Tabs Mới Nhất

Tab Harmonica - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè

Soạn tabs: Lâm Quốc Đạt
Các yêu cầu về tab harmonica hay các thắc mắc khi tập chơi các bạn truy cập
Fanpage:https://www.facebook.com/TheHarmonicaTabs/
Group :https://www.facebook.com/groups/harmonica4u/

Tabs Tremolo
Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn 
14_16 13_11 14, 13 13 12# 12# 11 9 9
Coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng 
10 11 11 6, 11 9 9 10 11 11 6
Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần 
14 16 13 11 14 13 9 10 9 11 6
Biểu cậu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu 
9 7 7, 7 8 10 8
Hai chị em tóc bạc như nhau. 
6 7 6 8 7 6 6

Đôi mắt cậu buồn thiu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu dừa
14 16 13 11 14 16 16 15 15 18 14 13 13
Ba vá miếng dùa đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa. 
16 18 16_18 11 10 11 16 18 17 11 14
Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình 
13 14 13 9_11 6, 7 6 6
Nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỷ niệm
11_13 13 11 11 9 10, 10 9 11 6 
Chợt thèm rau đắng nấu canh. 
7 7 8 10 11 6

ĐK: 
Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ 
13 11 11 14 13 15 18 15 16 14 
Ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương 
14 14 13 13 14 11 6 13 6 11 11
Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao 
10 9 6 11 9 9 13 11 14 14
Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau. 
14 14 13 13 14 11 6 13 6 11 11


Xin sống lại tình yêu đơn sơ, rong chơi những ngày đầu trưa 
14 16 13 11 14 16 16 15 15 17 14 13 13
Ba vá miếng dừa đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa 
16 18 16_18 11 10 11 16 18 17 11 14
Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh 
13 14 13 9_11 6 7 6 6 11_13 13 11 11 9 10
Khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh.
10 9 11 6 7 7 8 10 11 6
-------------------------------------------------------------------------------
Tabs Diatonic
Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn
-6_-7 6_5 -6 6 6 6’ 6’ 5 4 4 
Coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng
-4 5 5 -3” 5 4 4 -4 5 5 -3”
Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần
-6 -7 6 5 -6 6 4 -4 4 5 -3" 
Biểu cậu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu
4 (-2)(3) (-2)(3) (-2)(3) -3 -4 -3 
Hai chị em tóc bạc như nhau.
-3” (-2)(3) -3” -3 (-2)(3) -3” -3” 

Đôi mắt cậu buồn thiu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu trưa
-6 -7 6 5 -6 -7 -7 7 7 -8 -6 6 6 
Ba vá miếng dừa đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa.
-7 -8 -7_-8 5 -4 5 -7 -8 8 5 -6
Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình
6 -6 6 4_5 -3” (-2)(3) -3” -3” 
Nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỷ niệm
5_6 6 5 5 4 -4 -4 4 5 -3” 
Chợt thèm rau đắng nấu canh.
(-2)(3) (-2)(3) -3 -4 5 -3”

Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ
6 5 5 -6 6 7 -8 7 -7 -6   
Ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương
-6 -6 6 6 -6 5 -3” 6 -3” 5 5 
Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao
-4 4 -3” 5 4 4 6 5 -6 -6 
Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau.
-6 -6 6 6 -6 5 -3” 6 -3” 5 5 

Xin sống lại tình yêu đơn sơ, rong chơi những ngày đầu trưa
-6 -7 6 5 -6 -7 -7 7 7 8 -6 6 6 
Ba vá miếng dừa đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa
-7 -8 -7 _ -8 5 -4 5 -7 -8 8 5 -6 
Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh
6 -6 6 4 _5 -3” (-2)(3) -3” -3” 5 _6 6 5 5 4 -4 
Khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh.
-4 4 5 -3” (-2)(3) (-2)(3) -3 -4 5 -3” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Notes
Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn 
La-Si Son-Mi La, Son Son Fa# Fa# Mi Đô Đô
Coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng 
Rê Mi Mi Là, Mi Đô Đô Rê Mi Mi Là
Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần 
La Si Son Mi La Son Đô Rê Đô Mi Là 
Biểu cậu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu 
Đô Sòn Sòn, Sòn Sì Rê Sì
Hai chị em tóc bạc như nhau. 
Là Sòn Là Sì Sòn Là Là

Đôi mắt cậu buồn thiu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu dừa
La Si Son Mi La Si Si Đố Đố Rế La Son Son
Ba vá miếng dùa đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa. 
Si Rế Si-Rế Mi Rê Mi Si Rế Mí Mi La
Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình 
Son La Son Đô-Mi Là, Sòn Là Là
Nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỷ niệm
Mi-Son Son Mi Mi Đô Rê, Rê Đô Mi Là 
Chợt thèm rau đắng nấu canh. 
Sòn Sòn Sì Rê Mi Là.

ĐK: 
Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ 
Son Mi Mi La Son Đố Rế Đố Si La
Ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương 
La La Son Son La Mi Là Son Là Mi Mi
Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao 
Rê Đô Là Mi Đô Đô Son Mi La La
Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau. 
La La Son Son La Mi Là Son Là Mi Mi


Xin sống lại tình yêu đơn sơ, rong chơi những ngày đầu trưa 
La Si Son Mi La Si Si Đố Đố Mí La Son Son
Ba vá miếng dừa đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa 
Si Rế Si-Rế Mi Rê Mi Si Rế Mí Mi La
Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh 
Son La Son Đô-Mi Là Sòn Là Là Mi-Son Son Mi Mi Đô Rê
Khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh.
Rê Đô Mi Là Sòn Sòn Sì Rê Mi Là

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)