Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Buồn Của Anh - K-ICM, Đạt G, Masew

Harmonica Tab - Buồn Của Anh - K-ICM, Đạt G, Masew
Soạn Harmonica Tab : Bùi Duy Thiện
Các yêu cầu về tabs harmonica hay những thắc mắc khi tập chơi các bạn truy cập
Fanpage :https://www.facebook.com/TheHarmonicaTabs/
Group : https://www.facebook.com/groups/harmonica4u/

Tabs Tremolo 

Hai tay anh ôm xương rồng rất đau
9 9 9 9 8 5 6 7
Đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu
9 9 9 9 8 5 6 7
Chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn
10 10 10 10 12 11 8 9 10_11
Nước mắt trào biết em giờ ở nơi đâu
10 11 7 6 7 5 5 10 10
Đôi khi cô đơn giết anh từng cơn em hỡi
9 9 9 9 9 8 5 7 6 8
Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em
9 9 9 9 8 6 5 7 6 8
Sao bao lâu quen tối nay mình anh lê bước
10 10 10 10 12 11 8 9 10 11
Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra
10 11 6 6 7 5 5 6 6

Chạy theo em ở phương trời xa lắm em ơi người ơi tình ơi
9 10 11 10 11 10 11 13 11 10 9 10 9 10
Chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn
10 11 12 11 12 11 12 12 13 14 11
Hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng em vội thay
6 8 9 8 9 8 9 11 9 8 6 8 6 8
Anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương
10 11 7 6 7 5 5 9 6
Ngày không em lòng anh thừa đông giá băng theo chiều tan màu mưa
9 10 11 10 11 10 11 13 11 10 9 10 9 10
Một lần xa vòng tay của em là bao bão lòng
10 11 12 11 12 11 12 12 13 14 11
Nhìn vào mắt của em giờ đây khóe mi anh lệ tuôn thầm cay
6 8 9 8 9 8 9 11 9 8 6 8 6 8
Anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao
10 11 7 7 7 7 5 5_7 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabs Diatonic 
Hai tay anh ôm xương rồng rất đau
4 4 4 4 -3 2 -3b 3
Đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu
4 4 4 4 -3 2 -3b 3
Chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn
-4 -4 -4 -4 -5 5 -3 4 -4_5
Nước mắt trào biết em giờ ở nơi đâu
-4 5 -3b -3b 3 2 2 -4 -4
Đôi khi cô đơn giết anh từng cơn em hỡi
4 4 4 4 -3 -3b 2 3 -3b -3
Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em
4 4 4 4 -3 -3b 2 3 -3b -3
Sao bao lâu quen tối nay mình anh lê bước
-4 -4 -4 -4 -5 5 -3 4 -4 5
Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra
-4 5 -3b -3b 3 2 2 3 -3b
Chạy theo em ở phương trời xa lắm em ơi người ơi tình ơi
4 -4 5 -4 5 -4 5 6 5 -4 4 -4 4 -4
Chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn
-4 5 -5 5 -5 5 -5 -5 6 -6 5
Hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng em vội thay
-3b -3 4 -3 4 -3 4 5 4 -3 -3b -3 -3b -3
Anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương
-4 5 3 -3 3 2 2 -3 -3b
Ngày không em lòng anh thừa đông giá băng theo chiều tan màu mưa
4 -4 5 -4 5 -4 5 6 5 -4 4 -4 4 -4
Một lần xa vòng tay của em là bao bão lòng
-4 5 -5 5 -5 5 -5 -5 6 -6 5
Nhìn vào mắt của em giờ đây khóe mi anh lệ tuôn thầm cay
-3b -3 4 -3 4 -3 4 5 4 -3 -3b -3 -3b -3
Anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao
-4 5 3 3 3 3 2 2_3 -3b
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabs Note:
Hai tay anh ôm xương rồng rất đau
C’ C’ C’ C’ B E A G
Đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu
C’ C’ C’ C’ B E A G
Chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn
D’ D’ D’ D’ F’ E’ B C’ D’_E’
Nước mắt trào biết em giờ ở nơi đâu
D’ E’ A A G E E D’ D’
Đôi khi cô đơn giết anh từng cơn em hỡi
C’ C’ C’ C’ B A E G A B
Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em
C’ C’ C’ C’ B A E G A B
Sao bao lâu quen tối nay mình anh lê bước
D’ D’ D’ D’ F’ E’ B C’ D’ E’
Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra
D’ E’ A A G E E G A
Chạy theo em ở phương trời xa lắm em ơi người ơi tình ơi
C’ D’ E’ D’ E’ D’ E’ G’ E’ D’ C’ D’ C’ D’
Chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn
D’ E’ F’ E’ F’ E’ F’ F’ G’ A’ E’
Hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng em vội thay
A B C’ B C’ B C’ E’ C’ B A B A B
Anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương
D’ E’ G B G E E B A
Ngày không em lòng anh thừa đông giá băng theo chiều tan màu mưa
C’ D’ E’ D’ E’ D’ E’ G’ E’ D’ C’ D’ C’ D’
Một lần xa vòng tay của em là bao bão lòng
D’ E’ F’ E’ F’ E’ F’ F’ G’ A’ E’
Nhìn vào mắt của em giờ đây khóe mi anh lệ tuôn thầm cay
A B C’ B C’ B C’ E’ C’ B A B A B
Anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao
D’ E’ G G G G E E_G A
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Video Harmonica

Video Music


Sheet Music

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)