Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Cha Và Con Gái - Nguyễn Văn Chung - Thùy Chi

Harmonica Tabs - Cha Và Con Gái -  Nguyễn Văn Chung - Thùy Chi
Tremolo Tabs
Con muốn lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha
10 11 6 9 11 13 10, 11 6 9 13 14 10
Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai sần đã hằn sâu
13 14 14 14 11 11 10 10, 11 10 9 6 8 7 6
Con nhớ từng chiều ngồi xe phía sau, ánh mặt trời nghiêng mái đầu
10 11 6 6 9 11 13 10, 11 6 9 13 14 10
Con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa, cứ sợ rằng sẽ không còn nữa
13 14 14 14 13 11 11 10 10, 11 10 9 10 11 13 14

15 16 14 13 11
17 18 15 16 14 13 14

Sợ ngày mai lúc thức giấc nhưng cha không còn nữa
11 13 14 14 14 14 11 11 11 10 13
Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa
10 11 13 13 13 13 11 10 10 9 11
Chẳng còn ai cứ mỗi tối, hỏi con đã về chưa
11 13 14 14 14 14, 11 11 11 10 13
Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường
13 14 16 16 16 15 16 16 14
Chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé
11 13 14 14 14 14, 11 11 11 10 13
Chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường
10 11 13 13 13 13 16 15 18 17 18 15
Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhất là những kỉ niệm chỉ đong đầy tiếng cha cười
15 16 15 15 15 15 18 17 17 16, 17 18 14 17 18 16 15 16 14
Nhớ những ngày tháng yên bình nhât trên đời
17 18 14 17 18 16 15 16 14

Cơn gió thổi mái tóc rối bời, Muốn được cha chải tóc thôi
10 11 6 9 11 13 10, 11 6 9 13 14 10
Con muốn dẫu tháng năm trôi đi vội vàng vẫn được hoài ở bên cha mãi
13 14 14 14 11 11 11 10 10, 11 10 9 10 11 13 14

15 16 14 16 14 13 11
17 18 15 16 14 13 14

Sợ ngày mai lúc thức giấc nhưng cha không còn nữa
11 13 14 14 14 14 11 11 11 10 13
Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa
10 11 13 13 13 13 11 10 10 9 11
Chẳng còn ai cứ mỗi tối, hỏi con đã về chưa
11 13 14 14 14 14, 11 11 11 10 13
Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường
13 14 16 16 16 15 16 16 14
Chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé
11 13 14 14 14 14, 11 11 11 10 13
Chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường
10 11 13 13 13 13 16 15 18 17 18 15
Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhất là những kỉ niệm chỉ đong đầy tiếng cha cười
15 16 15 15 15 15 18 17 17 16, 17 18 14 17 18 16 15 16 14
Nhớ những ngày tháng yên bình nhât trên đời
17 18 14 17 18 16 15 16 14

Vì sao mãi đến lúc khi trong con đã lớn
11 13 14 14 14 14 11 11 11 10 13
Thì mới hiểu những nỗi lo trong tim của cha
10 11 13 13 13 13 11 10 10 9 11
Dành tất cả những ấm áp cho con bao ngày qua
11 13 14 14 14 14, 11 11 11 10 13
Chỉ vì con cha hy sinh cả cuộc đời
13 14 16 16 16 15 16 14
Vì sao bao gian lao kia cha không bao giờ kể
11 13 14 14 14 14, 11 11 11 10 13
Vì sao những nỗi mất mát cha chỉ giữ mãi riêng mình
10 11 13 13 13 13 16 15 18 17 18 15
Cả tuổi thơ con bên cha những chẳng thấy được nước mắt cùng nỗi đau và những nỗi buồn
15 16 15 15 15 15 18 17 17 16, 17 18 14 17 18 16 15 16 14
Những câu chuyện chỉ đong đầy tiếng cha cười

17 18 14 17 18 16 15 16 14

Diatonic Tabs
Con muốn lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha
-4 5 -3b 4 5 6 -4, 5 -3b 4 6 -6 -4
Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai sần đã hằn sâu
6 -6 -6 -6 5 5 -4 -4, 5 -4 4 -3b -3 3 -3b
Con nhớ từng chiều ngồi xe phía sau, ánh mặt trời nghiêng mái đầu
-4 5 -3b -3b 4 5 6 -4, 5 -3b 4 6 -6 -4
Con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa, cứ sợ rằng sẽ không còn nữa
6 -6 -6 -6 6 5 5 -4 -4, 5 -4 4 -4 5 6 -6

7 -7 -6 6 5
8 -8 7 -7 -6 6 -6

Sợ ngày mai lúc thức giấc nhưng cha không còn nữa
5 6 -6 -6 -6 -6 5 5 5 -4 6
Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa
-4 5 6 6 6 6 5 -4 -4 4 5
Chẳng còn ai cứ mỗi tối, hỏi con đã về chưa
5 6 -6 -6 -6 -6, 5 5 5 -4 6
Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường
6 -6 -7 -7 -7 7 -7 -7 -6
Chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé
5 6 -6 -6 -6 -6, 5 5 5 -4 6
Chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường
-4 5 6 6 6 6 -7 7 -8 8 -8 7
Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhất là những kỉ niệm chỉ đong đầy tiếng cha cười
7 -7 7 7 7 7 -8 8 8 -7, 8 -8 -6 8 -8 -7 7 -7 -6
Nhớ những ngày tháng yên bình nhât trên đời
8 -8 -6 8 -8 -7 7 -7 -6

Cơn gió thổi mái tóc rối bời, Muốn được cha chải tóc thôi
-4 5 -3b 4 5 6 -4, 5 -3b 4 6 -6 -4
Con muốn dẫu tháng năm trôi đi vội vàng vẫn được hoài ở bên cha mãi
6 -6 -6 -6 5 5 5 -4 -4, 5 -4 4 -4 5 6 -6

7 -7 -6 -7 -6 6 5
8 -8 7 -7 -6 6 -6

Sợ ngày mai lúc thức giấc nhưng cha không còn nữa
5 6 -6 -6 -6 -6 5 5 5 -4 6
Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa
-4 5 6 6 6 6 5 -4 -4 4 5
Chẳng còn ai cứ mỗi tối, hỏi con đã về chưa
5 6 -6 -6 -6 -6, 5 5 5 -4 6
Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường
6 -6 -7 -7 -7 7 -7 -7 -6
Chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé
5 6 -6 -6 -6 -6, 5 5 5 -4 6
Chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường
-4 5 6 6 6 6 -7 7 -8 8 -8 7
Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhất là những kỉ niệm chỉ đong đầy tiếng cha cười
7 -7 7 7 7 7 -8 8 8 -7, 8 -8 -6 8 -8 -7 7 -7 -6
Nhớ những ngày tháng yên bình nhât trên đời
8 -8 -6 8 -8 -7 7 -7 -6

Vì sao mãi đến lúc khi trong con đã lớn
5 6 -6 -6 -6 -6 5 5 5 -4 6
Thì mới hiểu những nỗi lo trong tim của cha
-4 5 6 6 6 6 5 -4 -4 4 5
Dành tất cả những ấm áp cho con bao ngày qua
5 6 -6 -6 -6 -6, 5 5 5 -4 6
Chỉ vì con cha hy sinh cả cuộc đời
6 -6 -7 -7 -7 7 -7 -6
Vì sao bao gian lao kia cha không bao giờ kể
5 6 -6 -6 -6 -6, 5 5 5 -4 6
Vì sao những nỗi mất mát cha chỉ giữ mãi riêng mình
-4 5 6 6 6 6 -7 7 -8 8 -8 7
Cả tuổi thơ con bên cha những chẳng thấy được nước mắt cùng nỗi đau và những nỗi buồn
7 -7 7 7 7 7 -8 8 8 -7, 8 -8 -6 8 -8 -7 7 -7 -6
Những câu chuyện chỉ đong đầy tiếng cha cười

8 -8 -6 8 -8 -7 7 -7 -6

Video Harmonica:

Beat:
Video Music:
Sheet Music

Note:
Con muốn lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha
D E 'A C E G D, E 'A C G A D
Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai sần đã hằn sâu
G A A A E E D D, E D C 'A 'B 'G 'A
Con nhớ từng chiều ngồi xe phía sau, ánh mặt trời nghiêng mái đầu
D E 'A 'A C E G D, E 'A C G A D
Con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa, cứ sợ rằng sẽ không còn nữa
G A A A G E E D D, E D C D E G A

C' B A G E
E' D' C' B A G A

Sợ ngày mai lúc thức giấc nhưng cha không còn nữa
E G A A A A E E E D G
Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa
D E G G G G E D D C E
Chẳng còn ai cứ mỗi tối, hỏi con đã về chưa
E G A A A A, E E E D G
Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường
G A B B B C' B B A
Chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé
E G A A A A, E E E D G
Chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường
D E G G G G B C' D' E' D' C'
Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhất là những kỉ niệm chỉ đong đầy tiếng cha cười
C' B C' C' C' C' D' E' E' B, E' D' A E' D' B C' B A
Nhớ những ngày tháng yên bình nhât trên đời
E' D' A E' D' B C' B A

Cơn gió thổi mái tóc rối bời, Muốn được cha chải tóc thôi
D E 'A C E G D, E 'A C G A D
Con muốn dẫu tháng năm trôi đi vội vàng vẫn được hoài ở bên cha mãi
G A A A E E E D D, E D C D E G A

C' B A B A G E
E' D' C' B A G A

Sợ ngày mai lúc thức giấc nhưng cha không còn nữa
E G A A A A E E E D G
Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa
D E G G G G E D D C E
Chẳng còn ai cứ mỗi tối, hỏi con đã về chưa
E G A A A A, E E E D G
Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường
G A B B B C' B B A
Chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé
E G A A A A, E E E D G
Chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường
D E G G G G B C' D' E' D' C'
Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhất là những kỉ niệm chỉ đong đầy tiếng cha cười
C' B C' C' C' C' D' E' E' B, E' D' A E' D' B C' B A
Nhớ những ngày tháng yên bình nhât trên đời
E' D' A E' D' B C' B A

Vì sao mãi đến lúc khi trong con đã lớn
E G A A A A E E E D G
Thì mới hiểu những nỗi lo trong tim của cha
D E G G G G E D D C E
Dành tất cả những ấm áp cho con bao ngày qua
E G A A A A, E E E D G
Chỉ vì con cha hy sinh cả cuộc đời
G A B B B C' B A
Vì sao bao gian lao kia cha không bao giờ kể
E G A A A A, E E E D G
Vì sao những nỗi mất mát cha chỉ giữ mãi riêng mình
D E G G G G B C' D' E' D' C'
Cả tuổi thơ con bên cha những chẳng thấy được nước mắt cùng nỗi đau và những nỗi buồn
C' B C' C' C' C' D' E' E' B, E' D' A E' D' B C' B A
Những câu chuyện chỉ đong đầy tiếng cha cười

E' D' A E' D' B C' B A
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)