Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Nhớ mà không thể nói (Thái Tử Phi Thăng Chức Ký OST)

Harmonica Tabs - Nhớ mà không thể nói (Thái Tử Phi Thăng Chức Ký OST)


Soạn Tabs: Nguyễn Hồng Quân
Tabs: Tremolo
Verse 1: 11 15 15 15, 16 14 15 16 13 11 13 14, 14 13 12 13 11 11 15 15 15, 16 14 15 16 17 16 11 13 14, 14 16 14 13 13 14 Verse 2: 13 14 17, 18 15 18 15 16 14, 15 16, 13 11 13 14 17, 18 15 18 19 17 14 16 15, 18 15 18 17 Chorus: 14 16 15 17 18 15 16 15 18 15 15 16 14 15 16 13 11 14 16 15 17 18 15 16 15 18 17 17 15 14 15 16 13 14

Tabs: Diatonic

 5 7 7 7 -7 -6 7 -7 6
 5 6 -6 -6 6 -5 6 5
 5 7 7 7 -7 -6 7 -7 8 -7
 5 6 -6 -6 -7 -6 6 6 -6

 6 -6 8 -8 7 -8
 7 -7 -6 7 -7 6 5
 6 -6 8 -8 7 -8 9 8
 -6 -7 7 -8 7 -8 8

 -6 -7 7 8 -8
 7 -7 7 -8 7
 7 -7 -6 7 -7 6 5
 -6 -7 7 8 -8
 7 -7 7 -8 8
 8 7 -6 7 -7 6 -6

Tabs: Chormatic (12 lỗ)

Intro: 2 -2< 3, -4 -3, -2< 3 2 -2< 3, -4 -3, -2< 2 2 -2< 3, -4 -3, -2< -5 -5 7 -6< 7, 6 -6< 7 -7 (-9) Verse 1: -4 7 7 7, -6 6< 7 -6< -5 -4 -5 6, 6 -5 5 -5 -4 -4 7 7 7, -6< 6 7 -6< -8 -6< -4 -5 6, 6 -6< 6 -5< -5<(?) 6 Verse 2: -5 6 -8, -7 7 -7 7 -6< 6, 7 -6<, -5 -4 -5 6 -8, -7 7 -7 -9 -8 6 -6< 7, -7 7 -7 -8 Chorus: 6 -6< 7 -8 -7 7 -6< 7 -7 7 7 -6< 6 7 -6< (lần 1: -5 -4, lần 2: -9 -8) 6 -6< 7 -8 -7 7 -6< 7 -7 -8 -8 7 6 7 -6< -5 6

Video Harmonica
Video MusicSheet Music
Note:

 Mi Đố Đố Đố Si La Đố Si Sol
 Mi Sol La La Sol Fa Sol Mi
 Mi Đố Đố Đố Si La Đố Si Mí Si
 Mi Sol La La Si La Sol Sol La

 Sol La Mí Rế Đố Rế
 Đố Si La Đố Si Sol Mi
 Sol La Mí Rế Đố Rế Sól Mí
 La Si Đố Rế Đố Rế Mí

 La Si Đố Mí Rế
 Đố Si Đố Rế Đố
 Đố Si La Đố Si Sol Mi
 La Si Đố Mí Rế
 Đố Si Đố Rế Mí
 Mí Đố La Đố Si Sol La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)