Tabs Mới Nhất

Vui trong ngày cưới.

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Vui trong ngày cưới.

Tác giả: Lê Minh.

Tabs harmonica diatonic tremolo 24 lỗ kép thông dụng ghép với nốt xướng âm giọng Đô trưởng:

Đa...ám cưới, đám cứ...ơi về trên đư...ờng quê
18Rê6-17Mi6 17Mi6, 17Mi6 17Mi6-18Rê6 15Đô6 15Đô6 14La5-13Xon5 15Đô6
Cô...ô dâu đôi má...a hồng về nha...à chồng
15Đô6-18Rê6 18Rê6 15Đô6 18Rê6-15Đô6 13Xon5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 13Xon5
Tung bay xa...ác pha...ó rơ...i đầy đường
14La5 14La5 13Xon5-14La5 14La5-15Đô6 14La5-13Xon5 10Rê5 10Rê5
Quê tôi, trai ga...í vui tro...ong lòng
13Xon5 13Xon5, 13Xon5 10Rê5-13Xon5 11Mi5 11Mi5-10Rê5 9Đô5

Cơ...ất tiếng hát chú...uc mừng đôi ti...ình nhân
18Rê6-17Mi6 17Mi6 17Mi6 17Mi6-18Rê6 15Đô6 15Đô6 14La5-13Xon5 15Đô6
Bê...ên nhau cho đế...ên ngày đầu ba...ạc đầu
15Đô6-18Rê6 18Rê6 15Đô6 18Rê6-15Đô6 13Xon5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 13Xon5
Vôi kia tha...ắm ma...ĩ bê...ên giàn trầu
14La5 14La5 13Xon5-14La5 14La5-15Đô6 14La5-13Xon5 10Rê5 10Rê5
Mai sau đôi lư...á chung nhi...ịp cầu
13Xon5 13Xon5, 13Xon5 10Rê5-13Xon5 11Mi5 11Mi5-10Rê5 9Đô5

Nhịp cầ...u đưa em qua bê...ến sông
7Xon4 7Xon4-6La4 9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5-10Rê5 9Đô5
Nhịp cầ...u đưa em qua phô...ố đông
9Đô5 9Đô5-10Rê5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 14La5-15Đô6 13Xon5
Gặp ngừ...ơi yêu bao năm ư...ớc mong
13Xon5 13Xon5-14La5 15Đô6 15Đô6 15Đô6 15Đô6-18Rê6 15Đô6
Đê...ể uyên ương đẹp đô...i vơ...ợ chồng
15Đô6-17Mi6 18Rê6 18Rê6 15Đô6 18Rê6-15Đô6 14La5-13Xon5 13Xon5

Theo a...anh về phô...ố chợ thê...ênh thang
14La5 14La5-13Xon5 12Pha5 13Xon5-14La5 10Rê5 13Xon5-14La5 14La5
Trên co...on đường na...ắng đô...ổ chang chang
14La5 14La5-13Xon5 12Pha5 12Pha5-13Xon5 9Đô5-10Rê5 13Xon5 13Xon5
Gio...ó miên man theo từng bư...ớc chơ...ân nàng
18Rê6-17Mi6 18Rê6 18Rê6 18Rê6 15Đô6 18Rê6-17Mi6 17Mi6-18Rê6 15Đô6

Đa...ám cưới, đám cứ...ơi về trên tha...ành đô
18Rê6-17Mi6 17Mi6, 17Mi6 17Mi6-18Rê6 15Đô6 15Đô6 14La5-13Xon5 15Đô6
Hô...ôm nay trông chú...u rể thật la...à hiền
15Đô6-18Rê6 18Rê6 15Đô6 18Rê6-15Đô6 13Xon5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 13Xon5
Trao bông tai, nhơ...ẫn cư...ới, dê...ây chuyền vàng
14La5 14La5 13Xon5-14La5 14La5-15Đô6 14La5-13Xon5 10Rê5 10Rê5
Cô dâu xinh xa...ắn bên ho...ọ hàng
13Xon5 13Xon5 13Xon5 10Rê5-13Xon5 11Mi5 11Mi5-10Rê5 9Đô5

Cơ...ất tiếng hát chú...uc mừng đôi ti...ình nhân
18Rê6-17Mi6 17Mi6 17Mi6 17Mi6-18Rê6 15Đô6 15Đô6 14La5-13Xon5 15Đô6
Bê...ên nhau cho đế...ên ngày đầu ba...ạc đầu
15Đô6-18Rê6 18Rê6 15Đô6 18Rê6-15Đô6 13Xon5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 13Xon5
Vôi kia tha...ắm ma...ĩ bê...ên giàn trầu
14La5 14La5 13Xon5-14La5 14La5-15Đô6 14La5-13Xon5 10Rê5 10Rê5
Mai sau, đôi lư...á chung nhi...ịp cầu
13Xon5 13Xon5, 13Xon5 10Rê5-13Xon5 11Mi5 11Mi5-10Rê5 9Đô5

Link tập tin zip chứa MIDI, mp3, pdf và mscz (mở bằng MuseScore).

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)