Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Say you do - Tiên Tiên


Soạn Tabs: 


Tabs: Tremolo

Tabs: Diatonic


Tabs: Chromatic (12 lỗ)


Ký hiệu ( là bấm cần Slide

Lời 1:


Ta gặp nhau một chiều Thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày
(-3 -3 (-3 -3 (-3 (-3 4 7 , -2 -2 -2 3 4 4 6 4 3 -3
La la la la la la la
(-3 -3 (-3 -2 -2 3 2
Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái… phải làm sao?! Trời ơi… Trời ơii
(-3 -3 (-3 -3 (-3 (-3 4 3 , -2 -2 -2 3 4 -3 3... -3 3 -3 , 3 (-3... -4 4

Chorus:

Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình
-3 3 -2 -5 -5, -5 -6 -6 7 , 6 -5 4 4 4 7 7 6 6 -5
Say you do, you do
-5 4 -5 , -4 4
Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu
-3 3 -2 -5 -5 , -5 -6 -6 7 6 -5 4 4 4 7 7 6 6 -5
Say you do, you do
-5 4 -5 , -5 -6 7

Brige:

Em nằm mơ nói tiếng yêu anh
(-5 -5 (-5 -5 -5 4
Vì mai là thức giấc sẽ không dám cho anh một ngàn tiếng ca
(-3 1 (-3 -5 -6 4 4 -5 4 4 (-3 (-3 4 (-3 7
Em yêu anh, em yêu anh, yeah yeah yeahhhhh
-5 -5 (-5, (-5 (-5 -6 , -6 7 -7 7...
Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu
-4 -3 3 6 6 , 6 7 7 -7 (-6 6 -5 5 -5 -7 6 6 -5
Say you do, you do
6 -5 6 , 6 7 -7 ...
Say you do, you do
6 7 -7 , -8 (-6 6
Say you do
6 7 -7

Lời 2:

Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày
(-3 -3 (-3 -3 (-3 (-3 4 7, -2 -2 -2 3 4 4 6 4 3 -3
La la la la la la la 
(-3 -3 (-3 -2 -2 3 2
Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái.. phải làm sao?! Trời ơi.. Trời ơii
(-3 -3 (-3 -3 (-3 (-3 4 3 , -2 -2 -2 3 4.. -3 3... -3 3 -3 , 3 (-3... -4 4

Chorus:

Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình
-3 3 -2 -5 -5 , -5 -6 -6 7. 6 -5 4 4 4 7 7 6 6 -5
Say you do, you do
-5 4 -5 , -4 4
Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu
-3 3 -2 -5 -5 , -5 -6 -6 7. 6 -5 4 4 4 7 7 6 6 -5
Say you do, Say you do
-5 4 -5 , -5 -6 7

Brige:

Em nằm mơ nói tiếng yêu anh.
(-5 -5 (-5 -5 -5 4
Vì mai là thức giấc sẽ không dám cho anh một ngàn tiếng ca.
(-3 1 (-3 -5 -6 4 4 -5 4 4 (-3 (-3 4 (-3 7
Em yêu anh, em yêu anh, yeah yeah yeahhhhh
-5 -5 (-5, (-5 (-5 -6, -6 7 -7 7...
Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu
-4 -3 3 6 6 , 6 7 7 -7 (-6 6 -5 5 -5 -7 (-6 (-6 6
Say you do, Say you do
6 -5 6 , 6 7 -7
Say you do, Say you do
6 7 -7 , -8 (-6 6
Say you do
6 7 -7 

Video Harmonica

Video Music

Sheet Music

Note:

Ta gặp nhau một chiều Thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày
B4b A4 B4b A4 B4b B4b C5 G5 , F4 F4 F4 G4 C5 C5 E5 C5 G4 A4
La la la la la la la
B4b A4 B4b F4 F4 G4 E4
Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái… phải làm sao?! Trời ơi… Trời ơii
B4b A4 B4b A4 B4b B4b C5 G4 , F4 F4 F4 G4 C5 A4 G4... A4 G4 A4 , G4 B4b... B4 C5

Chorus:

Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình
A4 G4 F4 D5 D5 , D5 F5 F5 G5 , E5 D5 C5 C5 C5 G5 G5 E5 E5 D5
Say you do, you do
D5 C5 D5 , B4 C5
Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu
A4 G4 F4 D5 D5 , D5 F5 F5 G5 E5 D5 C5 C5 C5 G5 G5 E5 E5 D5
Say you do, you do
D5 C5 D5 , D5 F5 G5

Brige:

Em nằm mơ nói tiếng yêu anh
E5b D5 E5b D5 D5 C5
Vì mai là thức giấc sẽ không dám cho anh một ngàn tiếng ca
B4b C4 B4b D5 F5 C5 C5 D5 C5 C5 B4b B4b C5 B4b G5
Em yêu anh, em yêu anh, yeah yeah yeahhhhh
D5 D5 E5b, E5B E5b F5, F5 G5 A5 G5...
Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu
B4 A4 G4 E5 E5, E5 G5 G5 A5 F5# E5 D5 5 D5 A5 E5 E5 D5
Say you do, you do
E5 D5 E5 , E5 G5 A5 ...
Say you do, you do
E5 G5 A5 , B5 F5# E5
Say you do
E5 G5 A5


Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày
B4b A4 B4b A4 B4b B4b C5 G5, F4 F4 F4 G4 C5 C5 E5 C5 G4 A4
La la la la la la la 
B4b A4 B4b F4 F4 G4 E4
Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái.. phải làm sao?! Trời ơi.. Trời ơii
B4b A4 B4b A4 B4b B4b C5 G4 , F4 F4 F4 G4 C5.. A4 G4... A4 G4 A4 , G4 B4b... B4 C5

Chorus:

Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình
A4 G4 F4 D5 D5, D5 F5 F5 G5 , E5 D5 C5 C5 C5 G5 G5 E5 E5 D5
Say you do, you do
D5 C5 D5 , B4 C5
Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu
A4 G4 F4 D5 D5 , D5 F5 F5 G5 , E5 D5 C5 C5 C5 G5 G5 E5 E5 D5
Say you do, Say you do
D5 C5 D5 , D5 F5 G5

Brige:

Em nằm mơ nói tiếng yêu anh.
E5b D5 E5b D5 D5 C5
Vì mai là thức giấc sẽ không dám cho anh một ngàn tiếng ca.
B4b C4 B4b D5 F5 C5 C5 D5 C5 C5 B4b B4b C5 B4b G5
Em yêu anh, em yêu anh, yeah yeah yeahhhhh
D5 D5 E5b , E5b E5b F5 , F5 G5 A5 G5...
Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu
B4 A4 G4 E5 E5 , E5 G5 G5 A5 F5# E5 D5 5 D5 A5 F5# F5# E5
Say you do, Say you do
E5 D5 E5 , E5 G5 A5
Say you do, Say you do
E5 G5 A5 , B5 F5# E5
Say you do
E5 G5 A5 

Midi Down

2 comments:

  1. Bài này cảm âm tạm ổn, giờ chỉ cần sắp xếp lại các đoạn cho giống trình tự ca sĩ hát thôi :D

    ReplyDelete
  2. cho mình hoit vậy còn đoạn tab saxophon ơ giữa bai thi sao

    ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)