Tabs Mới Nhất

Đêm Trung Thu (harmonica diatonic tremolo 24 lỗ kép thông dụng).

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Đêm Trung Thu (harmonica diatonic tremolo 24 lỗ kép thông dụng).

Tác giả: Phùng Như Thạch.

Tabs ghép với nốt xướng âm.

Giọng Đô trưởng lần 1 (tabs 1):
Thùng thình thùng thình! Trống rộn ràng ngoài đình!
7Xon4 7Xon4 7Xon4 7Xon4! 9Đô5 7Xon4 7Xon4 7Xon4 7Xon4!

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
9Đô5 6La4 7Xon4 5Mi4 7Xon4 6La4 7Xon4 5Mi4 7Xon4

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
6La4 6La4 6La4 6La4 9Đô5 10Rê5 6La4 6La4 6La4

Dưới ánh trăng rằm đàn em cất tiếng hát vang.
11Mi5 10Rê5 9Đô5 6La4 7Xon4 6La4 9Đô5 10Rê5 10Rê5 9Đô5.

Giọng Pha trưởng lần 1 (tabs 2):
Thùng thình thùng thình! Trống rộn ràng ngoài đình!
9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5! 12Pha5 9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5!

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
12Pha5 10Rê5 9Đô5 6La4 9Đô5 10Rê5 9Đô5 6La4 9Đô5

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
10Rê5 10Rê5 10Rê5 10Rê5 12Pha5 13Xon5 10Rê5 10Rê5 10Rê5

Dưới ánh trăng rằm đàn em cất tiếng hát vang.
14La5 13Xon5 12Pha5 10Rê5 9Đô5 10Rê5 12Pha5 13Xon5 13Xon5 12Pha5.

Giọng Xon trưởng lần 1 (tabs 3):
Thùng thình thùng thình! Trống rộn ràng ngoài đình!
10Rê5 10Rê5 10Rê5 10Rê5! 13Xon5 10Rê5 10Rê5 10Rê5 10Rê5!

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
13Xon5 11Mi5 10Rê5 8Ti4 10Rê5 11Mi5 10Rê5 8Ti4 10Rê5

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
11Mi5 11Mi5 11Mi5 11Mi5 13Xon5 14La5 11Mi5 11Mi5 11Mi5

Dưới ánh trăng rằm đàn em cất tiếng hát vang.
16Ti5 14La5 13Xon5 11Mi5 10Rê5 11Mi5 13Xon5 14La5 14La5 13Xon5.

Giọng Đô trưởng lần 2 (tabs 4):
Thùng thình thùng thình! Trống rộn ràng ngoài đình!
13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5! 15Đô6 13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5!

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
15Đô6 14La5 13Xon5 11Mi5 13Xon5 14La5 13Xon5 11Mi5 13Xon5

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
14La5 14La5 14La5 14La5 15Đô6 18Rê6 14La5 14La5 14La5

Dưới ánh trăng rằm đàn em cất tiếng hát vang.
17Mi6 18Rê6 15Đô6 14La5 13Xon5 14La5 15Đô6 18Rê6 18Rê6 15Đô6.

Giọng Pha trưởng lần 2 (tabs 5):
Thùng thình thùng thình! Trống rộn ràng ngoài đình!
15Đô6 15Đô6 15Đô6 15Đô6! 20Pha6 15Đô6 15Đô6 15Đô6 15Đô6!

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
20Pha6 18Rê6 15Đô6 14La5 15Đô6 18Rê6 15Đô6 14La5 15Đô6

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
18Rê6 18Rê6 18Rê6 18Rê6 20Pha6 13Xon5 18Rê6 18Rê6 18Rê6

Dưới ánh trăng rằm đàn em cất tiếng hát vang.
22La6 13Xon5 20Pha6 18Rê6 15Đô6 18Rê6 20Pha6 13Xon5 13Xon5 20Pha6.

Giọng Xon trưởng lần 2 (tabs 6):
Thùng thình thùng thình! Trống rộn ràng ngoài đình!
18Rê6 18Rê6 18Rê6 18Rê6! 19Xon6 18Rê6 18Rê6 18Rê6 18Rê6!

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
19Xon6 17Mi6 18Rê6 16Ti5 18Rê6 17Mi6 18Rê6 16Ti5 18Rê6

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
17Mi6 17Mi6 17Mi6 17Mi6 19Xon6 22La6 17Mi6 17Mi6 17Mi6

Dưới ánh trăng rằm đàn em cất tiếng hát vang.
24Ti6 22La6 19Xon6 17Mi6 18Rê6 17Mi6 19Xon6 22La6 22La6 19Xon6.

Âm thanh (giọng Đô trưởng):
https://soundcloud.com/homosapienshomosapiens/dem-trung-thu-harmonica-giong-do-study-24

Khi tập một bài kiểu này dàn trải trên toàn bộ chiều dài cây harmonica, sự căng thẳng sẽ được dàn trải đều cho các lưỡi gà, dẫn đến toàn bộ cây kèn dùng được lâu hơn.

Nếu chỉ có một đoạn nào đó của cây kèn bị tập luyện tập trung, sẽ có một số ít lưỡi gà bị căng thẳng nhiều hơn, xuống âm nhanh hơn và sớm gãy hơn. Dù chỉ một lưỡi gà gãy thôi thì vẫn sẽ phá hỏng bài tập luyện theo kiểu cũ (không dàn trải) và toàn bộ cây kèn, với các lưỡi gà còn lại dù còn rất tốt, sẽ có khả năng bị vất bỏ lãng phí nếu người chơi không có khả năng thay lưỡi gà.

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)