 9 8 9_8_9_10 9_8 6

Vì anh thương em
10 11 14 14
Như thương cây bàng non
13 13 13 11_10 13
Cây nhớ ai làm sao nói được
13 14 13 11 13 14 11
Vì anh thương em
10 11 14 14
Như thương hạt mưa non dại
13 13 11_10 13 13 10
Vỡ rồi mà có được đâu
13_14 10 10 13 10 11
Anh thương em
10 10 10
Sẽ không cần trước sau
11 10 6 11 10,
Vì anh đã đặt mình
10 11 13 9 8
Ở hướng vô cùng
8 11 8 6
Diatonic Tabs
Em nghe gì không
4 4 -3 4
Từng hạt mưa đã gọi tên
2 -3b -3 4 -3 4
Anh bỗng thấy thương cây bàng non
4 4 -4 -3 -3 -3b -3
Thương chiếc bóng cô phòng
-3b -3b -3 -3b 3
Đâu là cô đơn
4 -3 4 4
Nếu mình nghe như trong hạt mưa
-3 -3b -3 4 4 -3 4
Nghe tiếng khóc mưa rơi
4 4 -4 4 -3
Nghe tiếng mưa cười
-3b -3 -3b 3
Và tiếng trái tim từng đêm
2 3 3 -2b 2 -2b
Gõ trên lá bàng non
2 -1 -1 1 2
Em nghe gì không hỡi em
4 4 -3 4_-3_4_-4 4_-3 -3b

Vì anh thương em
-4 5 -6 -6
Như thương cây bàng non
6 6 6 5_-4 6
Cây nhớ ai làm sao nói được
6 -6 6 5 6 -6 5
Vì anh thương em
-4 5 -6 -6
Như thương hạt mưa non dại
6 6 5_-4 6 6 -4
Vỡ rồi mà có được đâu
6_-6 -4 -4 6 -4 5
Anh thương em
-4 -4 -4
Sẽ không cần trước sau
5 -4 -3b 5 -4
Vì anh đã đặt mình
-4 5 6 4 -3
Ở hướng vô cùng
-3 5 -3 -3b

Chromatic Tabs 12 (+2 14)
Em nghe gì không
4 4 -4 4
Từng hạt mưa đã gọi tên
2 -3 -4 4 -4 4
Anh bỗng thấy thương cây bàng non
4 4 -5 -4 -4 -3 -4
Thương chiếc bóng cô phòng
-3 -3 -4 -3 3
Đâu là cô đơn
4 -4 4 4
Nếu mình nghe như trong hạt mưa
-4 -3 -4 4 4 -4 4
Nghe tiếng khóc mưa rơi
4 4 -5 4 -4
Nghe tiếng mưa cười
-3 -4 -3 3
Và tiếng trái tim từng đêm
2 3 3 -2 2 -2
Gõ trên lá bàng non
2 -1 -1 1 2
Em nghe gì không hỡi em
4 4 -4 4_-4_4_-5 4_-4 -3

Vì anh thương em
-5 6 -7 -7
Như thương cây bàng non
7 7 7 6_-5 7
Cây nhớ ai làm sao nói được
7 -7 7 6 7 -7 6
Vì anh thương em
-5 6 -7 -7
Như thương hạt mưa non dại
7 7 6_-5 7 7 -5
Vỡ rồi mà có được đâu
7_-7 -5 -5 7 -5 6
Anh thương em
-5 -5 -5
Sẽ không cần trước sau
6 -5 -3 6 -5
Vì anh đã đặt mình
-5 6 7 4 -4
Ở hướng vô cùng

-4 6 -4 -3

Video Harmonica:

Bạn nào có video thổi Harmonica bài Vô Cùng (Vì Anh Thương Em), mà muốn đăng lên đây, thì gửi về fanpage: https://www.facebook.com/TheHarmonicaTabs cho Ad, Ad đăng lên đây cho nhá 

Beat:Video Music:

Sheet Music

Note:
Em nghe gì không 
C C ‘B C 
Từng hạt mưa đã gọi tên 
‘E ‘A ‘B C ‘B C 
Anh bỗng thấy thương cây bàng non 
C C D ‘B ‘B ‘A ‘B 
Thương chiếc bóng cô phòng 
‘A ‘A ‘B ‘A ‘G 
Đâu là cô đơn 
C ‘B C C 
Nếu mình nghe như trong hạt mưa 
‘B ‘A ‘B C C ‘B C 
Nghe tiếng khóc mưa rơi 
C C D C ‘B 
Nghe tiếng mưa cười 
‘A ‘B ‘A ‘G 
Và tiếng trái tim từng đêm 
‘E ‘G ‘G ‘F ‘E ‘F 
Gõ trên lá bàng non 
‘E ‘D ‘D ‘C ‘E 
Em nghe gì không hỡi em 
C C ‘B C_’B_C_D C_’B ‘A

Vì anh thương em 
D E A A 
Như thương cây bàng non 
G G G E_D G 
Cây nhớ ai làm sao nói được 
G A G E G A E 
Vì anh thương em 
D E A A 
Như thương hạt mưa non dại 
G G E_D G G D 
Vỡ rồi mà có được đâu 
G_A D D G D E 
Anh thương em 
D D D 
Sẽ không cần trước sau 
E D ‘A E D 
Vì anh đã đặt mình 
D E G C ‘B 
Ở hướng vô cùng 
‘B E ‘B ‘A
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)