Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Nếu Anh Đi - Mỹ Tâm

Harmonica Tabs - Nếu Anh Đi - Mỹ Tâm


Tremolo Tabs
Một câu nói anh muốn chia tay.
9 10 11, 10 11 10 9
Em đã biết sẽ đau đớn như vậy.
12 13 14, 14 13 14 13 11
Mà nước mắt đó vẫn rơi, không thể ngừng lại.
11 13 14 14 14 13, 13 11 10 9
Tiếc nuối những gì cho cả hai.
12 12 11 9 10 9 10

Vì em biết đã có những sai lầm.
9 10 11, 11 10 11 10 9
Dù em đã cố giữ lấy anh đến vô cùng.
12 13 14, 14 13 14 13 11
Và em đâu muốn chúng ta kết thúc như vậy.
11 13 14 14 14 13, 13 11 10 9
Nhưng có lẽ đã đến lúc buông tay.
10 11 12, 12 10 11 10 9

Nếu anh đi trái tim này buồn biết mấy.
15 16 14, 14 13 10 10 11 11
Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đấy.
9 15 16 14, 14 16 14 16 15 15
Nếu anh đi hãy cho em được nói với anh một lời.
15 16 14, 14 13 13 14 15 16 14 13 12,
Dù tình ta vỡ đôi, em vẫn yêu anh.
14 14 16 15 16 16 15 16 14

Diatonic Tabs
Một câu nói anh muốn chia tay
4 -4 5 -4 5 -4 4
Em đã biết sẽ đau đớn như vậy
-5 6 -6 -6 6 -6 6 5
Mà nước mắt đó vẫn rơi không thể ngừng lại
5 6 -6 -6 -6 6 6 5 -4 4
Tiếc nuối những gì cho cả hai
-5 -5 5 4 -4 4 -4

Vì em biết đã có những sai lầm
4 -4 5 5 -4 5 -4 4
Dù em đã cố giữ lấy anh đến vô cùng
-5 6 -6 -6 6 -6 6 5
Và em đâu muốn chúng ta kết thúc như vậy
5 6 -6 -6 -6 6 6 5 -4 4
Nhưng có lẽ đã đến lúc buông tay
-4 5 -5 -5 -4 5 -4 4

Nếu anh đi trái tim này buồn biết mấy
7 -7 -6 -6 6 -4 -4 5 5
Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đấy
4 7 -7 -6 -6 -7 -6 -7 7 7
Nếu anh đi hãy cho em được nói với anh một lời
7 -7 -6 -6 6 6 -6 7 -7 -6 6 -5
Dù tình ta vỡ đôi em vẫn yêu anh

-6 -6 -7 7 -7 -7 7 -7 -6
Video Harmonica


BeatVideo MusicSheet MusicNote:

Một câu nói anh muốn chia tay 
C5 D5 E5 D5 E5 D5 C5 
Em đã biết sẽ đau đớn như vậy 
F5 G5 A5 A5 G5 A5 G5 E5
Mà nước mắt đó vẫn rơi không thể ngừng lại 
E5 G5 A5 A5 A5 G5 G5 E5 D5 C5 
Tiếc nuối những gì cho cả hai 
F5 F5 E5 C5 D5 C5 D5

Vì em biết đã có những sai lầm 
C5 D5 E5 E5 D5 E5 D5 C5 
Dù em đã cố giữ lấy anh đến vô cùng 
F5 G5 A5 A5 G5 A5 G5 E5 
Và em đâu muốn chúng ta kết thúc như vậy 
E5 G5 A5 A5 A5 G5 G5 E5 D5 C5 
Nhưng có lẽ đã đến lúc buông tay 
D5 E5 F5 F5 D5 E5 D5 C5

Nếu anh đi trái tim này buồn biết mấy 
C6 B5 A5 A5 G5 D5 D5 E5 E5 
Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đấy 
C5 C6 B5 A5 A5 B5 A5 B5 C6 C6 
Nếu anh đi hãy cho em được nói với anh một lời
C6 B5 A5 A5 G5 G5 A5 C6 B5 A5 G5 F5 
Dù tình ta vỡ đôi em vẫn yêu anh 
A5 A5 B5 C6 B5 B5 C6 B5 A5

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)