Tabs Mới Nhất

Em đi chơi thuyền (kèn diatonic tremolo).

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Em đi chơi thuyền.

Tác giả: Trần Kiết Tường.

Bài này là để tập làm quen với 7 nốt của thang âm Đô trưởng nói riêng và của thang âm trưởng tự nhiên nói chung cũng như hầu hết các nốt của cây harmonica (các nốt thấp 3Đô4, 2Rê4, 5Mi4, 4Pha4, 7Xon4, 6La4, 8Ti4; các nốt vừa 9Đô5, 10Rê5, 11Mi5, 12Pha5, 13Xon5, 14La5, 16Ti5; các nốt cao 15Đô6, 18Rê6, 17Mi6, 20Pha6, 19Xon6, 22La6, 24Ti6; nốt rất cao 21Đô7), dùng cảm giác âm thanh tương tự giữa các nốt cùng tên khác quãng tám để kiểm tra đúng sai lẫn nhau, làm quen với cách sắp xếp nốt "lộn xộn" của cây diatonic tremolo thông dụng.

3 "phiên bản" ở đây tuy trầm bổng khác nhau nhưng đều là cùng một giọng vì các nốt tương ứng nhau thì cách nhau một số quãng tám đúng. Các phiên bản cùng giọng có thể chơi đồng thời để tạo hiệu ứng quãng tám và có thể dùng cùng một giọng của nhạc đệm ("beat") (với điều kiện là giọng của nhạc đệm phải hợp với giọng của bè chính harmonica).

Tabs harmonica diatonic tremolo 24 lỗ kép thông dụng ghép với nốt xướng âm giọng Đô trưởng.

Các nốt thấp:

Em đi chơi thuyền
7Xon4 7Xon4 7Xon4 3Đô4

Trong Thả...o cầm viên,
7Xon4 6La4-7Xon4 5Mi4 7Xon4,

Chim kêu hót mừng chào đón xuân về.
4Pha4 4Pha4 6La4 2Rê4 2Rê4 6La4 7Xon4 3Đô4.

Thuyền em thuyền con vịt
3Đô4 4Pha4 3Đô4 4Pha4 3Đô4

Nó bơi bơi bơi,
6La4 7Xon4 7Xon4 7Xon4,

Thuyền em thuyền con rồng
2Rê4 7Xon4 2Rê4 7Xon4 2Rê4

Nó bay bay bay.
8Ti4 6La4 6La4 6La4.

Má dặn em ngồi yên khi đi chơi thuyền.
8Ti4 7Xon4 6La4 5Mi4 7Xon4 7Xon4 7Xon4 7Xon4 2Rê4.

Vui quá bạn ơi, mai em vào em đi xe hơi.
6La4 8Ti4 7Xon4 6La4, 6La4 6La4 7Xon4 9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5.

Các nốt vừa:

Em đi chơi thuyền
13Xon5 13Xon5 13Xon5 9Đô5

Trong Thả...o cầm viên,
13Xon5 14La5-13Xon5 11Mi5 13Xon5,

Chim kêu hót mừng chào đón xuân về.
12Pha5 12Pha5 14La5 10Rê5 10Rê5 14La5 13Xon5 9Đô5.

Thuyền em thuyền con vịt
9Đô5 12Pha5 9Đô5 12Pha5 9Đô5

Nó bơi bơi bơi,
14La5 13Xon5 13Xon5 13Xon5,

Thuyền em thuyền con rồng
10Rê5 13Xon5 10Rê5 13Xon5 10Rê5

Nó bay bay bay.
16Ti5 14La5 14La5 14La5.

Má dặn em ngồi yên khi đi chơi thuyền.
16Ti5 13Xon5 14La5 11Mi5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 10Rê5.

Vui quá bạn ơi, mai em vào em đi xe hơi.
14La5 16Ti5 13Xon5 14La5, 14La5 14La5 13Xon5 15Đô6 15Đô6 15Đô6 15Đô6.

Các nốt cao, rất cao:

Em đi chơi thuyền
19Xon6 19Xon6 19Xon6 15Đô6

Trong Thả...o cầm viên,
19Xon6 22La6-19Xon6 17Mi6 19Xon6,

Chim kêu hót mừng chào đón xuân về.
20Pha6 20Pha6 22La6 18Rê6 18Rê6 22La6 19Xon6 15Đô6.

Thuyền em thuyền con vịt
15Đô6 20Pha6 15Đô6 20Pha6 15Đô6

Nó bơi bơi bơi,
22La6 19Xon6 19Xon6 19Xon6,

Thuyền em thuyền con rồng
18Rê6 19Xon6 18Rê6 19Xon6 18Rê6

Nó bay bay bay.
24Ti6 22La6 22La6 22La6.

Má dặn em ngồi yên khi đi chơi thuyền.
24Ti6 19Xon6 22La6 17Mi6 19Xon6 19Xon6 19Xon6 19Xon6 18Rê6.

Vui quá bạn ơi, mai em vào em đi xe hơi.
22La6 24Ti6 19Xon6 22La6, 22La6 22La6 19Xon6 21Đô7 21Đô7 21Đô7 21Đô7.

Các bài kiểu này (bài này và "Brahms' Lullaby") là để làm quen với toàn bộ đủ 7 nốt diatonic nằm gọn mỗi quãng tám khác nhau mỗi lần, còn các bài "nhiều giọng bài nhạc trên một cây diatonic" kiểu "Cháu đi mẫu giáo" là để nối kết các quãng tám khác nhau lại với nhau.

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)