Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Cô Gái M52 - Huy ft. Tùng Viu

Harmonica Tabs - Cô Gái M52 - Huy ft. Tùng Viu
Tremolo Tabs:
Là cô gái hay mộng mơ
9 10 11 10 9 10 13
Xinh đẹp như tiên giáng trần
13 11 13 13 14 11
Người đã khiến tôi thẫn thờ
9 10 11 10 9_10 6
Cho ngày qua tôi thẫn thờ
13 11 13 13 14 11
Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu
13 13 14 15 14 13
Muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều
13 13 14 13 11 10 10 10 11 10 10 9
Yêu em từ lâu em biết chăng
10 10 9 10 10 11 10_9

Chẳng giống mấy cô người mẫu
9 10 11 10 9 10 13
Em đẹp xinh cô gái Việt
13 11 13 13 14 11
Chẳng son phấn tô sắc mầu
9 10 11 10 9_10 6
Em giản dị theo cách riêng
13 11 13 13 14 11
Chỉ cao 1m52
13 13 14 15 14 13
Nhưng sao đáng yêu dịu dàng đôi môi thắm duyên nụ cười
13 13 14 13 11 10 10 10 11 10 10 9
Cho tôi say tôi mơ từng đêm nhớ mong
10 10 10 10 10 6 9 10 9

Thôi thì là duyên nếu người thuận thì tôi
12 9 10 12 12 10 9 10 12
Sang thưa chuyện mẹ cha, xin được nên vợ chồng
12 10 9 10 12, 14 13 14 12 12
Thương em để lâu hóa thêm âu sầu
13 13 12 13 14 13 12 10
Nay nói ra cho hết đau đầu
13 14 13 14 15 14 12

Rồi ta sẽ thật hạnh phúc
9 10 11 10 9 10 13
Bên nhau bên nhau chẳng rời
13 13 13 13 14 11
Cùng nhau sống chung mái nhà
9 10 11 10 9 10 6
Ta say bên nhau suốt đời
13 13 13 13 14 11
Cho nhau chén nước chén cơm
13 13 14 15 14 13
Cho chút duyên chút tình nụ cười tươi nở trên môi
13 13 14 13 11 10 10 10 11 13 12 11
Đa đa đa đá đa đa đa đà
11 11 11 12 11 10 10 9

Còn lo lắng chi nguời hỡi
9 10 11 10 9 10 13
Em ơi lắng lo chi hỡi người
13 13 14 13 13 14 11
Vì em đã có tôi rồi
9 10 11 10 9 10 6
Em ơi lắng lo để làm gì
13 13 14 13 13 11 10
Em chỉ cần sống yên vui
13 13 14 15 14 13
Thế giới có tôi lo rồi ta bên nhau mãi không xa rời
13 13 14 13 11 10 10 10 10 11 10 10 9
Người ơi, I ế I ê I ề…
6 9, 10 11 12 11 10 9

Thôi thì là duyên nếu người thuận thì tôi
12 9 10 12 12 10 9 10 12
Sang thưa chuyện mẹ cha, xin được nên vợ chồng
12 10 9 10 12, 14 13 14 12 12
Thương em để lâu hóa thêm âu sầu
13 13 12 13 14 13 12 10
Nay nói ra cho hết đau đầu
13 14 13 14 15 14 12

Diatonic Tabs:
Là cô gái hay mộng mơ
4 -4 5 -4 4 -4 6
Xinh đẹp như tiên giáng trần
6 5 6 6 -6 5
Người đã khiến tôi thẫn thờ
4 -4 5 -4 4_-4 -3b
Cho ngày qua tôi thẫn thờ
6 5 6 6 -6 5
Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu
6 6 -6 7 -6 6
Muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều
6 6 -6 6 5 -4 -4 -4 5 -4 -4 4
Yêu em từ lâu em biết chăng
-4 -4 4 -4 -4 5 -4_4

Chẳng giống mấy cô người mẫu
4 -4 5 -4 4 -4 6
Em đẹp xinh cô gái Việt
6 5 6 6 -6 5
Chẳng son phấn tô sắc mầu
4 -4 5 -4 4_-4 -3b
Em giản dị theo cách riêng
6 5 6 6 -6 5
Chỉ cao 1m52
6 6 -6 7 -6 6
Nhưng sao đáng yêu dịu dàng đôi môi thắm duyên nụ cười
6 6 -6 6 5 -4 -4 -4 5 -4 -4 4
Cho tôi say tôi mơ từng đêm nhớ mong
-4 -4 -4 -4 -4 -3b 4 -4 4

Thôi thì là duyên nếu người thuận thì tôi
-5 4 -4 -5 -5 -4 4 -4 -5
Sang thưa chuyện mẹ cha, xin được nên vợ chồng
-5 -4 4 -4 -5, -6 6 -6 -5 -5
Thương em để lâu hóa thêm âu sầu
6 6 -5 6 -6 6 -5 -4
Nay nói ra cho hết đau đầu
6 -6 6 -6 7 -6 -5

Rồi ta sẽ thật hạnh phúc
4 -4 5 -4 4 -4 6
Bên nhau bên nhau chẳng rời
6 6 6 6 -6 5
Cùng nhau sống chung mái nhà
4 -4 5 -4 4 -4 -3b
Ta say bên nhau suốt đời
6 6 6 6 -6 5
Cho nhau chén nước chén cơm
6 6 -6 7 -6 6
Cho chút duyên chút tình nụ cười tươi nở trên môi
6 6 -6 6 5 -4 -4 -4 5 6 -5 5
Đa đa đa đá đa đa đa đà
5 5 5 -5 5 -4 -4 4

Còn lo lắng chi nguời hỡi
4 -4 5 -4 4 -4 6
Em ơi lắng lo chi hỡi người
6 6 -6 6 6 -6 5
Vì em đã có tôi rồi
4 -4 5 -4 4 -4 -3b
Em ơi lắng lo để làm gì
6 6 -6 6 6 5 -4
Em chỉ cần sống yên vui
6 6 -6 7 -6 6
Thế giới có tôi lo rồi ta bên nhau mãi không xa rời
6 6 -6 6 5 -4 -4 -4 -4 5 -4 -4 4
Người ơi, I ế I ê I ề…
-3b 4, -4 5 -5 5 -4 4

Thôi thì là duyên nếu người thuận thì tôi
-5 4 -4 -5 -5 -4 4 -4 -5
Sang thưa chuyện mẹ cha, xin được nên vợ chồng
-5 -4 4 -4 -5, -6 6 -6 -5 -5
Thương em để lâu hóa thêm âu sầu
6 6 -5 6 -6 6 -5 -4
Nay nói ra cho hết đau đầu

6 -6 6 -6 7 -6 -5

Video Harmonica


BeatVideo MusicSheet Music

Note:

Là cô gái hay mộng mơ
C D E D C D G
Xinh đẹp như tiên giáng trần
G E G G A E
Người đã khiến tôi thẫn thờ
C D E D C_D 'A
Cho ngày qua tôi thẫn thờ
G E G G A E
Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu
G G A C' A G
Muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều
G G A G E D D D E D D C
Yêu em từ lâu em biết chăng
D D C D D E D_C

Chẳng giống mấy cô người mẫu
C D E D C D G
Em đẹp xinh cô gái Việt
G E G G A E
Chẳng son phấn tô sắc mầu
C D E D C_D 'A
Em giản dị theo cách riêng
G E G G A E
Chỉ cao 1mE2
G G A C' A G
Nhưng sao đáng yêu dịu dàng đôi môi thắm duyên nụ cười
G G A G E D D D E D D C
Cho tôi say tôi mơ từng đêm nhớ mong
D D D D D 'A C D C

Thôi thì là duyên nếu người thuận thì tôi
F C D F F D C D F
Sang thưa chuyện mẹ cha, xin được nên vợ chồng
F D C D F, A G A F F
Thương em để lâu hóa thêm âu sầu
G G F G A G F D
Nay nói ra cho hết đau đầu
G A G A C' A F

Rồi ta sẽ thật hạnh phúc
C D E D C D G
Bên nhau bên nhau chẳng rời
G G G G A E
Cùng nhau sống chung mái nhà
C D E D C D 'A
Ta say bên nhau suốt đời
G G G G A E
Cho nhau chén nước chén cơm
G G A C' A G
Cho chút duyên chút tình nụ cười tươi nở trên môi
G G A G E D D D E G F E
Đa đa đa đá đa đa đa đà
E E E F E D D C

Còn lo lắng chi nguời hỡi
C D E D C D G
Em ơi lắng lo chi hỡi người
G G A G G A E
Vì em đã có tôi rồi
C D E D C D 'A
Em ơi lắng lo để làm gì
G G A G G E D
Em chỉ cần sống yên vui
G G A C' A G
Thế giới có tôi lo rồi ta bên nhau mãi không xa rời
G G A G E D D D D E D D C
Người ơi, I ế I ê I ề…
'A C, D E F E D C

Thôi thì là duyên nếu người thuận thì tôi
F C D F F D C D F
Sang thưa chuyện mẹ cha, xin được nên vợ chồng
F D C D F, A G A F F
Thương em để lâu hóa thêm âu sầu
G G F G A G F D
Nay nói ra cho hết đau đầu
G A G A C' A F

Rap:
Cho hết cho hết đau đầu
Em là cô gái mộng mơ
Xinh đẹp duyên dáng để cho anh ngẩn ngơ
Bao nhiêu năm rồi bị vướng mối tình tơ
Đêm ôm nỗi niềm thao thức viết cho em vần thơ
Vì anh yá...lỡ yêu em mất rồi
Mà em...vẫn vô tư vậy thôi
Vẫn không muốn chung đôi , chẳng để ý đến tôi
Để sau bao năm chờ đợi, anh đến giờ vẫn đơn côi.
Hãy nói với anh chỉ 1 lời rằng sẽ bên anh đến trọn đời.
Trước giờ anh vẫn quen với cô đơn
Hứa mỗi ngày anh sẽ yêu thương em nhiều hơn.
Anh chẳng cần biết người trước kia bên em là ai
Chỉ cần là anh từ giờ đến muôn đời mãi
Thì dù cho ai có nói tình mình hơi sai sai

Anh vẫn sẽ đưa em fly high high high
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)