Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Giúp anh trả lời những câu hỏi - Vương Anh Tú


Ai rồi cũng khác

Soạn Tabs: Nhox Đầu Đinh

Tabs: Tremolo 

 11 11 11 11 10 9 10 11 10 9 6
 9 9 9 9 6 9 10 13 11
 11 10 11 9 9 8 9 13 11
 7 9 11 12 11 12 11 9 6 6 9 10
 11 11 11 11 10 9 10 11 10 9 6
 9 9 9 9 6 9 10 13 11
 11 10 11 9 9 8 9 13 11
 7 9 11 12 11 12 11 12 13 14 16 13

 13 13 13 13 13 14 15 18 18 18 15 16
 11 15 16 15 16 15 16 14 15 13 11
 9 9 9 14 16 15 14 18 15 13 14 16 15
 14 15 17 18 15 15 17 18 15 15 14 15 14 13
 15 16 14 14 13 9 15 16 15 18

Tabs: Diatonic 

 4 4 4 -3n 4 -4 6 5
5 -4 5 4 , 4 -3 4 6 5
3 4 5 -5 5 -5 5 4 -3n -3n 4 -4

5 5 5 5 -4 4 -4 5 -4 4 -3n
4 4 4 4 -3n 4 -4 6 5
5 -4 5 4 , 4 -3 4 6 5
3 4 5 -5 5 -5 5 -5 , 6 -6 -7 6

Đk:

6 6 6 6 6 -6 7 -8 -8 -8 7 -7
5 7 -7 7 -7 7 -7 -6 7 6 5
4 4 4 -6 -7 7 -6 -8 7 , 6 -6 -7 7
-6 7 8 -8 7 7 , 8 -8 7 7 -6 7 -6 6
( 7 -7 -6 -6 6 , 4 7 -7 7 -8 )

Video Harmonica

Video Music 

Sheet Music

 E E E E D C D E D C A
 C C C C A C D G E
 E D E C C B C G E
 G C E F E F E C A A C D
 E E E E D C D E D C A
 C C C C A C D G E
 E D E C C B C G E
 G C E F E F E F G A B G

 G G G G G A C E E E C B
 E C B C B C B A C G E
 C C C A B C A E C G A B C
 A C D E C C D E C C A C A G
 C B A A G C C B C E

Note: 

 Mi Mi Mi Mi Rê Đô Rê Mi Rê Đô Là
 Đô Đô Đô Đô Là Đô Rê Sol Mi
 Mi Rê Mi Đô Đô Sì Đô Sol Mi
 Sòl Đô Mi Fa Mi Fa Mi Đô Là Là Đô Rê
 Mi Mi Mi Mi Rê Đô Rê Mi Rê Đô Là
 Đô Đô Đô Đô Là Đô Rê Sol Mi
 Mi Rê Mi Đô Đô Sì Đô Sol Mi
 Sòl Đô Mi Fa Mi Fa Mi Fa Sol La Si Sol

 Sol Sol Sol Sol Sol La Đố Mí Mí Mí Đố Si
 Mi Đố Si Đố Si Đố Si La Đố Sol Mi
 Đô Đô Đô La Si Đố La Mí Đố Sol La Si Đố
 La Đố Rế Mí Đố Đố Rế Mí Đố Đố La Đố La Sol
 Đố Si La La Sol Đô Đố Si Đố Mí

Midi Down

1 comment:

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)