Tabs Mới Nhất

Quy ước viết nhạc bằng nốt chữ cái

Quy ước viết nhạc bằng nốt chữ cái.


Có nhiều cách viết nhạc khác nhau, thông dụng nhất là nhạc khuông (score, sheet music), rồi đến giản phổ của Tàu, xướng âm (Đô Rê Mi), tabs số, v.v...

Trong đó, có một cách viết mà khá chính xác, theo nhạc lý nhưng đơn giản, cô đọng hơn xướng âm, đó là kiểu viết nốt chữ cái.

Trong cách viết này, một nốt gồm có 3 thành phần, viết liền nhau từ trái sang phải:

- Một trong 7 tên nốt tự nhiên (các "nốt phím trắng", nốt tự nhiên, nốt không thăng giáng) bằng chữ cái viết hoa, luôn luôn phải có: A La, B Ti, C Đô, D Rê, E Mi, F Pha, G Xon (đúng thứ tự trong bảng chữ cái). Tuy nhiên, thứ tự đúng trong thang âm diatonic trưởng là C Đô, D Rê, E Mi, F Pha, G Xon, A La, B Ti.

Cách dễ nhớ một số nốt:
+ A và La đều đọc a a như nhau. Chữ a in thường nhìn giống số 6 viết ngược, là nốt thứ 6.
+ E và Mi đều đọc theo tiếng Anh là e như nhau (i như nhau trong tiếng Việt), chữ E nhìn giống chữ M lật nghiêng, giống số 3 viết lật trái-phải, là nốt thứ 3.
+ F và Pha đều đọc ph ph như nhau, giống từ four trong tiếng Anh, là nốt thứ 4.
+ G thì cong cong giống như chìa khóa Xon trên khuông nhạc, là nốt thứ 5.
+ C thì quá dễ nhớ vì nó thường được in hay dập trên kèn diatonic giọng Đô, là nốt thứ 1.
+ D và Rê đều đọc ê ê như nhau trong tiếng Việt, là nốt thứ 2.
+ B là Ti, nốt cuối cùng, thứ 7.

- Dấu thăng # hoặc giáng b (chữ b viết thường), có thể có hoặc không, tùy nốt.

- Số hiệu của quãng tám: trong một bài nhạc thì luôn phải có, nó là một dạng thay thế cho các dấu thanh sắc, ngang, huyền trong xướng âm tiếng Việt nhưng chính xác hơn, rộng hơn.

Ví dụ:

- Nốt La ở quãng tám thứ 4 (theo tabs số, trên cây kèn tremolo phổ thông key C là "nốt" 6, trên cây kèn Blues phổ thông (kèn "diatonic" 10 lỗ) key C là "nốt" -3‘’) được viết là A4.

- Nốt Rê thăng ở quãng tám thứ 6 (theo tabs số kèn Blues giọng Đô là +8') được viết là D#6.

Một số nơi thì viết đảo ngược hai thành phần 2 và 3, ví dụ như nốt Đô thăng ở quãng tám thứ 5 được viết là C5# thay vì C#5, để làm cho việc chơi cây kèn chromatic có cần bấm trở nên dễ dàng hơn.

Nếu nốt được viết thiếu thành phần thứ 3 thì nó ngụ ý là tất cả các nốt cùng tên nói chung, không cần đề cập đến quãng tám cụ thể nào.

04/06/2015

Ten hien thi

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)