Tabs Mới Nhất

Cùng nhau ta đi lên (Đội ca).

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Cùng nhau ta đi lên (Đội ca Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh).

Tác giả: Phong Nhã.

Tabs số harmonica diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ kép ghép với xướng âm giọng Đô trưởng:

Lời 1:

Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên,
7Xon4 9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5 10Rê5 11Mi5 9Đô5 10Rê5 10Rê5 10Rê5 10Rê5,

cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ.
13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 12Pha5 11Mi5 10Rê5.

Lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim không phai,
10Rê5 11Mi5 12Pha5 12Pha5 12Pha5 13Xon5 13Xon5 12Pha5 11Mi5 11Mi5 11Mi5,

Quyết xứng danh thiếu niên anh dũng nước nhà.
12Pha5 11Mi5 10Rê5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 11Mi5 10Rê5 9Đô5.

Tiến quyết tiến hướng quốc kì thắm tươi,
11Mi5 11Mi5 11Mi5 11Mi5 10Rê5 9Đô5 10Rê5 9Đô5,

Anh em ta yêu Tổ quốc suốt đời.
9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5 10Rê5 11Mi5 9Đô5 7Xon4.

Cùng yêu nhân dân, yêu chuộng lao động tăng gia,
7Xon4 6La4 6La4 6La4, 9Đô5 6La4 9Đô5 6La4 9Đô5 10Rê5,

thi đua học hành ngày một tiến xa.
9Đô5 8Ti4 6La4 7Xon4 7Xon4 8Ti4 10Rê5 9Đô5.

Lời 2:

Ngày mai anh em ta khôn lớn trở nên bao thanh niên,
7Xon4 9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5 10Rê5 11Mi5 9Đô5 10Rê5 10Rê5 10Rê5 10Rê5,

quyết chí giữ vững dân chủ hòa bình.
13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 12Pha5 11Mi5 10Rê5.

Ngày nay anh em ta gắng sức học hành tập rèn,
10Rê5 11Mi5 12Pha5 12Pha5 12Pha5 13Xon5 13Xon5 12Pha5 11Mi5 11Mi5 11Mi5,

quyết trở nên thanh niên anh dũng sau này.
12Pha5 11Mi5 10Rê5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 11Mi5 10Rê5 9Đô5.

Bước dẫn bước gió tung bay tóc xanh,
11Mi5 11Mi5 11Mi5 11Mi5 10Rê5 9Đô5 10Rê5 9Đô5,

ta noi gương đời tranh đấu Bác Hồ.
9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5 10Rê5 11Mi5 9Đô5 7Xon4.

Phục vụ nhân dân, xây dựng xã hội tương lai,
7Xon4 6La4 6La4 6La4, 9Đô5 6La4 9Đô5 6La4 9Đô5 10Rê5,

nêu cao Quốc kỳ rực trong nắng tươi.
9Đô5 8Ti4 6La4 7Xon4 7Xon4 8Ti4 10Rê5 9Đô5.

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)