Tabs Mới Nhất

Bạn Bình nurse nói về khác biệt giữa nhạc cụ diatonic và nhạc cụ chromatic trong việc CẢM ÂM.


Nhạc cụ diatonic là harmonica "tremolo" (kèn diatonic tremolo), harmonica "diatonic" (kèn Blues), sáo 6 lỗ,...
Nhạc cụ chromatic là harmonica chromatic, piano, đàn keyboard điện tử ("organ"), guitar, ukulele, violin, organ nhà thờ, melodica (pianica, melodion), sáo Tây và rất nhiều thứ khác mà các bạn thấy trong dàn nhạc giao hưởng của Tây.
Khi có bản nhạc nhìn có sẵn, ở đúng giọng rồi, bản nhạc nghe đã ở đúng giọng rồi thì nhạc cụ diatonic và nhạc cụ chromatic chẳng khác gì nhau về độ khó chơi cả.
Khác biệt chỉ trở nên rõ nét khi BẢN NHẠC NHÌN KHÔNG ĐÚNG GIỌNG và khi phải CẢM ÂM NHẠC NGHE BẤT KỲ.
Khác biệt đó được trình bày đầy đủ trong tài liệu "Làm thế nào để tự chơi lại nhạc bằng một cây harmonica loại diatonic một cách bình thường":
https://www.scribd.com/document/377618096/Lam-Sao-%C4%90%E1%BB%83-T%E1%BB%B1-Ch%C6%A1i-L%E1%BA%A1i-Nh%E1%BA%A1c-B%E1%BA%B1ng-M%E1%BB%99t-Cay-Harmonica-Lo%E1%BA%A1i-Diatonic-M%E1%BB%99t-Cach-Binh-Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://www.mediafire.com/file/ff4e4ju6f39j9u9/LamSaoDeTuChoiLaiNhacBangMotCayHarmonicaLoaiDiatonicMotCachBinhThuong.zip

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)