Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - See you again (OST Fast and Furious 7)

Harmonica Tabs - See you again (OST Fast and Furious 7) - Wiz Khalifa

Soạn Tabs: 

Tabs: Tremolo

9 11 13 14 15 , 9 10 10 9 11

11 13 14 16 14 13 11 10 10 9 10 10 11 9

11 11 13 14 13 , 9 10 10 9 11

11 13 14 15 18 17 18 15 14 15 18 18 17 15

14 15 18 18 17 15

(It's been a long day without you, my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh, I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again) x 2

ĐK

9 11 13 14 13 9 10 11

14 14 14 13 11 13 14 16

11 11 13 14 17 15

17 18 15 16 14

So let the light guide your way, yeah
Hold every memory as you go
And every road you take 
Will always lead you home

Tabs: Diatonic

4 5 6 -6 7 4 -4 -4 4 5

5 6 -6 -7 -6 6 5 -4 -4 4 -4 -4 5 4

5 5 6 -6 6 4 -4 -4 4 5

5 6 -6 7 -8 8 -8 7 -6 7 -8 -8 8 7

-6 7 -8 -8 8 7

ĐK

4 5 6 -6 6 4 -4 5

-6 -6 -6 6 5 6 -6 -7

5 5 6 -6 8 7

8 -8 7 -7 -6


Video Harmonica

Video MusicSheet Music

Note:

Đô Mi Sol La Đố Đô Rê Rê Đô Mi
Mi Sol La Si La Sol Mi Rê Rê Đô Rê Rê Mi Đô
Mi Mi Sol La Sol Đô Rê Rê Đô Mi
Mi Sol La Đố Rế Mí Rế Đố La Đố Rế Rế Mí Đố
La Đố Rế Rế Mí Đố

Đô Mi Sol La Sol Đô Rê Mi
La La La Sol Mi Sol La Si
Mi Mi Sol La Mí Đố

Mí Rế Đố Si La

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)