Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Một Nhà & Nhé Anh - Mashup

Harmonica Tabs - Một Nhà - Nhé Anh Mashup

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo


11 11 11 9 8 8
10 10 10 8 6 6
9 9 9 7 6 9
11 11 10 9 9
11 11 11 9 8 8
10 10 10 10 13 11
11 11 9 7 6
11 10 10 9 9
11 9 11 11 12 11 11
11 11 12 11 10 9
9 8 9 10 9 6
9 10 11 9
11 11 12 11 11 10
11 11 12 11 10 9
9 8 9 13 12 11 10 10 11 9

Tabs: Diatonic


5 5 5 4 -3 -3
-4 -4 -4 -3 -3b -3b
4 4 4 -2 -3b 4
5 5 -4 4 4
5 5 5 4 -3 -3
-4 -4 -4 -4 6 5
5 5 4 -2 -3b
5 -4 -4 4 4
5 4 5 5 -5 5 5
5 5 -5 5 -4 4
4 -3 4 -4 4 -3b
4 -4 5 4
5 5 -5 5 5 -4
5 5 -5 5 -4 4
4 -3 4 6 -5 5 -4 -4 5 4

Tabs: Chromatic


6 6 6 5 -4 -4
-5 -5 -5 -4 -3 -3
5 5 5 3 -3 5
6 6 -5 5 5
6 6 6 5 -4 -4
-5 -5 -5 -5 7 6
6 6 5 3 -3
6 -5 -5 5 5
6 5 6 6 -6 6 6
6 6 -6 6 -5 5
5 -4 5 -5 5 -3
5 -5 6 5
6 6 -6 6 6 -5
6 6 -6 6 -5 5
5 -4 5 7 -6 6 -5 -5 6 5
Lyric:
Khi hai ta về 1 nhà 
Khép đôi mi chung 1 giường 
Đôi khi mơ cùng 1 giấc 

Thức giấc chung 1 giờ 

Khi 2 ta chung 1 đường 
Ta vui chung 1 nỗi vui 
Nước mắt rơi 1 dòng 
SỐNG CHUNG NHAU 1 ĐỜI 

Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh. 
Yêu em mãi luôn trong đời. 
Mối tình ta mãi lâu dài. 
Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. 
Cơn gió mát luôn hiền hòa. 
Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. 

Video Music

Video Harmonica
Sheet Music
Note:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)