Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Thằng cuội (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh OST )

Harmonica Tabs - Thằng cuội (OST Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh)

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo
Bóng trăng trắng ngà 15 14 13 14 9
Có cây đa to 13 11 11 10 11 Có thằng Cuội già 13 8 6 8 6 7 Ôm một mối mơ 9 6 9 11 10 9 ĐK: Lặng yên ta nói Cuội nghe 9 10 13 13 13 14 9 10 13 Ở cung trăng mãi làm chi 13 14 15 15 15 18 13 14 15 Bóng trăng trắng ngà 15 14 13 14 9 Có cây đa to 13 11 11 10 11 Có thằng Cuội già 13 8 6 8 6 7 Ôm một mối mơ 9 6 9 11 10 9

Tabs: Diatonic

7 -6 6 -6 4 Có cây đa to 6 5 5 -4 5 Có thằng Cuội già 6 -3 -3n -3 -3n -2 Ôm một mối mơ 4 -3n 4 5 -4 4 ĐK: Lặng yên ta nói Cuội nghe 4 -4 6 6 6 -6 4 -4 6 Ở cung trăng mãi làm chi 6 -6 7 7 7 -8 6 -6 7 Bóng trăng trắng ngà 7 -6 6 -6 4 Có cây đa to 6 5 5 -4 5 Có thằng Cuội già 6 -3 -3n -3 -3n -2 Ôm một mối mơ 4 -3n 4 5 -4 4

Tabs: Chromatic
Bóng trăng trắng ngà
-7 7 -7 5
Có cây đa to
7 6 6 6
Có thằng Cuội già
7 -4 -3 3
Ôm một mối mơ
5 3 6 5
Lặng yên ta nói Cuội nghe
5 7 7 -7 5 7
Ở cung trăng mãi làm chi
7 9 9 -9 7 9
Bóng trăng trắng ngà
-7 7 -7 5
Có cây đa to
7 6 6 6
Có thằng Cuội già
7 -4 -3 3
Ôm một mối mơ
5 3 6 5

Video Harmonica

Video Music

Sheet Music

Note:

La Sol La Đô
Sol Mi Mi Mi
Sol Sì Sòl Sòl
Đô Sòl Mi Đô
Đô Sol Sol La Đô Sol
Sol Đố Đố Rế Sol Đố

Midi Down

5 comments:

 1. Cho sửa chút:
  15 14 13, 14 9
  13 11 11 10 11
  13 8 6 8 7
  9 6 11 10 9

  9 10 13, 13 14 9 10 13
  13 14 15, 15 18 13 14 15
  15 14 13, 14 9
  13 11, 11 10 11
  13 8 6 8 7
  9 6 11 10 9

  ReplyDelete
 2. Cho sửa một tí:
  15 14 13, 14 9
  13 11 11 10 11
  13 8 6 8 7
  9 6 11 10 9
  9 10 13, 13 14 9 10 13
  13 14 15, 15 18 13 13 15
  15 14 13, 14 9
  13 11 11 10 11
  13 8 6 8 7
  9 6 11 10 9

  ReplyDelete
 3. 15 14 13, 14 9
  13 11 11 10 11
  13 8 6 8 7
  9 6 9-10 11 10 9

  9 10 13, 13 13 14 9 10 13
  13 14 15, 15 15 18 13 14 15
  15 14 13, 14 9
  13 11, 11 10 11
  13 8 6 8 7
  9 6 9-10 11 10 9

  ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)