Tabs Mới Nhất

Như có Bác trong ngày Đại thắng.

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Như có Bác trong ngày Đại thắng.

Tác giả: Phạm Tuyên.

Tabs số harmonica diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ kép ghép với xướng âm giọng Đô trưởng:

Như có Bác Hồ trong ngày vui Đại thắng!
11Mi5 13Xon5 11Mi5 9Đô5 10Rê5 9Đô5 10Rê5 9Đô5 11Mi5!

Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng!
9Đô5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 9Đô5 10Rê5 11Mi5 9Đô5 7Xon4!

Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông,
6La4 6La4 6La4 8Ti4 6La4 7Xon4 7Xon4 6La4 9Đô5 10Rê5,

Ba mươi năm dân chủ…ú cộng hòa, kháng chiến đã thành công!
10Rê5 10Rê5 10Rê5 9Đô5 6La4-9Đô5 6La4 7Xon4, 10Rê5 10Rê5 10Rê5 6La4 9Đô5!

Việt Nam! Hồ Chí Minh!
11Mi5 13Xon5! 11Mi5 14La5 13Xon5!

Việt Nam! Hồ Chí Minh!
9Đô5 11Mi5! 9Đô5 11Mi5 10Rê5!

Việt Nam! Hồ Chí Minh!
11Mi5 13Xon5! 11Mi5 14La5 13Xon5!

Việt Nam! Hồ Chí Minh!
9Đô5 10Rê5! 7Xon4 10Rê5 9Đô5!

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)