Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs Convert - Dịch Tabs Harmonica (Tremolo <-> Diatonic <-> Chromatic <-> Note)


Thông tin

Chuyển từ

Chuyển đến


Lưu ý: Các ký tự phải cách nhau 1 khoảng trắng (3 3o -3 -3b)
Đọc thêm hướng dẫn sử dụng phía dưới
Đầu vào
Kết quả


Hướng dẫn:
- Bend ký hiệu là (b) viết sát phía sau số
- Over-bend ký hiệu là (o) viết sát phía sau số
- Chiều hơi được ký hiệu (+) cho thổi và (-) cho hút
- Các số được đặt trong 2 dấu ngoặc đơn cạnh nhau, ví dụ: (8)(9) thì chơi bằng 1 trong 2 số đó đều được
- Các dấu (.)(,)(?)(!) sau khi dịch sẽ bị lược bỏ
- Tất cả các chữ cái khi dịch cần phải viết hoa tất cả, ví dụ MI5, E5


Tiện ích dịch tabs từ HarmonicaHoor

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)