Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - No one else - Lee Seung Chul (East of Eden OST)

Harmonica Tabs - No one else - Lee Seung Chul (East of Eden OST)

Soạn Tabs: KsN

Tabs: Tremolo


11 11 12 13
14 16 15 16 14 13 13
14 14 14 14 13 10 11 12 11 10
11 11 12 13
13 17 20 17 18 15
14 14 14 16 15 18 15 16 15
17 18 15 11 11 15 16
15 16 14 16 15 14 13
14 14 14 16 15 14 15 17 18
13 17 18 17
13 13 13 18 17 18
18 17 20 17 18 15 15
16 15 16 15 19 19
18 17 20 19 17 18
18 17 20 17 18 15 15
14 14 14 16 15 18 15 16 15

Tabs: Diatonic

5 5 -5 6
-6 -7 7 -7 -6 6 6
-6 -6 -6 -6 6 -4 5 -5 5 -4
5 5 -5 6
6 8 -9 8 -8 7
-6 -6 -6 -7 7 -8 7 -7 7
8 -8 7 5 5 7 -7
7 -7 -6 -7 7 -6 6
-6 -6 -6 -7 7 -6 7 8 -8

6 8 -8 8
6 6 6 -8 8 -8
-8 8 -9 8 -8 7 7
-7 7 -7 7 9 9
-8 8 -9 9 8 -8
-8 8 -9 8 -8 7 7
-6 -6 -6 -7 7 -8 7 -7 7

Video Music

Sheet Music
Harmonica Tabs - No one else - Lee Seung Chul (East of Eden OST)
Note:

Mi Mi Fa Sol
La Si Đố Si La Sol Sol
La La La La Sol Rê Mi Fa Mi Rê
Mi Mi Fa Sol
Sol Rế Fá Rế Mí Đố
La La La Si Đố Mí Đố Si Đố
Rế Mí Đố Mi Mi Đố Si
Đố Si La Si Đố La Sol
La La La Si Đố La Đố Rế Mí

Sol Rế Mí Rế
Sol Sol Sol Mí Rế Mí
Mí Rế Fá Rế Mí Đố Đố
Si Đố Si Đố Sól Sól
Mí Rế Fá Sól Rế Mí
Mí Rế Fá Rế Mí Đố Đố
La La La Si Đố Mí Đố Si Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)