Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Vài Giây Nữa Thôi - Reddy

Harmonica Tabs - Vài Giây Nữa Thôi - Reddy

Tremolo Tabs
Ngày mai còn không môi hôn vội vàng?
7 11 10 11 10 10 8 9
Ngày mai còn không những lần chạm tay tim khẽ run.
7 11 10 11 10 9 9 10 11 13 11
Người cứ bước đến nơi xa để cơn mưa kia vỡ òa.
9 14 14 14 13 13 10 11 11 11 13 9
Chia đôi yêu thương. Chia đôi bao vấn vương.
9 9 9 9, 11 11 11 12 11_10

Đêm dài lê thê mình anh nghe tim buốt lên.
11 10 11 11 9 10 10 10 11 11_10
Ngày còn bên nhau bao nhiêu say mê, giờ sao anh phải quên?
9 10 11 11 11 11 11 11, 11 14 14 16 14_13
Kỉ niệm xưa như vây kín nơi đây.
11 13 14 14 16 15 14 13
Mưa sao không trôi từng nỗi nhớ?
16 16 16 16 11 16 15
Ngày hôm qua tay đang trong tay mà giờ này tim đau chẳng nói nên câu.
14 16 15 15 15 15 15 14 14 17 17 20 17 18

Vài giây nữa thôi người về lại được không?
15 18 20 17.. 13 13 13 13 18
Vài giây nữa thôi cho vơi bao chờ mong.
15 18 20 17.. 18 18 18 15 18
Dấu yêu nào một thời bao đắm say..
15 16 14 14 14 16 15 13
Giờ lại làm mắt cay..
11 16 15 18 15
Thương anh...người về lại được không?

15 15.. 9 16 16 16 15
Diatonic Tabs
Ngày mai còn không môi hôn vội vàng?
3 5 -4 5 -4 -4 -3 4
Ngày mai còn không những lần chạm tay tim khẽ run.
3 5 -4 5 -4 4 4 -4 5 6 5
Người cứ bước đến nơi xa để cơn mưa kia vỡ òa.
4 -6 -6 -6 6 6 -4 5 5 5 6 4
Chia đôi yêu thương. Chia đôi bao vấn vương.
4 4 4 4, 5 5 5 -5 5_-4

Đêm dài lê thê mình anh nghe tim buốt lên.
5 -4 5 5 4 -4 -4 -4 5 5_-4
Ngày còn bên nhau bao nhiêu say mê, giờ sao anh phải quên?
4 -4 5 5 5 5 5 5, 5 -6 -6 -7 -6_6
Kỉ niệm xưa như vây kín nơi đây.
5 6 -6 -6 -7 7 -6 6
Mưa sao không trôi từng nỗi nhớ?
-7 -7 -7 -7 5 -7 7
Ngày hôm qua tay đang trong tay mà giờ này tim đau chẳng nói nên câu.
-6 -7 7 7 7 7 7 -6 -6 8 8 -9 8 -8

Vài giây nữa thôi người về lại được không?
7 -8 -9 8.. 6 6 6 6 -8
Vài giây nữa thôi cho vơi bao chờ mong.
7 -8 -9 8.. -8 -8 -8 7 -8
Dấu yêu nào một thời bao đắm say..
7 -7 -6 -6 -6 -7 7 6
Giờ lại làm mắt cay..
5 -7 7 -8 7
Thương anh...người về lại được không?

7 7.. 4 -7 -7 -7 7

Chromatic Tabs
Ngày mai còn không môi hôn vội vàng
3 6 -5 6 -5 -5 -4 (4)(5)
Ngày mai còn không những lần chạm tay tim khẽ run
3 6 -5 6 -5 (4)(5) (4)(5) -5 6 7 6
Người cứ bước đến nơi xa để cơn mưa kia vỡ òa
(4)(5) -7 -7 -7 7 7 -5 6 6 6 7 (4)(5)
Chia đôi yêu thương Chia đôi bao vấn vương
(4)(5) (4)(5) (4)(5) (4)(5) 6 6 6 -6 11_-5

Đêm dài lê thê mình anh nghe tim buốt lên
6 -5 6 6 (4)(5) -5 -5 -5 6 11_-5
Ngày còn bên nhau bao nhiêu say mê giờ sao anh phải quên
(4)(5) -5 6 6 6 6 6 6 6 -7 -7 -8 14_7
Kỉ niệm xưa như vây kín nơi đây
6 7 -7 -7 -8 (8)(9) -7 7
Mưa sao không trôi từng nỗi nhớ
-8 -8 -8 -8 6 -8 (8)(9)
Ngày hôm qua tay đang trong tay mà giờ này tim đau chẳng nói nên câu
-7 -8 (8)(9) (8)(9) (8)(9) (8)(9) (8)(9) -7 -7 10 10 -10 10 -9

Vài giây nữa thôi người về lại được không
(8)(9) -9 -10 10 7 7 7 7 -9
Vài giây nữa thôi cho vơi bao chờ mong
(8)(9) -9 -10 10 -9 -9 -9 (8)(9) -9
Dấu yêu nào một thời bao đắm say
(8)(9) -8 -7 -7 -7 -8 (8)(9) 7
Giờ lại làm mắt cay
6 -8 (8)(9) -9 (8)(9)
Thương anhngười về lại được không

(8)(9) (8)(9) (4)(5) -8 -8 -8 (8)(9)

Harmonica Cover: (Nếu bạn có bản cover Harmonica bài này, và muốn up lên đây, thì liên hệ fanpage TheHarmonica nhá)

Beat


Video MusicSheet MusicNote:

Ngày mai còn không môi hôn vội vàng?
'G E D E D D 'B C
Ngày mai còn không những lần chạm tay tim khẽ run.
'G E D E D C C D E G E
Người cứ bước đến nơi xa để cơn mưa kia vỡ òa.
C A A A G G D E E E G C
Chia đôi yêu thương. Chia đôi bao vấn vương.
C C C C, E E E F E_D

Đêm dài lê thê mình anh nghe tim buốt lên.
E D E E C D D D E E_D
Ngày còn bên nhau bao nhiêu say mê, giờ sao anh phải quên?
C D E E E E E E, E A A B A_G
Kỉ niệm xưa như vây kín nơi đây.
E G A A B C' A G
Mưa sao không trôi từng nỗi nhớ?
B B B B E B C'
Ngày hôm qua tay đang trong tay mà giờ này tim đau chẳng nói nên câu.
A B C' C' C' C' C' A A E' E' F' E' D'

Vài giây nữa thôi người về lại được không?
C' D' F' E'.. G G G G D'
Vài giây nữa thôi cho vơi bao chờ mong.
C' D' F' E'.. D' D' D' C' D'
Dấu yêu nào một thời bao đắm say..
C' B A A A B C' G
Giờ lại làm mắt cay..
E B C' D' C'
Thương anh...người về lại được không?
C' C'.. C B B B C'
Midi Down: Update


  1. Để Dịch Tabs sang các kèn khác (Tremolo 16, Tremolo 20, Tremolo 21, Chromatic 16) các bạn dùng Tool này: Harmonica Tabs Convert 
  2. Tabs trên TheHarmonica.net chủ yếu là Tabs dành cho Harmonica Tone C, để chuyển sang các tone còn lại G, A, B, D, E ... Các bạn dùng tool này: Seydel Tab Tool 

 ♬ ♬♬ ♬ Chúc các bạn vui vẻ! ♬ ♬ ♬ ♬

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)