Tabs Mới Nhất

Joy to the World (Lời 1, harmonica tremolo thông dụng)

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Joy to the World (Lời 1, harmonica tremolo thông dụng)

Lời: Isaac Watts.
Nhạc: George Frideric Handel - Lowell Mason.

Tabs harmonica diatonic tremolo thông dụng ghép với nốt xướng âm giọng Đô trưởng.

Các nốt thấp:
Joy to the world! The Lord is come;
9Đô5 8Ti4 6La4 7Xon4! 4Pha4 5Mi4 2Rê4 3Đô4.

Let Earth re-ceive her King;
7Xon4 6La4 6La4 8Ti4 8Ti4 9Đô5

Let e...e-very...y hear...ear...art pre-pa...are Hi...im roo...oo...oom,
9Đô5 9Đô5-8Ti4 6La4-7Xon4 7Xon4-4Pha4-5Mi4 9Đô5 9Đô5-8Ti4 6La4-7Xon4 7Xon4-4Pha4-5Mi4

And heaven and na-ture...ure sing,
5Mi4 5Mi4 5Mi4 5Mi4 5Mi4-4Pha4 7Xon4

A...and heaven and na-ture...ure sing,
4Pha4-5Mi4 2Rê4 2Rê4 2Rê4 2Rê4-5Mi4 4Pha4

A...and hea-ven, and he...a-ven, and na-ture sing.
5Mi4-2Rê4 3Đô4 9Đô5 6La4 7Xon4-4Pha4 5Mi4 4Pha4 5Mi4 2Rê4 3Đô4

Các nốt vừa:
Joy to the world! The Lord is come;
15Đô6 16Ti5 14La5 13Xon5! 12Pha5 11Mi5 10Rê5 9Đô5.

Let Earth re-ceive her King;
13Xon5 14La5 14La5 16Ti5 16Ti5 15Đô6

Let e...e-very...y hear...ear...art pre-pa...are Hi...im roo...oo...oom,
15Đô6 15Đô6-16Ti5 14La5-13Xon5 13Xon5-12Pha5-11Mi5 15Đô6 15Đô6-16Ti5 14La5-13Xon5 13Xon5-12Pha5-11Mi5

And heaven and na-ture...ure sing,
11Mi5 11Mi5 11Mi5 11Mi5 11Mi5-12Pha5 13Xon5

A...and heaven and na-ture...ure sing,
12Pha5-11Mi5 10Rê5 10Rê5 10Rê5 10Rê5-11Mi5 12Pha5

A...and hea-ven, and he...a-ven, and na-ture sing.
11Mi5-10Rê5 9Đô5 15Đô6 14La5 13Xon5-12Pha5 11Mi5 12Pha5 11Mi5 10Rê5 9Đô5

Các nốt cao:
Joy to the world! The Lord is come;
21Đô7 24Ti6 22La6 19Xon6! 20Pha6 17Mi6 18Rê6 15Đô6.

Let Earth re-ceive her King;
19Xon6 22La6 22La6 24Ti6 24Ti6 21Đô7

Let e...e-very...y hear...ear...art pre-pa...are Hi...im roo...oo...oom,
21Đô7 21Đô7-24Ti6 22La6-19Xon6 19Xon6-20Pha6-17Mi6 21Đô7 21Đô7-24Ti6 22La6-19Xon6 19Xon6-20Pha6-17Mi6

And heaven and na-ture...ure sing,
17Mi6 17Mi6 17Mi6 17Mi6 17Mi6-20Pha6 19Xon6

A...and heaven and na-ture...ure sing,
20Pha6-17Mi6 18Rê6 18Rê6 18Rê6 18Rê6-17Mi6 20Pha6

A...and hea-ven, and he...a-ven, and na-ture sing.
17Mi6-18Rê6 15Đô6 21Đô7 22La6 19Xon6-20Pha6 17Mi6 20Pha6 17Mi6 18Rê6 15Đô6

Đây cũng là bài để luyện đầy đủ 7 nốt trong từng quãng tám riêng biệt trên toàn chiều dài cây diatonic tremolo 24 lỗ kép thông dụng.

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)