Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Y.Ê.U - Khắc Hưng

Harmonica Tabs - Y.Ê.U - Khắc Hưng

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo
12 9 9 12 12 12 12 12 13 12 11
9 9 11 11 11 10 11 12
9 9 12 12 12 15 13 13 12
12 14 13 12 11 12
9 9 12 12 12 12 13 12 11
9 9 11 11 11 10 11 12
9 9 12 12 12 13 14 13 12
9 12 13 16 16b 15
12 12 15 15 19 16 14 14 13
12 12 15 15 15 14 16b 14 16b 12
13 13 14 12 9 12 14 13 14 11
15 14 13 12 13 15 14
13 12 13 18 14 13 12 13 16b 14 12 14 16b 14 12
15 14 13 12 13 19 16 15 14 15 20 13 13 12
13 16b 14 12 12 14 16b 14 11 12

Tabs: Diatonic
-5 +4 +4 -5 -5 -5 -5 -5 +6 -5 +5
+4 +4 +5 +5 +5 -4 +5 -5
+4 +4 -5 -5 -5 7 +6 +6 -5
-5 -6 +6 -5 +5 -5
+4 +4 -5 -5 -5 -5 +6 -5 +5
+4 +4 +5 +5 +5 -4 +5 -5
+4 +4 -5 -5 -5 +6 -6 +6 -5
+4 -5 +6 -7 -7b +7
-5 -5 +7 +7 9 -7 -6 -6 +6
-5 -5 +7 +7 +7 -6 -7b -6 -7b -5
+6 +6 -6 -5 +4 -5 -6 +6 -6 +5
+7 -6 +6 -5 +6 +7 -6
+6 -5 +6 -8 -6 +6 -5 +6 -7b -6 -5 -6 -7b -6 -5
+7 -6 +6 -5 +6 9 -7 7 -6 7 -9 +6 +6 -5
+6 -7b -6 -5 -5 -6 -7b -6 +5 -5 

Tabs: Choromatic
Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,
-6 5 5 -6 -6 -6 -6 -6 7 -6 6
Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn
5 5 6 6 6 -5 6 -6
Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời
5 5 -6 -6 -6 7 -7 7 -6
Từng phút giây tuyệt vời.
-6 -7 7 -6 6 -6
Y.Ê.U là ngày em bên anh không chút ưu phiền
5 5 -6 -6 -6 -6 7 -6 6
Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên
5 5 6 6 6 -5 6 -6
Nồng nàn ta trao nhau giấy phút tuyệt vời
5 5 -6 -6 -6 7 -7 7 -6
Nguyện thề luôn bên nhau mãi
5 -6 7 -7 -7< 9
Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người
-6 -6 9 9 9 -7 -7 -7 7
Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời
-6 -6 9 9 9 -7 -7< -7 -7< -6
Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi
7 7 -7 -6 5 -6 -7 7-6 -6
Hãy bên em thật gần nhé anh
9 -7 7 -6 7 9 -7
Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người.
7 -6 7 -9 -7 7 -6 7 -7< -7 -6 -6 -7< -7 -6
Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu
9 -7 7 -6 7 9 -7 7 -6 7 -9 -7 7 -6
Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.
7 -7< -7 -6 -6 -7 -7< -7 6 -6
Video Harmonica
Video Music
Sheet Music
Note:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)