Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Vợ người ta - Phan Mạnh Quỳnh

Harmonica Tabs - Vợ người ta - Phan Mạnh Quỳnh

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo


Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng
Lá mì mì son mì, mì lá mì mì son mì
14 11 11 13 11 , 11 14 11 11 13 11
Lại một đám mừng ở trong làng
mì mì lá mì mì son mì
11 11 14 11 11 13 11
Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang.
mí rê mí rê mí rê rê
11 10 11 10 11 10 10
Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng
mì mì lá mì mì son mì
11 11 14 11 11 13 11
Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng
la la la la si mi mi son mì
14 14 14 14 16 11 11 13 11
Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay
mì mì lá mì mì son mì, mì là đô rê rê rê 
11 11 14 11 11 13 11 , 11 14 15 18 18 18
ĐK:
Giờ em đã là vợ người ta đồ rê mí la la mi la 9 10 11 6 6 5 6 Áo trắng cô dâu cầm hoa rê mí la la mì la 10 11 6 6 5 6 nhạc tung tóe thanh niên hòa ca đồ rê mí la la mì la 9 10 11 6 6 5 6 Vài ba đứa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta đồ rê mí rê rê, mí rê rê , rê đô rê mí la la mì là 9 10 11 10 11 10, 11 10 9 10 11 6 6 5 6 Anh biết do anh mà ra rê mi la la mi la 10 11 6 6 5 6 Tình yêu ấy nay xa càng xa đổ rê mi là là mi la 9 10 11 6 6 5 6 Buồn thay là đô rê mi son la! 6 9 10 11 13 14

Tabs: Diatonic

 -6 5 5 6 5 5 -6 5 5 6 5
 5 5 -6 5 5 6 5
 5 -4 5 -4 5 -4 -4
 5 5 -6 5 5 6 5
 -6 -6 -6 -6 -7 5 5 6 5
 5 5 -6 5 5 6 5 5 -6 7 -8 -8 -8

 4 -4 5 -3b -3b 2 -3b
 -4 5 -3b -3b 2 -3b
 4 -4 5 -3b -3b 2 -3b
 4 -4 5 -4 5 5 -4 4 -4 5 -3b -3b 2 -3b
 -4 5 -3b -3b 2 -3b
 4 -4 5 -3b -3b 2 -3b
 -3b 4 -4 5 6 -6

Video Harmonica
Video MusicSheet Music
Note:
Midi Down

5 comments:

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)