Tabs Mới Nhất

Ký hiệu -3‘’ là cái gì vậy?

Ký hiệu -3‘’ là cái gì vậy?


Có nghĩa là dấu trừ, rồi số 3, rồi hai dấu nháy đơn (không phải là một dấu nháy đôi/ dấu ngoặc kép, mặc dù về hình thức thì có thể nhìn giống hoặc dùng dấu nháy đôi viết thay thế).

Rất nhiều bạn đã trả lời câu hỏi này là "Đây là bend" hoặc "Bend/ thổi ra nốt La trên cây "diatonic"".

Như vậy là đúng, nhưng chưa đủ.

Nói về bend ở một lỗ nào đó của cây kèn Blues 10 lỗ, cần nói rõ là bend (xuống) bao nhiêu bán cung kể từ nốt không bend có cùng chiều hơi.

Xét riêng lỗ 3, -3‘’ có nghĩa là bend (xuống) ở chiều hơi hút ở lỗ 3 xuống 2 bán cung kể từ nốt -3.

Nói về nốt La, nó chỉ đúng trên cây kèn Blues giọng Đô vì trên cây kèn này, -3 là nốt Ti4, và -3‘’ sẽ hạ nó xuống 2 bán cung để nó trở thành nốt La4. Nếu cây kèn ở giọng khác, không phải Đô, -3 sẽ không còn là Ti4 và do đó -3‘’ sẽ không còn là La4.

Mỗi dấu nháy đơn (') trong ký hiệu tượng trưng cho một bán cung mà thấp hơn nốt không bend ở cùng chiều hơi. Có 1 dấu là thấp hơn 1 bán cung, có hai dấu là thấp hơn 2 bán cung, vân vân. Tức là số lượng của các dấu nháy đơn quy ước các nốt hoàn toàn khác nhau, không thể nói chung chung là bend.

Cuối cùng, "bend" là gì?

Như nghĩa tiếng Anh, nó là uốn cong một cái gì đó, mà ở đây là "uốn cong" một nốt nhạc thành một nốt khác khác cao độ. Cụ thể ở đây, nốt -3 bị "uốn cong", biến đổi cao độ thành nốt -3‘’.

Nhưng mà làm thế nào để bend?

Bend là một kỹ thuật được dân Tây chơi kèn Blues xếp vào loại "trung cấp", tức là người mới tập chơi chưa thể dùng ngay kỹ thuật này được. Nó sẽ được nói đến ở các bài viết khác.

07/06/2015

Ten hien thi

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)