Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi - Noo Phước Thịnh

Harmonica Tabs - Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi - Noo Phước Thịnh
Soạn Tabs: Thắng Leo 
Tabs: Tremolo
Chạm nhẹ vào đôi mắt Chạm nhẹ vào bờ vai
7 7 6 9 11/ 7 7 6 9 10
Chạm nhẹ vào đôi môi Ngày mai xa anh rồi
7 7 6 9 9/ 8 9 8 6 7
Chạm nhẹ vào trí nhớ Chạm nhẹ vào cơn mơ
7 7 6 9 11/ 7 7 6 9 10
Mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ
7 9 8 9 8 9 8 6 8 9
Anh yêu cô gái nhỏ bé Tin vào những lời bài hát
11 11 10 11 10 11/ 10 9 10 8 7 9
Tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn
9 6 9 12 11 10 10 13 12 11
Anh yêu cô gái năm ấy Tin vào những điều viển vông
11 11 10 11 10 11/ 10 9 10 8 13 11
Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời
7 9 8 9 10 12 11 10 9 10 9 9Thời gian xoá đi những ngây thơ những điều vội vàng như trong giấc mơ
11 13 15 16 16 14 14 13 11 10 11 13 13 14 13
Để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ
11 13 15 16 16 14 14 14 14 18 14-13
Một mai sớm kia em có thấy giữa lồng ngực mình đau khi nhớ anh
11 13 15 16 16 14 14 13 11 10 11 13 13 14 13
Thì đừng vội khóc hãy xiết tay anh nơi e bình yên
11 11 13 15 16 16 14 16 13 13 11 14
Đừng hôn nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao
11 13 15 16 16 14 14 13 11 10 11 13 13 14 13
Đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về
11 13 15 16 16 14 14 14 14 18 14-13
Đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em
11 13 15 16 16 14 14 13 11 10 11 13 13 14 13
Và đừng vội khóc anh vẫn ở đây cho em bình yên
11 11 13 15 16 16 14 16 13 13 11 14

Chạm khẽ tim anh một chút thôi mai xa rồi
6 11 10 10 9 11 10 9 8 6


Tabs: Diatonic
Chạm nhẹ vào đôi mắt Chạm nhẹ vào bờ vai 
3 3 -3" 4 5/ 3 3 -3" 4 -4
Chạm nhẹ vào đôi môi Ngày mai xa anh rồi
3 3 -3" 4 4/ -3 4 -3 -3" 3
Chạm nhẹ vào trí nhớ Chạm nhẹ vào cơn mơ 
3 3 -3" 4 5/ 3 3 -3" 4 -4
Mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ 
3 4 -3 4 -3 4 -3 -3" -3 4
Anh yêu cô gái nhỏ bé Tin vào những lời bài hát 
5 5 -4 5 -4 5/ -4 4 -4 -3 3 4
Tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn 
4 -3" 4 -5 5 -4 -4 6 -5 5
Anh yêu cô gái năm ấy Tin vào những điều viển vông 
5 5 -4 5 -4 5/ -4 4 -4 -3 6 5
Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời 
3 4 -3 4 -4 -5 5 -4 4 -4 4 4
Thời gian xoá đi những ngây thơ những điều vội vàng như trong giấc mơ
5 6 7 -7 -7 -6 -6 6 5 -4 5 6 6 -6 6
Để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ 
5 6 7 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -8 -6_6
Một mai sớm kia em có thấy giữa lồng ngực mình đau khi nhớ anh
5 6 7 -7 -7 -6 -6 6 5 -4 5 6 6 -6 6 
Thì đừng vội khóc hãy xiết tay anh nơi e bình yên 
5 5 6 7 -7 -7 -6 -7 6 6 5 -6
Đừng hôn nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao 
5 6 7 -7 -7 -6 -6 6 5 -4 5 6 6 -6 6
Đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về 
5 6 7 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -8 -6_6
Đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em 
5 6 7 -7 -7 -6 -6 6 5 -4 5 6 6 -6 6 
Và đừng vội khóc anh vẫn ở đây cho em bình yên 
5 5 6 7 -7 -7 -6 -7 6 6 5 -6
Chạm khẽ tim anh một chút thôi mai xa rồi

-3" 5 -4 -4 4 5 -4 4 -3 -3" 

Note:
Chạm nhẹ vào đôi mắt Chạm nhẹ vào bờ vai 
Sòl sòl là đô mi/ sòl sòl là đô rê
Chạm nhẹ vào đôi môi Ngày mai xa anh rồi
Sòl sòl là đô đô/ sì đô sì là sòl
Chạm nhẹ vào trí nhớ Chạm nhẹ vào cơn mơ 
Sòl sòl là đô mi/ sòl sòl là đô rê
Mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ 
Sòl đô sì đô sì đô sì là sì đô
Anh yêu cô gái nhỏ bé Tin vào những lời bài hát 
Mi mi rê mi rê mi/ rê đô rê sì sòl đô
Tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn 
Đô là đô fa mi rê rê sol fa mi
Anh yêu cô gái năm ấy Tin vào những điều viển vông 
Mi mi rê mi rê mi/ rê đô rê sì sol mi
Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời 
Sòl đô sì đô rê fa mi rê đô rê đô đô
Thời gian xoá đi những ngây thơ những điều vội vàng như trong giấc mơ
Mi sol đố si si la la sol mi rê mi sol sol la sol
Để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ 
Mi sol đố si si la la la la rế la_sol
Một mai sớm kia em có thấy giữa lồng ngực mình đau khi nhớ anh
Mi sol đố si si la la sol mi rê mi sol sol la sol
Thì đừng vội khóc hãy xiết tay anh nơi e bình yên 
Mi mi sol đố si si la la sol sol mi la
Đừng hôn nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao 
Mi sol đố si si la la sol mi rê mi sol sol la sol
Đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về 
Mi sol đố si si la la la la rế la_sol
Đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em 
Mi sol đố si si la la sol mi rê mi sol sol la sol
Và đừng vội khóc anh vẫn ở đây cho em bình yên 
Mi mi sol đố si si la la sol sol mi la
Chạm khẽ tim anh một chút thôi mai xa rồi
Là mi rê rê đô mi rê / đô sì làVideo Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)