Tabs Mới Nhất

Nếu kèn ít nốt (harmonica "diatonic" và harmonica "tremolo") thì dễ do có ít nốt để nhớ...

... Vậy mục đích của một nhạc cụ là để dễ... tưởng niệm các nốt của nó hay là để dễ CHƠI LẠI ĐÚNG các bài nhạc khác nhau?
Rõ ràng có những bài nhạc mà chỉ có 4-5 nốt như "Cháu đi mẫu giáo" của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, rất dễ nhớ các nốt của nó, vậy tại sao người ta không chế tạo các cây harmonica chỉ có 4-5 nốt cho dễ chơi?
Xét (gần như) đến cùng, cây harmonica chỉ có độc nhất 1 (một) nốt thì phải vô cùng dễ chơi chứ?!?
Nếu quả thật một cây harmonica là khó chơi, vậy người sử dụng nó phải có kỹ năng, kiến thức gì để bù đắp cho khó khăn đó?
Bạn sẽ phải tìm câu trả lời ở đâu đây?

Đọc trực tuyến, không cần tải về ở đây:
https://www.scribd.com/document/377618096/Lam-Sao-%C4%90%E1%BB%83-T%E1%BB%B1-Ch%C6%A1i-L%E1%BA%A1i-Nh%E1%BA%A1c-B%E1%BA%B1ng-M%E1%BB%99t-Cay-Harmonica-Lo%E1%BA%A1i-Diatonic-M%E1%BB%99t-Cach-Binh-Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
Do tập tin hơi lớn nên người tải về được khuyến khích dùng đường truyền Wifi thay vì GPRS hoặc 3G. Định dạng là pdf và odt trong tập tin zip.
http://www.mediafire.com/file/ff4e4ju6f39j9u9/LamSaoDeTuChoiLaiNhacBangMotCayHarmonicaLoaiDiatonicMotCachBinhThuong.zip

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)