Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Romance in the rain (Tân dòng sông ly biệt OST)

Harmonica Tabs - Romance in the rain (Tân dòng sông ly biệt OST)

Soạn Tabs: KsN

Tabs: Tremolo

13 13 13 13 13 14 11
11 13 15 15 15 16 13 11
11 13 15 15 15 16 13 11
11 13 14 13 11 10

11 10 11 11

11 16 18 15
14 13 15 15
14 16 15 18

13 17 18 15 17 18 15 18 18 18 18 17 19 15

17 18 18 18 18 16 13 15
17 18 18 18 18 19 22 19 17
15 18 17 17 17 17 17 15 14 17 17 17 17 17 15 14 18

13 17 18 15 17 18 15 18 18 18 18 17 19 15

17 18 18 18 18 16 13 15
17 18 18 18 18 19 22 19 17
15 18 17 17 17 17 17 15 14 17 17 17 17 17 15 14 18

15 18 15

Tabs: Diatonic

6 6 6 6 6 -6 5
 5 6 7 7 7 -7 6 5
 5 6 7 7 7 -7 6 5
 5 6 -6 6 5 -4

 5 -4 5 5
 5 -7 -8 7
 -6 6 7 7
 -6 -7 7 -8

 6 8 -8 7 8 -8 7 -8 -8 -8 -8 8 9 7
 8 -8 -8 -8 -8 -7 6 7
 8 -8 -8 -8 -8 9 -10 9 8
 7 -8 8 8 8 8 8 7 -6 8 8 8 8 8 7 -6 -8

 6 8 -8 7 8 -8 7 -8 -8 -8 -8 8 9 7
 8 -8 -8 -8 -8 -7 6 7
 8 -8 -8 -8 -8 9 -10 9 8
 7 -8 8 8 8 8 8 7 -6 8 8 8 8 8 7 -6 -8

 7 -8 7

Video Harmonica

Video Music

Sheet Music

Note:

 Sol Sol Sol Sol Sol La Mi
 Mi Sol Đố Đố Đố Si Sol Mi
 Mi Sol Đố Đố Đố Si Sol Mi
 Mi Sol La Sol Mi Rê

 Mi Rê Mi Mi
 Mi Si Rế Đố
 La Sol Đố Đố
 La Si Đố Rế

 Sol Mí Rế Đố Mí Rế Đố Rế Rế Rế Rế Mí Sól Đố
 Mí Rế Rế Rế Rế Si Sol Đố
 Mí Rế Rế Rế Rế Sól Lá Sól Mí
 Đố Rế Mí Mí Mí Mí Mí Đố La Mí Mí Mí Mí Mí Đố La Rế

 Sol Mí Rế Đố Mí Rế Đố Rế Rế Rế Rế Mí Sól Đố
 Mí Rế Rế Rế Rế Si Sol Đố
 Mí Rế Rế Rế Rế Sól Lá Sól Mí
 Đố Rế Mí Mí Mí Mí Mí Đố La Mí Mí Mí Mí Mí Đố La Rế

 Đố Rế Đố


Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)