Tabs Mới Nhất

Thằng Cuội (Lê Thương).

Thằng Cuội.

Tác giả: Lê Thương.

Tabs số harmonica diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ ghép với xướng âm giọng Đô trưởng:


Bó...ong trăng trắng ngà
15Đô6-14La5 13Xon5 14La5 9Đô5

Có cây đa to
13Xon5 11Mi5 11Mi5 11Mi5

Có thằng Cụ...ôi già
13Xon5 8Ti4 6La4-9Đô5 7Xon4

Ôm mộ...ôt mô...í mơ
9Đô5 6La4-9Đô5 10Rê5-11Mi5 9Đô5


Lặ...ăng yên ta no...í Cụ...ôi nghe:
9Đô5-10Rê5 13Xon5 13Xon5 13Xon5-14La5 9Đô5-10Rê5 13Xon5:

"Ở...ơ cung trăng ma...ĩ là...am chi"
"13Xon5-14La5 15Đô6 15Đô6 15Đô6-18Rê6 13Xon5-14La5 15Đô6"


Bó...ong trăng trắng ngà
15Đô6-14La5 13Xon5 14La5 9Đô5

Có cây đa to
13Xon5 11Mi5 11Mi5 11Mi5

Có thằng Cụ...ôi già
13Xon5 8Ti4 6La4-9Đô5 7Xon4

Ôm mộ...ôt mô...í mơ
9Đô5 6La4-9Đô5 10Rê5-11Mi5 9Đô5


Nguồn nhạc khuông:

http://hopamviet.com/sheet/song/thang-cuoi/W8IUWO6W.html

Nhạc âm thanh:
http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/thang-cuoi-2322.html

29/05/2015

Ten hien thi

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)