Tabs Mới Nhất

Đời doanh nhân.

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Đời doanh nhân.

Tác giả: Trần Tiến.

Tabs số harmonica diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ ghép với xướng âm giọng La thứ (không có nốt thăng giáng bất thường):

Lời 1:
Một đời do…anh nhân đắng cay và tha…a…ăng trầm
9Đô5 9Đô5 10Rê5-11Mi5 11Mi5 13Xon5 10Rê5 9Đô5 9Đô5-10Rê5-9Đô5 6La4

Một đời so…óng gió lái con thuyền đi tớ…i
9Đô5 9Đô5 10Rê5-11Mi5 11Mi5 13Xon5 10Rê5 9Đô5 11Mi5 13Xon5-14La5

Một đời người li…ính chi…ến chinh thương trường
14La5 14La5 14La5 14La5-15Đô6 14La5-16Ti5 14La5 14La5 10Rê5

Một đời nghệ sĩ khát khao kiếm tìm
9Đô5 9Đô5 9Đô5 11Mi5 11Mi5 11Mi5 11Mi5-13Xon5 8Ti4

Đồng tiền [ki…ếm tìm (?) tha…áng năm đầy đa…ắng cay/ biến hình có đây mà trắng tay]
9Đô5 9Đô5 10Rê5-11Mi5 9Đô5 6La4-8Ti4 6La4 7Xon4 6La4-8Ti4 6La4

* Điệp khúc:
Thuyền không lớn sao vội ra khơi
14La5 16Ti5 15Đô6 14La5 11Mi5 14La5 14La5

Chi…í không cao sao cùng thế giới
14La5-16Ti5 14La5 13Xon5 10Rê5 6La4 11Mi5 11Mi5

Dân không gia…àu sao mà nước mạnh
10Rê5 10Rê5 9Đô5-6La4 10Rê5 8Ti4 11Mi5 9Đô5

Lòng không bền sao làm doanh nhân
7Xon4 6La4 5Mi4 6La4 7Xon4 6La4 6La4

Bao nhiêu năm để có một ngày
10Rê5 11Mi5 11Mi5 9Đô5 11Mi5 9Đô5 9Đô5

Hạnh phúc nhìn cơ đồ hôm nay
7Xon4 6La4 5Mi4 6La4 7Xon4 6La4 6La4

Bao nhiêu năm cạn chén rượu đầy
10Rê5 11Mi5 11Mi5 9Đô5 11Mi5 9Đô5 9Đô5

Chợt thấy mình tóc bạc không hay.
7Xon4 6La4 5Mi4 6La4 7Xon4 6La4 6La4.
(Kể từ đây trở xuống chơi 2 lần)

Lời 2 (có khác lời 1 phần nhạc):
Một đời do…anh nhân bước chân về mu…ô…ôn trùng
9Đô5 9Đô5 10Rê5-11Mi5 11Mi5 13Xon5 10Rê5 9Đô5 9Đô5-10Rê5-9Đô5 6La4

Lạnh lùng hào hoa giấu đi niềm sâu ki…ín
9Đô5 9Đô5 10Rê5 11Mi5 13Xon5 10Rê5 9Đô5 11Mi5 13Xon5-14La5

Một đời nư…ớc mắt nhơ…ớ thương quê nghèo
14La5 14La5 14La5-15Đô6 15Đô6 14La5-16Ti5 14La5 14La5 10Rê5

Một đời cười vui my…ỹ nhân bạn bè
9Đô5 9Đô5 9Đô5 12Pha5 11Mi5-12Pha5 11Mi5 9Đô5 9Đô5

Đêm đêm bư…ớc về bo…óng ta lại vơ…ới ta.
10Rê5 10Rê5 10Rê5-11Mi5 9Đô5 6La4-8Ti4 6La4 7Xon4 6La4-8Ti4 6La4.

* Điệp khúc.

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)