Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Chưa bao giờ - Tiên Tiên

Harmonica Tabs - Chưa bao giờ - Tiên Tiên

Soạn Tabs: Bột Mì

Tabs: Tremolo

Đã có lúc em mong tim mình bé lại
11 10 11 10 9 8 8 13 8
Để nỗi nhớ anh không thể nào thêm nữa
13 13 12 12 11 10 9 10 11
Đã có lúc em mong ngừng thời gian trôi
11 10 11 10 10 9 8 13 13
Để những dấu yêu sẽ không phai mờ
13 13 14 12 11 10 10 9
Nếu không hát lên nặng lòng da diết
14 13 14 13 10 10 11 12
Nếu không nói ra làm sao biết
13 12 13 12 10 11 14
em thương anh
14 14 14 16 13
Em sẽ nói anh nghe những điều chưa bao giờ
16 16 15 16 16 14 13 14 13 11
Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng em
9 10 11 14 11 10 11 13 11 10 11
Chất chứa lâu nay anh đâu nào hay biết
13 13 12 12 11 10 9 10 11
 Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em
9 10 11 14 11 10 11 13 11 10 11
Dập tan bao yêu dấu lụi tàn
13 14 14 14 16 13 16

Tabs: Diatonic 

5 -4 5 -4 4 -3 -3 6 -3
6 6 -5 -5 5 -4 4 -4 5
5 -4 5 -4 -4 4 -3 6 6
6 6 -6 -5 5 -4 -4 4
-6 6 -6 6 -4 -4 5 -5
6 -5 6 -5 -4 5 -6
-6 -6 -6 -7 6
-7 -7 7 -7 -7 -6 6 -6 6 5
4 -4 5 -6 5 -4 5 6 5 -4 5
6 6 -5 -5 5 -4 4 -4 5
4 -4 5 -6 5 -4 5 6 5 -4 5
6 -6 -6 -6 -7 6 -7

Video Harmonica

Beat MusicSheet Music
Note:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)