Tabs Mới Nhất

Tab Harmonica - Yêu Em Rất Nhiều

Soạn Tabs: Bùi Duy Thiện
Các yêu cầu về tab harmonica hay các thắc mắc khi tập chơi các bạn truy cập
Fanpage:https://www.facebook.com/TheHarmonicaTabs/
Group :https://www.facebook.com/groups/harmonica4u/

Tabs Tremolo

Ngồi giữa bóng đêm anh chưa thể ngủ được
5 11 11 10 10 10 9 6 9
Vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường
5 11 11 10 10 10 13 9
Cảm giác đắm say cứ thế đong đầy trong nơi trái tim
5 11 11 10 10 10 9 6 9 9 12 11
Là thứ bấy lâu nay anh đã kiếm tìm.
6 11 12 11 10 10 10 13 9

Những câu chuyện thật dài mỗi tối
9 8 6 6 6 12 12
Những phút giây ngập ngừng bối rối 
8 6 7 5 7 11 11
Tiếng em cười và lời em nói
6 7 4 7 6 9 12
Khiến anh giờ đang như quên mất lối.
11 10 9 10 10 1013 11

Những khi chạm nhìn vào đôi mắt 
9 8 6 6 6 11 12
Anh chỉ muốn ôm em thật chặt 
11 12 13 13 13 10 9
Để anh nói em nghe, nói em nghe lòng anh. 
10 11 12 11 10 12 11 10 9 10

ĐK
Người ơi em có biết anh đã yêu em rất nhiều
11 12 13 13 13 13 13 12 11 13 9
Chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu
11 13 14 14 14 14 14 13 13 10 11
Làm như không quan tâm nhưng anh thực sự nhớ em
11 12 13 13 13 13 13 11 13 18 15
Muốn được chở che cho em những đêm lạnh về 
9 16 13 14 14 13 14 10 9 9
Anh muốn nói yêu em rất nhiều. 
10 11 12 11 10 11 9

Những câu chuyện thật dài mỗi tối
9 8 6 6 6 12 12
Những phút giây ngập ngừng bối rối
13 10 9 7 6 9 12
Tiếng em cười và lời em nói 
11 10 9 10 10 10 13 11
Khiến anh giờ đang như quên mất lối.
11 13 14 14 14 11 10
Từ khi đã trót lỡ yêu rồi 
11 12 13 12 13 16b 6
Anh chỉ mong gần em mãi thôi 
10 11 12 11 12 12 11 12 11 13
Để anh hôn nhẹ lên, hôn nhẹ lên bờ môi.
11 14 16 15 16 14 13 16 14 13 11 14

Và anh muốn hát cho em bài hát trong tâm hồn anh
14 16 15 16 14 13 16 14 13 11 14
Thật mạnh mẽ nhưng sao nhiều lúc cô đơn mỏng manh 
10 11 12 11 12 15 16 14 13
Chuyện tình yêu chẳng thể nói trước điều gì
13 13 13 11 13 18 15 15
Nhưng thôi ta mặc kệ cứ yêu đi
15 18 18 18 18 15 15 14 15 18 18
Nguyện bên em trên con đường dài, thủy chung mãi mãi
------------------------------------------------------------------------
Tabs Diatonic

Ngồi giữa bóng đêm anh chưa thể ngủ được
2 5 5 -4 -4 -4 4 3” 4
Vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường
2 5 5 -4 -4 -4 6 4
Cảm giác đắm say cứ thế đong đầy trong nơi trái tim
2 5 5 -4 -4 -4 4 3” 4 4 -5 5
Là thứ bấy lâu nay anh đã kiếm tìm.
3” 5 -5 5 -4 -4 -4 6 4

Những câu chuyện thật dài mỗi tối
4 3 3” 3” 3” -5 -5
Những phút giây ngập ngừng bối rối 
3 -3” 3 2 3 5 5
Tiếng em cười và lời em nói
-3” 3 -2” 3 -3” 4 -5
Khiến anh giờ đang như quên mất lối.
5 -4 4 -4 -4 -4 6 5

Những khi chạm nhìn vào 4i mắt 
4 -3 -3” -3” -3” 5 -5
Anh chỉ muốn ôm em thật chặt 
5 -5 6 6 6 -4 4
Để anh nói em nghe, nói em nghe lòng anh. 
-4 5 -5 5 -4 -5 5 -4 4 -4

ĐK
Người ơi em có biết anh đã yêu em rất nhiều
5 -5 6 6 6 6 6 -5 5 6 4
Chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu
5 6 -6 -6 -6 -6 -6 6 6 -4 5
Làm như không quan tâm nhưng anh thực sự nhớ em
5 -5 6 6 6 6 6 5 6 -8 7
Muốn được chở che cho em những đêm lạnh về 
4 -7 6 -6 -6 6 -6 -4 4 4
Anh muốn nói yêu em rất nhiều. 

Những câu chuyện thật dài mỗi tối
-4 5 -5 5 -4 5 4
Những phút giây ngập ngừng bối rối
4 -3 -3” -3” -3” -5 -5
Tiếng em cười và lời em nói 
6 -4 4 3 -3” 4 -5
Khiến anh giờ đang như quên mất lối.
5 -4 4 -4 -4 -4 6 5
Từ khi đã trót lỡ yêu rồi 
5 6 -6 -6 -6 5 -4
Anh chỉ mong gần em mãi thôi 
5 -5 6 -5 6 -7’ -3”
Để anh hôn nhẹ lên, hôn nhẹ lên bờ môi.
-4 5 -5 5 -5 -5 5 -5 5 6
Và anh muốn hát cho em bài hát trong tâm hồn anh
5 -6 -7 7 -7 -6 6 -7 -6 6 5 -6
Thật mạnh mẽ nhưng sao nhiều lúc cô đơn mỏng manh 
-6 -7 7 -7 -6 6 -7 -6 6 5 -6
Chuyện tình yêu chẳng thể nói trước điều gì
-4 5 -5 5 -5 7 -7 -6 6
Nhưng thôi ta mặc kệ cứ yêu đi
6 6 6 5 6 -8 7 7
Nguyện bên em trên con đường dài, thủy chung mãi mãi
7 -8 -8 -8 -8 7 7 -6 7 -8 -8
--------------------------------------------------------------------------
Notes

Ngồi giữa bóng đêm anh chưa thể ngủ được
Mì Mi Mi Rê Rê Rê Đô Là Đô
Vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường
Mì Mi Mi Rê Rê Rê Son Đô
Cảm giác đắm say cứ thế đong đầy trong nơi trái tim
Mì Mi Mi Rê Rê Rê Đô Là Đô Đô Fa Mi
Là thứ bấy lâu nay anh đã kiếm tìm.
Là Mi Fa Mi Rê Rê Rê Son Đô

Những câu chuyện thật dài mỗi tối
Đô Sì Là Là Là Fa Fa
Những phút giây ngập ngừng bối rối 
Sì Là Sòn Mì Sòn Mi Mi
Tiếng em cười và lời em nói
Là Sòn Fà Sòn Là Đô Fa
Khiến anh giờ đang như quên mất lối.
Mi Rê Đô Rê Rê RêSon Mi

Những khi chạm nhìn vào đôi mắt 
Đô Sì Là Là Là Mi Fa
Anh chỉ muốn ôm em thật chặt 
Mi Fa Son Son Son Rê Đô
Để anh nói em nghe, nói em nghe lòng anh. 
Rê Mi Fa Mi Rê Fa Mi Rê Đô Rê

ĐK
Người ơi em có biết anh đã yêu em rất nhiều
Mi Fa Son Son Son Son Son Fa Mi Son Đô
Chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu
Mi Son La La La La La Son Son Rê Mi
Làm như không quan tâm nhưng anh thực sự nhớ em
Mi Fa Son Son Son Son Son Mi Son Rế Đố
Muốn được chở che cho em những đêm lạnh về 
Đô Si Son La La Son La Rê Đô Đô
Anh muốn nói yêu em rất nhiều. 

Những câu chuyện thật dài mỗi tối
Rê Mi Fa Mi Rê Mi Đô
Những phút giây ngập ngừng bối rối
Đô Sì Là Là Là Fa Fa
Tiếng em cười và lời em nói 
Son Rê Đô Sòn Là Đô Fa
Khiến anh giờ đang như quên mất lối.
Mi Rê Đô Rê Rê Rê Son Mi
Từ khi đã trót lỡ yêu rồi 
Mi Son La La La Mi Rê
Anh chỉ mong gần em mãi thôi 
Mi Fa Son Fa Son La# Là
Để anh hôn nhẹ lên, hôn nhẹ lên bờ môi.
Rê Mi Fa Mi Fa Fa Mi Fa Mi Son
Và anh muốn hát cho em bài hát trong tâm hồn anh
Mi La Si Đố Si La Son Si La Son Mi La
Thật mạnh mẽ nhưng sao nhiều lúc cô đơn mỏng manh 
La Si Đố Si La Son Si La Son Mi La
Chuyện tình yêu chẳng thể nói trước điều gì
Rê Mi Fa Mi Fa Đố Si La Son
Nhưng thôi ta mặc kệ cứ yêu đi
Son Son Son Mi Son Rế Đố Đố
Nguyện bên em trên con đường dài, thủy chung mãi mãi
Đố Rế Rế Rế Rế Đố Đố La Đố Rế Rế

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)