Tabs Mới Nhất

Bộ tài liệu pdf về harmonica dịch từ Wikipedia tiếng Anh.


Bộ tài liệu pdf về harmonica dịch từ Wikipedia tiếng Anh.

Các tài liệu đều ở định dạng pdf (portable document format), đọc được bằng phần mềm Adobe Acrobat Reader hoặc Foxit Reader.

Harmonica nói chung:
http://www.mediafire.com/download/hu8xlxzlb9gdfkz/Harmonica_-_Wikipedia%2C_the_free_encyclopedia%28Vietnamese%29.pdf

Harmonica chromatic:
http://www.mediafire.com/download/qjaw7gzxlq0elgm/Chromatic_harmonica_-_Wikipedia%2C_the_free_encyclopedia%28Vietnamese%29.pdf

Harmonica diatonic:
http://www.mediafire.com/download/p1dhvhj8ky2gt84/Diatonic_harmonica_-_Wikipedia%2C_the_free_encyclopedia%28Vietnamese%29.pdf

Harmonica tremolo:
http://www.mediafire.com/download/mbm6969gal6gvyw/Tremolo_harmonica_-_Wikipedia%2C_the_free_encyclopedia%28Vietnamese%29.pdf

Harmonica Blues:
http://www.mediafire.com/download/sgv9d2fs9p72lo1/Richter-tuned_harmonica_-_Wikipedia%2C_the_free_encyclopedia%28Vietnamese%29.pdf

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)