Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - My Everything - Tiên Tiên

Harmonica Tabs - My Everything - Tiên Tiên

Soạn Tabs: Phụng Har 

Tabs: Tremolo
Verse:
9 9 10 8 8 9 10 9 / 6 7 7
9 9 10 8 8 9 10 10 / 11 12 11
11 10 11 9 10 11 11 / 11 10 11 9 10 11 11 13 11
9 10 11 13 11 13 14 13 15 ( Lời 2 thì play : 17 18 15 15 16 15 )

11 11 11 10 10 9 9 6 10 11 11

11 11 11 10 10 9 9 6 10 11 11 13 11
11 11 11 10 10 9 9 6 7 6 10 9 ( 6 9 10 11 10 )

Chorus:
9 10 9 15 11 10 9 9 15 11 10 11..12 12 11 12 12 11
9 10 9 15 11 10 9 9 15 11 10 11..12 11 9 12 11 9 6
9 10 9 15 11 10 9 9 15 11 10 11..12 12 11 12 13 13 11
9 10 9 15 11 10 9 9 15 11 10 11..12 11 9 12 11 9 6

Đoạn cuối:
10 12 11 8 8 9 10.. 11 11 10 10b 10b 10 13 12
11 11 11 10 10 9 9 6 10 11 11
11 11 11 10 10 9 9 6 10 11 11 13 11
11 11 11 10 10 9 9 6 7 6 10 9 ( 6 9 10 11 10..9 8 9 ).
Tabs: Diatonic
5 5 5 -4 -4 4 4 -3" -4 5 5
5 5 5 -4 -4 4 4 -3" -4 5 5 6 5
5 5 5 -4 -4 4 4 -3" 3 -3" -4 4 ( -3" 4 -4 5 -4 )
Chorus:
4 -4 4 7 5 -4 4 4 7 5 -4 5..-5 -5 5 -5 -5 5
4 -4 4 7 5 -4 4 4 7 5 -4 5..-5 5 4 -5 5 4 -3"
4 -4 4 7 5 -4 4 4 7 5 -4 5..-5 -5 5 -5 6 6 5
4 -4 4 7 5 -4 4 4 7 5 -4 5..-5 5 4 -5 5 4 -3"
Đoạn cuối:
-4 -5 5 -3 -3 4 -4.. 5 5 -4 -4' -4' -4 6 -5
5 5 5 -4 -4 4 4 -3" -4 5 5
5 5 5 -4 -4 4 4 -3" -4 5 5 6 5
5 5 5 -4 -4 4 4 -3" 3 -2 -4 4 ( -3" 4 -4 5 -4..4 -3 4 ).
Harmonica
 

Video Music

Sheet Music
Note:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)