Tabs Mới Nhất

Quãng tám (octave, bát độ) là gì?

Quãng tám (octave, bát độ) là gì?

Có nhiều cách định nghĩa quãng tám, cách nào cũng đúng:

- Quãng tám là khoảng cách giữa hai nốt cùng tên nhưng khác cao độ/ tần số âm thanh, ví dụ, khoảng cách giữa nốt Đô5 nghe trầm hơn và nốt Đô6 nghe bổng hơn, hoặc

- là khoảng cách giữa hai nốt có tần số âm thanh hơn kém nhau [2 lũy thừa n] lần (n là số tự nhiên), ví dụ, nốt La4 có tần số gấp 2^1=2 lần nốt La3, ít hơn gấp 2^1=2 lần nốt La5, nốt La6 có tần số gấp 2^2=4 lần nốt La4, nốt La4 có tần số ít hơn gấp 2^2=4 lần nốt La6, hoặc

- là khoảng cách trong một thang âm diatonic 7 nốt, giữa hai nốt mà ở giữa chúng là 6 nốt còn lại, ví dụ, trong thang âm diatonic Đô-Rê-Mi-Pha-Xon-La-Ti, nốt Đô4 sẽ cách nốt Đô5 bằng 6 nốt còn lại là Rê4, Mi4, Pha4, Xon4, La4, Ti4 hoặc

- là khoảng cách giữa hai nốt trong thang âm diatonic mà chứa 8 nốt, kể cả 2 nốt tận cùng ở hai đầu của khoảng cách, ví dụ, có 8 nốt Đô4, Rê4, Mi4, Pha4, Xon4, La4, Ti4, Đô5 được gồm vào trong khoảng cách giữa hai nốt Đô4 và Đô5, hoặc

- là khoảng cách 12 bán cung.

- Trên cây kèn Blues ("diatonic" 10 lỗ):

+ là khoảng cách giữa các nốt mà có cùng chiều hơi thổi, ở mỗi hai lỗ mà cách nhau mỗi hai lỗ khác, ví dụ như các nốt +1, +4, +7 và +10.

+ là khoảng cách giữa các nốt mà có cùng chiều hơi hút, ở mỗi hai lỗ mà cách nhau mỗi ba lỗ khác, ví dụ như các nốt -4 và -8; các nốt -3 và -7.

- Trên cây kèn diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ ("tremolo" thông dụng):

+ là khoảng cách giữa các nốt mà có cùng chiều hơi thổi, ở mỗi hai lỗ mà cách nhau mỗi 5 lỗ khác, ví dụ như các nốt 1, 7, 13,...

+ là khoảng cách giữa các nốt mà có cùng chiều hơi hút, ở mỗi hai lỗ mà cách nhau mỗi 7 lỗ khác, ví dụ như các nốt 2, 10, 18,...

- Trên cây kèn chromatic có cần bấm xếp âm kiểu solo 12 lỗ ("chromatic thông dụng"), với cùng tư thế cần bấm:

+ là khoảng cách giữa các nốt mà có cùng chiều hơi thổi, ở mỗi hai lỗ mà cách nhau mỗi 3 lỗ khác, ví dụ như các nốt +1, +5, +9.

+ là khoảng cách giữa các nốt mà có cùng chiều hơi hút, ở mỗi hai lỗ mà cách nhau mỗi 3 lỗ khác, ví dụ như các nốt -1, -5, -9.

Các nốt cách nhau (nhiều) quãng tám được chơi cùng lúc sẽ gây hiệu ứng quãng tám.

Cập nhật 28/09/2016.
Ten hien thi

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)