Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Người yêu cũ - Khởi My

Harmonica Tabs - Người yêu cũ - Khởi My


Soạn Tabs: Trần Minh Hiếu

Tabs: Tremolo

Cuộc sống đâu lường trước điều gì 
11 15 16 14 16 11 11
Tình yêu có thể đến rồi đi 
11 14 13 12 13 9 11 
Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau 
11 15 16 14 16 11 11 10 11 6 9 
Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa 
11 15 16 14 16 11 11 
Mình quay lưng về phía người kia 
11 14 13 12 13 9 11 
Rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù một lần 
11 15 16 14 16 11 11 10 6 6 
Haaa… 
18 18 16 17 

[ĐK] 

Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau 
14 15 18 17 15 15 14 17 18 
Anh sống ra sao, yêu người thế nào
18 19 20 17, 18 15 17 16 
Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh, rồi hoài đêm đến làm sao sao em quên
11 15 16 14, 14 14 16 15 16, 14 14 16 15, 16 15 18 17
Nhiều năm tháng em trở lại lối xưa 
15 18 17 15 15 14 17 18 
Anh có biết không trong em vẫn rung động 
18 19 22 19 17 18 17 15 14 
Cảm giác quay về nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ 
11 15 16 14, 14 13 15 18 16, 13 13 11 13 14 

(Haaa… 17 15 14 17 15 14 17 15 14 17 15 14 19 17 17 15 14 17 15 14 17 15 14 17 15 14 19 22) 

Chuyện cũ nhưng em thấy thật gần 
11 15 16 14 16 11 11 
Ngày ấy chưa cầm tay một lần 
11 14 13 12 13 9 9 
Hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là, khi được nhìn anh vui 
11 15 16 14 16 11 11 10, 10 11 13 14 
Những phút giây chạy đi vội vàng 
11 15 16 14 18 16 16 
Và ngày mình xa nhau cũng đến 
11 14, 14 16 15 18 17 
Rồi từng nhớ nhung làm em muộn phiền nên, đã đổi thay 
14 14 19 17 18 17 16 16 16, 13 11 14 
Anh đã đổi thay… 
18 18 16 17 

[] 

Giọt nước mắt, vẫn rơi hoài 
17 19 22, 19 17 18 
Kéo theo những nỗi đau dài 
17 18 17 17 18 15 
Cảm giác quay về nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ 
11 15 16 14, 14 13 15 18 16, 13 13 11 13 14 
Ký ức vẫn còn nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ 
16 15 16 14, 14 13 15 18 16, 13 13 11 13 14 

Tabs: Diatonic

 5 7 -7 -6 -7 5 5
 5 -6 6 -5 6 4 5
 5 7 -7 -6 -7 5 5 -4 5 -3n 4
 5 7 -7 -6 -7 5 5
 5 -6 6 -5 6 4 5
 5 7 -7 -6 -7 5 5 -4 -3n -3n
 -8 -8 -7 8

ĐK

 -6 7 -8 8 7 7 -6 8 -8
 -8 9 -9 8 -8 7 8 -7
 5 7 -7 -6 -6 -6 -7 7 -7 -6 -6 -7 7 -7 7 -8 8
 7 -8 8 7 7 -6 8 -8
 -8 9 -10 9 8 -8 8 7 -6
 5 7 -7 -6 -6 6 7 -8 -7 6 6 5 6 -6
 (haaa... 8 7 -6 8 7 -6 8 7 -6 8 7 -6 9 8 8 7 -6 8 7 -6 8 7 -6 8 7 -6 9 -10)

5 7 -7 -6 -7 5 5
 5 -6 6 -5 6 4 4
 5 7 -7 -6 -7 5 5 -4 -4 5 6 -6
 5 7 -7 -6 -8 -7 -7
 5 -6 -6 -7 7 -8 8
 -6 -6 9 8 -8 8 -7 -7 -7 6 5 -6
 -8 -8 -7 8

[]

 8 9 -10 9 8 -8
 8 -8 8 8 -8 7
 5 7 -7 -6 -6 6 7 -8 -7 6 6 5 6 -6
 -7 7 -7 -6 -6 6 7 -8 -7 6 6 5 6 -6

Video Harmonica

Video Music (Beat - Karaoke)Sheet Music

Note:

 Mi Đố Si La Si Mi Mi
 Mi La Sol Fa Sol Đô Mi
 Mi Đố Si La Si Mi Mi Rê Mi Là Đô
 Mi Đố Si La Si Mi Mi
 Mi La Sol Fa Sol Đô Mi
 Mi Đố Si La Si Mi Mi Rê Là Là
 Rế Rế Si Mí

ĐK

 La Đố Rế Mí Đố Đố La Mí Rế
 Rế Sól Fá Mí Rế Đố Mí Si
 Mi Đố Si La La La Si Đố Si La La Si Đố Si Đố Rế Mí
 Đố Rế Mí Đố Đố La Mí Rế
 Rế Sól Lá Sól Mí Rế Mí Đố La
 Mi Đố Si La La Sol Đố Rế Si Sol Sol Mi Sol La

(Haaa... Mí Đố La Mí Đố La Mí Đố La Mí Đố La Sól Mí Mí Đố La Mí Đố La Mí Đố La Mí Đố La Sól Lá)

 Mi Đố Si La Si Mi Mi
 Mi La Sol Fa Sol Đô Đô
 Mi Đố Si La Si Mi Mi Rê Rê Mi Sol La
 Mi Đố Si La Rế Si Si
 Mi La La Si Đố Rế Mí
 La La Sól Mí Rế Mí Si Si Si Sol Mi La
 Rế Rế Si Mí

[]

 Mí Sól Lá Sól Mí Rế
 Mí Rế Mí Mí Rế Đố
 Mi Đố Si La La Sol Đố Rế Si Sol Sol Mi Sol La
 Si Đố Si La La Sol Đố Rế Si Sol Sol Mi Sol La

Midi Down

1 comment:

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)