Tabs Mới Nhất

Bán cung/ nửa cung là gì?


Khi nốt nhạc kia cao hơn nốt nhạc này một quãng tám, biết tần số của nốt nhạc này là x, vậy nốt nhạc kia có tần số gấp 2 lần nốt nhạc này, tức là x nhân 2, hay x nhân 2^1, hay x nhân 2 mũ 1, hay x*(2^1).
Chia số mũ ra 12 phần bằng nhau, tức là 1/12.

Một bán cung/ nửa cung chính là số 1 màu cam.

Cụ thể, nếu nốt La4 (A4) có tần số 440Hz, vậy nốt trên nó một bán cung, là nốt La4 thăng (A#4), có tần số gấp 2^(1/12) tần số của nốt La4, hay 440*(2^(1/12)).

Cứ tính tiếp lên, nốt trên nốt La4 thăng một bán cung, là Ti4 (B4), có tần số là 440*(2^(1/12))*(2^(1/12)) = 440*(2^((1+1)/12)) = 440*(2^(2/12))

Và cứ thế, số màu cam sẽ tăng lên là 3, 4, 5,... cho đến 12, tức là 12 bán cung trong một quãng tám.

Mở rộng: nếu chia số 1/12 ở trên làm 100 phần bằng nhau nữa, tức là 1/1.200, thì số 1 màu xanh lá cây ở đây biểu diễn cho 1 đơn vị cent, mà các bạn thấy trong phần mềm AP Tuner.

03/06/2015

Ten hien thi

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)