Tabs Mới Nhất

Tiện ích dịch tab số trực tuyến.

Khuyến khích các bạn xem tab số là phương tiện làm quen Harmonica ở giai đoạn sơ khai mà thôi.

♬ ♬ Hiện tại Blog TheHarmonica.net đã tích hợp 2 tiện ích rất hữu ích:

+ Tiện ích dịch Tabs Harmonica: Harmonica Tabs Convert (Tremolo <-> Diatonic <-> Chromatic <-> Note). Có 1 Tabs (ví dụ Tremolo) các bạn coppy vào tool này, sẽ dịch sang các tabs còn lại (Diatonic, Chromatic, Note) nhanh chóng. (Tool do một member phát triển)

+ Tiện ích chuyển giọng (Tone): Seydel Tab Tool. Tabs trên TheHarmonica.net chủ yếu là Tabs dành cho Harmonica Tone C, để chuyển sang các tone còn lại G, A, B, D, E ... Các bạn dùng tool này để chuyển sang, một các rất dễ dàng.
Tool này dành cho Diatonic, Chromatic, Note ... Không có Tremolo . Nhưng không sao, sau khi chuyển Tone tabs Diatonic ... các bạn có thể kết hợp với tool trên để chuyển tabs sang Tremolo một cách đơn giản.

♬ ♬ ♬ ♬ Chúc các bạn vui vẻ! ♬ ♬ ♬ ♬

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)