Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Why Not Me - Enrique Iglesias

Harmonica Tabs - Why not me - Enrique Iglesias

Soạn Tabs: Bành Bội Hàm

Tabs: Tremolo


16 16 16 14 14 13
13 13 13 14 13 13

16 16 16 16 16 15
15 15 15 16 14 13
10 16 16 16 14 14 13
13 13 13 14 13 13
16 16 16 16 16 15
15 15 15 16 14 13 16
16 15 16 14 13 16
16 16 16 18 17
17 17 17 17 18 18 15
15 16 14 13 16 
15 16 14 13 16
16 16 18 17
17 17 17 17 18 18 15

13 13 13 13 13 14 16 16
14 13 13 13 16 14 13 13
13 13 13 13 13 13 13 13 14 16 18-16
17 18 16 14 13

13 13 14 16 16
16 18 17 20 20
17 17 18 16 14
13 13 14 13
13 13 14 16 16 14
13 13 14 16 15

Tabs: Diatonic

 -7 -7 -7 -6 -6 6
 6 6 6 -6 6 6
 -7 -7 -7 -7 -7 7
 7 7 7 -7 -6 6
 -4 -7 -7 -7 -6 -6 6
 6 6 6 -6 6 6
 -7 -7 -7 -7 -7 7
 7 7 7 -7 -6 6 -7
 -7 7 -7 -6 6 -7
 -7 -7 -7 -8 8
 8 8 8 8 -8 -8 7
 7 -7 -6 6 -7

 7 -7 -6 6 -7
 -7 -7 -8 8
 8 8 8 8 -8 -8 7

 6 6 6 6 6 -6 -7 -7
 -6 6 6 6 -7 -6 6 6
 6 6 6 6 6 6 6 6 -6 -7
 8 -8 -7 -6 6

 6 6 -6 -7 -7
 -7 -8 8 -9 -9
 8 8 -8 -7 -6
 6 6 -6 6
 6 6 -6 -7 -7 -6
 6 6 -6 -7 7


Video Harmonica

Video Music

Sheet Music
Note:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)