Tabs Mới Nhất

Tab harmonica - Phút ban đầu

Soạn Tabs: Thắng Leo 
Các yêu cầu về tab harmonica hay các thắc mắc khi tập chơi các bạn truy cập
Fanpage:https://www.facebook.com/TheHarmonicaTabs/
Group :https://www.facebook.com/groups/harmonica4u/
Tabs: Tremolo
Có ô cửa sổ nhỏ, lay hồn ai qua đây
13 11 9 7 6, 9 7 9 10 11
Có giấc mơ là lạ, chạm vào trong ký ức 
13 11 9 7 6, 7 7 9 10 11
Dường như mây đang khóc 
9 10 11 11 13
mưa đang hát, hát bài hát mùa yêu
11 11 13, 13 9 13 8 9
Dường như mây đang đến, mưa đi mất
9 10 11 11 13, 11 11 13
tôi xao xuyến, em lưu luyến 
11 11 13, 11 11 13

Đk:
Gần em tôi thấy bâng khuâng
13 15 18 20 17 17
bâng khuâng con tim này như chết lặng 
18 18 15 15 16 15 17 13
Bóng dáng người như cơn gió lạ
13 13 12 13 14 15 13
mang em về gần lại bên tôi 
13 13 12 13 14 15 18
Dương như góc phố thênh thang thênh thang 
13 15 18 20 17 17 18 18
sương đêm làm ướt tóc ai 
15 15 16 19 22 19
Đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài 
17 17 20 19 20 20 17 17 18 18
Hãy để khoảnh khắc tim tôi tim em thật gần, với nhau 
17 17 20 19 20 20 17 17 18 18, 17 15

Có cơn mưa đầu mùa, xa thật xa chốn ấy 
13 11 9 7 6, 9 7 9 10 11
Có cô em ngày nào, tóc ngắn ngang vai
13 11 9 7 6, 9 11 10 9
Dường như mây đang khóc, mưa đang hát
9 10 11 11 13, 11 11 13
hát bài hát mùa yêu
13 9 13 8 9
Dường như mây đang đến, mưa đi mất
9 10 11 11 13, 11 11 13
tôi xao xuyến, em lưu luyến 
11 11 13, 11 11 13
Lặp lại đk:
  

Và tôi mong sớm mai đây khi em bên tôi 
13 15 18 20 17 17 18 18 15 15
cùng say giấc nồng 
16 15 17 13
Khẽ nhắc về mùa yêu thương đã qua
13 13 12 13 14 15 17 18
Khẽ tìm lại giây phút ban đầu, nhé em

13 13 12 13 17 18 16, 18 15  

Tabs: Diatonic
Có ô cửa sổ nhỏ, lay hồn ai qua đây 
6 5 4 3 -3'', 4 3 4 -4 5 
Có giấc mơ là lạ, chạm vào trong ký ức  
6 5 4 3 -3'', 3 3 4 -4 5 
Dường như mây đang khóc  
4 -4 5 5 6
mưa đang hát, hát bài hát mùa yêu 
5 5 6, 6 4 6 -3 4 
Dường như mây đang đến, mưa đi mất 
4 -4 5 5 6, 5 5 6 
tôi xao xuyến, em lưu luyến  
5 5 6, 5 5 6 
 
Đk: 
Gần em tôi thấy bâng khuâng 
6 7 -8 -9 8 8 
bâng khuâng con tim này như chết lặng  
-8 -8 7 7 -7 7 8 6 
Bóng dáng người như cơn gió lạ 
6 6 -5 6 -6 7 6 
mang em về gần lại bên tôi  
6 6 -5 6 -6 7 -8 
Dương như góc phố thênh thang thênh thang  
6 7 -8 -9 8 8
sương đêm làm ướt tóc ai  
-8 -8 7 7 -7 9 -10 9 
Đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài  
8 8 -9 9 -9 -9 8 8 -8 -8 
Hãy để khoảnh khắc tim tôi tim em thật gần, với nhau  
8 8 -9 9 -9 -9 8 8 -8 -8, 8 7 
 
Có cơn mưa đầu mùa, xa thật xa chốn ấy  
6 5 4 3 -3'', 4 3 4 -4 5
Có cô em ngày nào, tóc ngắn ngang vai 
6 5 4 3 -3'', 4 5 -4 4 
Dường như mây đang khóc  
4 -4 5 5 6
mưa đang hát, hát bài hát mùa yêu 
5 5 6 6 4 6 -3 4 
Dường như mây đang đến, mưa đi mất 
4 -4 5 5 6, 5 5 6 
tôi xao xuyến, em lưu luyến  
5 5 6, 5 5 6 
Lặp lại đk
 
 
Và tôi mong sớm mai đây khi em bên tôi  
6 7 -8 -9 8 8 -8 -8 7 7
cùng say giấc nồng  
-7 7 8 6 
Khẽ nhắc về mùa yêu thương đã qua 
6 6 -5 6 -6 7 8 -8 
Khẽ tìm lại giây phút ban đầu, nhé em 

6 6 -5 6 8 -8 -7, -8 7   

Note:
Có ô cửa sổ nhỏ, lay hồn ai qua đây 
Sol mi đô sòl là, đô sòl đô rê mi 
Có giấc mơ là lạ, chạm vào trong ký ức  
Sol mi đô sòl là, sòl sòl đô rê mi 
Dường như mây đang khóc  
Đồ rê mi mi sol 
mưa đang hát, hát bài hát mùa yêu 
Mi mi sol, sol đô sol sì đô 
Dường như mây đang đến, mưa đi mất 
Đồ rê mi mi sol, mi mi sol 
tôi xao xuyến, em lưu luyến  
Mi mi sol, mi mi sol 


Đk: 
Gần em tôi thấy bâng khuâng 
Sol đố rế fá mí mí 
bâng khuâng con tim này như chết lặng  
Rế rế đố đố si đố mí sol 
Bóng dáng người như cơn gió lạ 
 Sol sol fa sol la đố sol 
mang em về gần lại bên tôi  
sol sol fa sol la đố rế 
Dương như góc phố thênh thang thênh thang  
Sol đố rế fá mí mí 
sương đêm làm ướt tóc ai  
Rế rế đố đố si sól lá sol 
Đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài  
Mí mí fá sól fá fá mí mí rế rế 
Hãy để khoảnh khắc tim tôi tim em thật gần, với nhau  
Mí mí fá sól fá fá mí mí rế rế, mí đố 


Có cơn mưa đầu mùa, xa thật xa chốn ấy  
Sol mi đô sòl là, đô sòl đô rê mi 
Có cô em ngày nào, tóc ngắn ngang vai 
Sol mi đô sòl là, đô mi rê đô 
Dường như mây đang khóc, mưa đang hát  
Đồ rê mi mi sol, mi mi sol 
hát bài hát mùa yêu  
Sol đô sol sì đô 

Dường như mây đang đến, mưa đi mất  
Đồ rê mi mi sol, mi mi sol 
tôi xao xuyến, em lưu luyến  
mi mi sol, mi mi sol 
Lặp lại đk: 

Và tôi mong sớm mai đây khi em bên tôi  
Sol đố rế fá mí mí rế rế đố đố 
cùng say giấc nồng  
Đố đố si đố mí sol 
Khẽ nhắc về mùa yêu thương đã qua 
Sol sol fa sol la đố mí rế  
Khẽ tìm lại giây phút ban đầu, nhé em 
Sol sol fa sol mí rê si, rế đố 

Video Harmonica


Video MusicNo comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)