Tabs Mới Nhất

Tab Harmonica - Thấy Là Yêu Thương - Only C

Tab Harmonica - Thấy Là Yêu Thương - Only C

Tabs: Tremolo

Ngày yêu xa ai chờ đợi ai nhưng hoài không thấy bóng/ Mười ngàn cây trăm cuộc gọi nhỡ đêm dài anh bỡ ngỡ
 6 8 9 9 8 9 10 10 9 10 11 11
 Đợi nghe tiếng nói chất chứa những tâm tư sâu trong lòng/ Mùa đông đến nhớ khoác áo ấm hẵng đi ra đường
 9 11 13 13 13 13 13 11 11 10 10 9
 Ngày yêu xa ai giận hờn ai vô tình không nhấc máy/ Nhìn người ta vui đùa bên nhau anh lại cảm thấy nhớ
 6 8 9 9 8 9 10 10 9 10 11 11
 Để cho những ấm ức nhức nhối dâng lên nơi tim này/ Ngồi xem những kí ức ấm áp đóng khung treo trên tường
 9 11 13 13 13 13 13 11 11 10 10 9
 Ngày dài trông, đêm thức trắng, chờ tin nhắn nỗi nhớ em từng giờ
 9 10 11 11 12 13 9 10 11 11 12 11 9 9
 Chẳng thể vứt nỗi buồn đi đâu bây giờ
 10 7 11 11 9 10 10 10 9
 Một tin nhắn, một câu nói, đủ làm trái tim vui trở lại ngay
 9 10 11 11 12 13 14 16 15 14 14 13 13 14
 Lại tiếp nối ấm áp khẽ vang bên tai
 7 13 13 13 13 12 11 10 9

 Đk:
 Mong đợi 2 4 6 để thấy nhau trên màn hình zalo
 11 10 11 12 13 12 11 10 10 9 9 10 10
 Dù cho phương trời kia đang nắng hay mưa rào
 10 11 12 11 12 13 14 15 16 14 13
 Bởi vì khi yêu, trái tim ngàn lần nhớ
 13 13 15 15 15 16 13 13 15
 Bởi vì khi yêu, sáng đêm thao thức chờ mong
 13 13 15 15 15 16 13 14 11 13
 Bởi vì khi trái tim này đã yêu, ta ngồi đếm bao nhiêu ngày ta xa cách
 13 14 15 17 15 13 13 18 16 13 15 13 13 11 13 13 14
 12 13 14
 Bởi vì khi yêu, trái tim ngàn lần nhớ
 13 13 15 15 15 16 13 13 15
 Bởi vì khi yêu, chúng ta ngàn lần nhớ
 13 13 15 15 15 16 13 13 15
--❤--
Tabs: Diatonic

Ngày yêu xa ai chờ đợi ai nhưng hoài không thấy bóng/ Mười ngàn cây trăm cuộc gọi nhỡ đêm dài anh bỡ ngỡ
-3n -3 4 4 -3 4 -4 -4 4 -4 5 5
Đợi nghe tiếng nói chất chứa những tâm tư sâu trong lòng/ Mùa đông đến nhớ khoác áo ấm hẵng đi ra đường
4 5 6 6 6 6 6 5 5 -4 -4 4
Ngày yêu xa ai giận hờn ai vô tình không nhấc máy/ Nhìn người ta vui đùa bên nhau anh lại cảm thấy nhớ
-3n -3 4 4 -3 4 -4 -4 4 -4 5 5
Để cho những ấm ức nhức nhối dâng lên nơi tim này/ Ngồi xem những kí ức ấm áp đóng khung treo trên tường
4 5 6 6 6 6 6 5 5 -4 -4 4
Ngày dài trông, đêm thức trắng, chờ tin nhắn nỗi nhớ em từng giờ
4 -4 5 5 -5 6 4 -4 5 5 -5 5 4 4
Chẳng thể vứt nỗi buồn đi đâu bây giờ
-4 3 5 5 4 -4 -4 -4 4
Một tin nhắn, một câu nói, đủ làm trái tim vui trở lại ngay
4 -4 5 5 -5 6 -6 -7 7 -6 -6 6 6 -6
Lại tiếp nối ấm áp khẽ vang bên tai
3 6 6 6 6 -5 5 -4 4
Đk:
Mong đợi 2 4 6 để thấy nhau trên màn hình zalo
5 -4 5 -5 6 -5 5 -4 -4 4 4 -4 -4
Dù cho phương trời kia đang nắng hay mưa rào
-4 5 -5 5 -5 6 -6 7 -7 -6 6
Bởi vì khi yêu, trái tim ngàn lần nhớ
6 6 7 7 7 -7 6 6 7
Bởi vì khi yêu, sáng đêm thao thức chờ mong
6 6 7 7 7 -7 6 -6 5 6
Bởi vì khi trái tim này đã yêu, ta ngồi đếm bao nhiêu ngày ta xa cách
6 -6 7 8 7 6 6 -8 -7 6 7 6 6 5 6 6 -6
-5 6 -6
Bởi vì khi yêu, trái tim ngàn lần nhớ
6 6 7 7 7 -7 6 6 7
Bởi vì khi yêu, chúng ta ngàn lần nhớ
6 6 7 7 7 -7 6 6 7
--❤--
Note:

Ngày yêu xa ai chờ đợi ai nhưng hoài không thấy bóng/ Mười ngàn cây trăm cuộc gọi nhỡ đêm dài anh bỡ ngỡ
 Là Sì Đô Đô Sì Đô Rê Rê Đô Rê Mi Mi
 Đợi nghe tiếng nói chất chứa những tâm tư sâu trong lòng/ Mùa đông đến nhớ khoác áo ấm hẵng đi ra đường
 Đô Mi Sol Sol Sol Sol Sol Mi Mi Rê Rê Đô
 Ngày yêu xa ai giận hờn ai vô tình không nhấc máy/ Nhìn người ta vui đùa bên nhau anh lại cảm thấy nhớ
 Là Sì Đô Đô Sì Đô Rê Rê Đô Rê Mi Mi
 Để cho những ấm ức nhức nhối dâng lên nơi tim này/ Ngồi xem những kí ức ấm áp đóng khung treo trên tường
 Đô Mi Sol Sol Sol Sol Sol Mi Mi Rê Rê Đô
 Ngày dài trông, đêm thức trắng, chờ tin nhắn nỗi nhớ em từng giờ
 Đô Rê Mi Mi Fa Sol Đô Rê Mi Mi Fa Mi Đô Đô
 Chẳng thể vứt nỗi buồn đi đâu bây giờ
 Rê Sòl Mi Mi Đô Rê Rê Rê Đô
 Một tin nhắn, một câu nói, đủ làm trái tim vui trở lại ngay
 Đô Rê Mi Mi Fa Sol La Si Đố La La Sol Sol La
 Lại tiếp nối ấm áp khẽ vang bên tai
 Sòl Sol Sol Sol Sol Fa Mi Rê Đô
 Đk:
 Mong đợi 2 4 6 để thấy nhau trên màn hình zalo
 Mi Rê Mi Fa Sol Fa Mi Rê Rê Đô Đô Rê Rê
 Dù cho phương trời kia đang nắng hay mưa rào
 Rê Mi Fa Mi Fa Sol La Đố Si La Sol
 Bởi vì khi yêu, trái tim ngàn lần nhớ
 Sol Sol Đố Đố Đố Si Sol Sol Đố
 Bởi vì khi yêu, sáng đêm thao thức chờ mong
 Sol Sol Đố Đố Đố Si Sol La Mi Sol
 Bởi vì khi trái tim này đã yêu, ta ngồi đếm bao nhiêu ngày ta xa cách
 Sol La Đố Mí Đố Sol Sol Rế Si Sol Đố Sol Sol Mi Sol Sol La
 Fa Sol La
 Bởi vì khi yêu, trái tim ngàn lần nhớ
 Sol Sol Đố Đố Đố Si Sol Sol Đố
 Bởi vì khi yêu, chúng ta ngàn lần nhớ
 Sol Sol Đố Đố Đố Si Sol Sol Đố
--❤--

Video music:

Soạn Tabs: Nguyễn Đăng Quang
Các yêu cầu về tab harmonica hay các thắc mắc khi tập chơi các bạn truy cập No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)