Tabs Mới Nhất

Điện máy xanh


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group Điện máy xanh (aka Điền mái xanh; giọng Đô trưởng cho harmonica diatonic tremolo thông dụng giọng Đô trưởng)

Tabs kèn 24 lỗ kép ghép với nốt xướng âm.

Các nốt thấp:

Bàn muốn mua ti-vi?
7Xon4 11Mi5 10Rê5 9Đô5 9Đô5?

Đến Điền mái xanh
11Mi5 7Xon4 11Mi5 10Rê5

Bàn muốn mua tù lành?
6La4 11Mi5 10Rê5 6La4 6La4?

Đến Điền mái xanh
10Rê5 7Xon4 10Rê5 9Đô5

Mái lành mái giạt
9Đô5 4Pha4 9Đô5 4Pha4

Đến Điền mái xanh
10Rê5 7Xon4 10Rê5 9Đô5

Điền mái xanh  u a  u a u a
7Xon4 10Rê5 9Đô5  9Đô5 9Đô5  9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5

Điền mái xanh  u a  u a u a
7Xon4 11Mi5 10Rê5  10Rê5 10Rê5  10Rê5 10Rê5 10Rê5 10Rê5

Các nốt cao:

Bàn muốn mua ti-vi?
13Xon5 17Mi6 18Rê6 15Đô6 15Đô6?

Đến Điền mái xanh
17Mi6 13Xon5 17Mi6 18Rê6

Bàn muốn mua tù lành?
14La5 17Mi6 18Rê6 14La5 14La5?

Đến Điền mái xanh
18Rê6 13Xon5 18Rê6 15Đô6

Mái lành mái giạt
15Đô6 12Pha5 15Đô6 12Pha5

Đến Điền mái xanh
18Rê6 13Xon5 18Rê6 15Đô6

Điền mái xanh  u a  u a u a
13Xon5 18Rê6 15Đô6  15Đô6 15Đô6  15Đô6 15Đô6 15Đô6 15Đô6

Điền mái xanh  u a  u a u a
13Xon5 17Mi6 18Rê6  18Rê6 18Rê6  18Rê6 18Rê6 18Rê6 18Rê6

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)