Tabs Mới Nhất

Thanh niên làm theo lời Bác (Đoàn ca).

Thanh niên làm theo lời Bác (Đoàn ca).
Tác giả: Hoàng Hòa.
Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs số harmonica diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ kép ghép với xướng âm giọng Đô trưởng (Ti thay thế cho Xi ở cách xướng âm trước đây):
Kết liên lại, thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên.
7Xon4 5Mi4 3Đô4, 7Xon4 7Xon4 6La4 7Xon4 5Mi4 9Đô5 9Đô5 9Đô5
Giơ nắm tay thề, gìn giữ hoà bình độc lập tự do.
9Đô5 10Rê5 9Đô5 6La4, 6La4 9Đô5 6La4 7Xon4 5Mi4 3Đô4 5Mi4 7Xon4
Kết liên lại, thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước.
7Xon4 5Mi4 3Đô4, 7Xon4 7Xon4 6La4 7Xon4 5Mi4 11Mi5 11Mi5 11Mi5
Đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no..
11Mi5 10Rê5 9Đô5 6La4, 6La4 9Đô5 6La4 7Xon4 7Xon4 11Mi5 10Rê5 9Đô5
Đi lên thanh niên, chớ ngại ngần chi.
9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5, 6La4 7Xon4 5Mi4 7Xon4
Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác.
10Rê5 10Rê5 10Rê5 10Rê5, 9Đô5 10Rê5 9Đô5 11Mi5
Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.
11Mi5 13Xon5 9Đô5 10Rê5 11Mi5, 6La4 6La4 6La4 9Đô5 7Xon4
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.
7Xon4 6La4 7Xon4 6La4 5Mi4, 10Rê5 10Rê5 8Ti4 7Xon4 9Đô5

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)