Tabs Mới Nhất

Ca ngợi Hồ Chủ tịch (Lãnh tụ ca).

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Ca ngợi Hồ Chủ tịch (Lãnh tụ ca).

Tác giả: Lưu Hữu Phước.

Nguồn nhạc khuông:
http://baicadicungnamthang.net/sheet/ca-ngoi-ho-chu-tich-52.html

Tabs số harmonica diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ kép ghép với xướng âm giọng Đô trưởng (?):

Lời 1:

Sao vàng phấp phới, ánh hồng sáng tươi.
11Mi5 7Xon4 11Mi5 13Xon5, 11Mi5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Toàn Việt Nam đó…on chào ngày…y mới.
11Mi5 12Pha5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 9Đô5-10Rê5 13Xon5.

Hồ Chí Minh dắt toàn dân nước ta,
9Đô5 14La5 12Pha5 14La5 9Đô5 12Pha5 14La5 13Xon5,

Vững bền tranh đấu cho…o đời chúng ta.
11Mi5 7Xon4 10Rê5 12Pha5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Hồ Chí Minh muôn năm giải phóng cho nhân dân,
4Pha4 6La4 7Xon4 7Xon4 7Xon4 9Đô5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 10Rê5,

Xây dựng non nước Việt Nam.
9Đô5 7Xon4 10Rê5 11Mi5 10Rê5 13Xon5.

Lời 2:

Tiếng Người tha thiết kêu gọi bốn phương.
11Mi5 7Xon4 11Mi5 13Xon5 11Mi5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Cờ vùng lên, quơ…ân thù gụ…ục xuống.
11Mi5 12Pha5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 9Đô5-10Rê5 13Xon5.

Hồ Chí Minh sáng ngời gương đấu tranh,
9Đô5 14La5 12Pha5 14La5 9Đô5 12Pha5 14La5 13Xon5,

Vững bền đưa chúng ta…a vượt khó khăn.
11Mi5 7Xon4 10Rê5 12Pha5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Hồ Chí Minh muôn năm chỉ lối cho muôn dân,
4Pha4 6La4 7Xon4 7Xon4 7Xon4 9Đô5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 10Rê5,

Đến ngày chiến thắng vẻ vang.
9Đô5 7Xon4 10Rê5 11Mi5 10Rê5 13Xon5.

Lời 3:

Muôn lòng sung sướng, muôn lời hát ca.
11Mi5 7Xon4 11Mi5 13Xon5, 11Mi5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Trời Việt Nam hoa…à bình nở…ơ hoa.
11Mi5 12Pha5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 9Đô5-10Rê5 13Xon5.

Hồ Chí Minh muốn toàn dân sướng vui,
9Đô5 14La5 12Pha5 14La5 9Đô5 12Pha5 14La5 13Xon5,

Vững bền xây đắp nê…ên đời thắm tươi.
11Mi5 7Xon4 10Rê5 12Pha5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Hồ Chí Minh muôn năm ngời sáng soi tương lai,
4Pha4 6La4 7Xon4 7Xon4 7Xon4 9Đô5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 10Rê5,

Ơn này ghi nhớ nào phai!
9Đô5 7Xon4 10Rê5 11Mi5 10Rê5 13Xon5!

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)