Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Sadness and Sorrow (OST from Naruto)

Harmonica Tabs - Sadness and Sorrow (OST from Naruto)


Tabs: Tremolo

16 14 11 
14 15 18 14 
16 14 11 
14 15 18 14 
15 16 15 18 13 17 18 
16 14 11 14 15 18 14 
15 16 15 18 13 14 

14 16 15 18 17 14 15 16 14 
15 18 15 16 17 17 18 
18 17 14 15 16 14 
15 18 15 16 11 14 

16 14 11 
14 15 18 14 
15 16 15 18 13 17 18 
16 14 11 14 15 18 14 
15 16 15 18 13 14

14 16 15 18 17 14 15 16 14
15 18 15 16 17 17 18
18 17 14 15 16 14
15 18 15 16 11 14


(nguồn: Tôi Dại Dột)

Tabs: Diatonic


...

Video Harmonica

Video Music

Sheet Music
Note:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)