Tabs Mới Nhất

Tab Harmonica - Đông kiếm em

Soạn Tabs: Thắng Leo 

Các yêu cầu về tab harmonica hay các thắc mắc khi tập chơi các bạn truy cập
Fanpage:https://www.facebook.com/TheHarmonicaTabs/
Group :https://www.facebook.com/groups/harmonica4u/

Tabs: Tremolo
Tôi hát cho màu xanh mãi xanh, cho một người lặng im biết yêu. 
10 11/ 10 9 13 14 11, 10 9 9/ 6 9 10 9
Và tôi viết cho mùa yêu xốn xang, cho một đời nhớ thương vẹn nguyên. 
7 10 11/ 10 9 13 14 11, 10 9 9/ 11 10 6 9
Cô đơn đến thê, mưa rơi lách tách kì cục đợi ai. 
10 10 11 11, 13 13 14 14 9 9 6 9
Sâu trong ánh mắt, tôi ngu ngơ, mơ thời gian dừng trôi. 
10 10 11 11, 13 13 14, 15 14 15 13 18
Còn lại đây nhớ mong, còn lại tôi với ai?
9 10 11 13 11, 9 10 11 13 11
Giờ này em chắc đang ngủ say, hay là em
còn đang khóc một mình? 
9 10 11 14 16 11 14 , 15 16 15 16 15 17 13 13
Như làn sương muộn màng. 
15 13 18 16 16
Lạc trong đêm, con tim em lạc trong đêm.
14 16 15, 15 15 15 16 18 15 
Lòng phiêu du nhớ em, mùa thu đã đi qua. 
9 10 11 13 11, 9 10 15 16 16
Đông kiếm em, mùa đông kiếm em. 
18 17 15, 13 18 17 15
Uh huh, hah hah
17 19, 22 19 17
Mùa đông kiếm em, đông kiếm em

13 18 17 15, 18 17 15


-------------------------------------------------------------------------------------------

Tabs: Diatonic
Tôi hát cho màu xanh mãi xanh, cho một người lặng im biết yêu 
-4 5/ -4 4 6 -6 5, -4 4 4/ -3” 4 -4 4 
Và tôi viết cho mùa yêu xốn xang, cho một đời nhớ thương vẹn nguyên 
3 -4 5/ -4 4 6 -6 5, -4 4 4/ 5 -4 -3bb 4 
Cô đơn đến thê, mưa rơi lách tách kì cục đợi ai 
-4 -4 5 5, 6 6 -6 -6 4 4 -3” 4 
Sâu trong ánh mắt, tôi ngu ngơ, mơ thời gian dừng trôi 
-4 -4 5 5, 6 6 -6, 7 -6 7 6 -8 
Còn lại đây nhớ mong, còn lại tôi với ai 
4 -4 5 6 5, 4 -4 5 6 5 
Giờ này em chắc đang ngủ say, hay là em 
còn đang khóc một mình 
4 -4 5 -6 -7 5 -6, 7 -7 7 -7 7 8 6 6 
Như làn sương muộn màng 
7 6 -8 -7 -7 
Lạc trong đêm, con tim em lạc trong đêm 
-6 -7 7, 7 7 7 -7 -8 7 
Lòng phiêu du nhớ em, mùa thu đã đi qua 
4 -4 5 6 5, 4 -4 7 -7 -7 
Đông kiếm em, mùa đông kiếm em 
-8 8 7, 6 -8 8 7
Uh huh, hah hah
8 9, -10 9 8
Mùa đông kiếm em, đông kiếm em

 6 -8 8 7, -8 8 7

-------------------------------------------------------------------------------------------

Note:
Tôi hát cho màu xanh mãi xanh, cho một người lặng im biết yêu. 
Rê mi/ rê đô sol la mi, rê đô đô/ là đô rê đô
Và tôi viết cho mùa yêu xốn xang, cho một đời nhớ thương vẹn nguyên. 
Sòl rê mi/ rê đô sol la mi, rê đô đô/ mi rê là đô
Cô đơn đến thê, mưa rơi lách tách kì cục đợi ai. 
Rê rê mi mi, sol sol la la đô đô là đô
Sâu trong ánh mắt, tôi ngu ngơ, mơ thời gian dừng trôi. 
Rê rê mi mi, sol sol la, đố la đố sol rế
Còn lại đây nhớ mong, còn lại tôi với ai?
Đô rê mi sol mi, đô rê mi sol mi 
Giờ này em chắc đang ngủ say, hay là em
còn đang khóc một mình? 
Đô rê mi đố si mi la, đố si đố si đố mí sol sol
Như làn sương muộn màng. 
Đố sol rế si si
Lạc trong đêm, con tim em lạc trong đêm.
La si đố, đố đố đố si rế đô 
Lòng phiêu du nhớ em, mùa thu đã đi qua. 
Đô rê mi sol mi, đô rê đố si si
Đông kiếm em, mùa đông kiếm em. 
Rế mí đố, sol rế mí đố
Uh huh, hah hah
Mí sól, lá sól mí
Mùa đông kiếm em, đông kiếm em

 Sol rế mí đố, rế mí đố

Video Music: 
Sheet Music

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)