Tabs Mới Nhất

Bài hát ru của Brahms (Brahms' Lullaby)

Bài hát ru của Brahms (Brahms' Lullaby)

Bài này là để tập làm quen với 7 nốt của thang âm Đô trưởng nói riêng và của thang âm trưởng tự nhiên nói chung cũng như hầu hết các nốt của cây harmonica.

3 "phiên bản" ở đây tuy trầm bổng khác nhau nhưng đều là cùng một giọng vì các nốt tương ứng nhau thì cách nhau một số quãng tám đúng. Các phiên bản cùng giọng có thể chơi đồng thời để tạo hiệu ứng quãng tám và có thể dùng cùng một giọng của nhạc đệm ("beat") (với điều kiện là giọng của nhạc đệm phải hợp với giọng của bè chính harmonica).

Tab harmonica diatonic tremolo 24 lỗ kép thông dụng ghép với nốt xướng âm giọng Đô trưởng.

Các nốt thấp:

Lul-la-by and good night,
5Mi4 5Mi4 7Xon4 5Mi4 5Mi4 7Xon4,

wi...ith ros-es be-dight,
5Mi4-7Xon4 9Đô5 8Ti4 6La4 6La4 7Xon4,

wi...ith li-lies be...e spread
2Rê4-5Mi4 4Pha4 2Rê4 2Rê4-5Mi4 4Pha4

i...is ba...a-by's wee bed;
2Rê4-4Pha4 8Ti4-6La4 7Xon4 8Ti4 9Đô5;

Lay thee down now and rest,
3Đô4 3Đô4 9Đô5 6La4 4Pha4 7Xon4,

may thy slum-ber be blessed.
5Mi4 3Đô4 4Pha4 7Xon4 6La4 7Xon4.

Lay thee down now and rest,
3Đô4 3Đô4 9Đô5 6La4 4Pha4 7Xon4,

may thy slum-ber be blessed.
5Mi4 3Đô4 4Pha4 5Mi4 2Rê4 3Đô4.

Các nốt vừa:

Lul-la-by and good night,
11Mi5 11Mi5 13Xon5 11Mi5 11Mi5 13Xon5,

wi...ith ros-es be-dight,
11Mi5-13Xon5 15Đô6 16Ti5 14La5 14La5 13Xon5,

wi...ith li-lies be...e spread
10Rê5-11Mi5 12Pha5 10Rê5 10Rê5-11Mi5 12Pha5

i...is ba...a-by's wee bed;
10Rê5-12Pha5 16Ti5-14La5 13Xon5 16Ti5 15Đô6;

Lay thee down now and rest,
9Đô5 9Đô5 15Đô6 14La5 12Pha5 13Xon5,

may thy slum-ber be blessed.
11Mi5 9Đô5 12Pha5 13Xon5 14La5 13Xon5.

Lay thee down now and rest,
9Đô5 9Đô5 15Đô6 14La5 12Pha5 13Xon5,

may thy slum-ber be blessed.
11Mi5 9Đô5 12Pha5 11Mi5 10Rê5 9Đô5.

Các nốt cao:

Lul-la-by and good night,
17Mi6 17Mi6 19Xon6 17Mi6 17Mi6 19Xon6,

wi...ith ros-es be-dight,
17Mi6-19Xon6 21Đô7 24Ti6 22La6 22La6 19Xon6,

wi...ith li-lies be...e spread
18Rê6-17Mi6 20Pha6 18Rê6 18Rê6-17Mi6 20Pha6

i...is ba...a-by's wee bed;
18Rê6-20Pha6 24Ti6-22La6 19Xon6 24Ti6 21Đô7;

Lay thee down now and rest,
15Đô6 15Đô6 21Đô7 22La6 20Pha6 19Xon6,

may thy slum-ber be blessed.
17Mi6 15Đô6 20Pha6 19Xon6 22La6 19Xon6.

Lay thee down now and rest,
15Đô6 15Đô6 21Đô7 22La6 20Pha6 19Xon6,

may thy slum-ber be blessed.
17Mi6 15Đô6 20Pha6 17Mi6 18Rê6 15Đô6.

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)